Laxå kommun
Laxå kommun

Tillkännagivande av justerade protokoll

Här finns tillkännagivade av de justerade protokollen från kommunfullmäktige, styrelse samt nämnder. Dessa publiceras under överklagningsperioden.

Vill du ta del av hela protokollet finns det att läsa under protokoll i vänsterspalten.

 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun
  Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunstyrelsen, 2022-01-27
  Protokoll är tillkännagivet 2022-01-28 och finns förvarat på kommunkontoret.Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2022-02-18.Tillkännagivandet är publicerat 2022-01-28 - 2022-02-19.Protokollen som är justerade hittar du på kommunens anslagstavla/protokoll.


  ___________________________________________________________________________
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun
  Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunstyrelsen, 2022-01-04
  Protokoll är tillkännagivet 2022-01-10 och finns förvarat på kommunkontoret.Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2022-01-31.Tillkännagivandet är publicerat 2022-01-10 - 2022-02-01.Protokollen som är justerade hittar du på kommunens anslagstavla/protokoll.


  ___________________________________________________________________________

Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Maria Löfving