Laxå kommun
Laxå kommun

Tillkännagivande av justerade protokoll

Här finns tillkännagivade av de justerade protokollen från kommunfullmäktige, styrelse samt nämnder. Dessa publiceras under överklagningsperioden.

Vill du ta del av hela protokollet finns det att läsa under protokoll i vänsterspalten.

  • Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun
    Tillkännagivande av justerat protokoll från Sydnärkes överfömyndarnämnd, 2019-08-22
    Protokoll är tillkännagivet 2019-08-22 och finns förvarat på Stadshuset, Kumla kommun.Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-09-13.Tillkännagivandet är publicerat 2019-08-23 - 2019-09-13
    23 augusti 2019
    ___________________________________________________________________________

Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson 2019-08-13 08.08