Laxå kommun
Laxå kommun

Nationella minoriteter

Sveriges nationella minoriteter är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. De nationella minoritetsspråken är samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

I januari 2010 trädde lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Lagen gäller i alla kommuner och i regionala och statliga myndigheter och garanterar Sveriges nationella minoriteter ett grundskydd. Den ger också särskilda rättigheter för den som bor i ett förvaltningsområde för samiska, meänkieli eller finska.

Grundskydd

Grundskyddet innebär bland annat att kommuner ska informera nationella minoriteter om deras rättigheter, skydda och främja minoritetskulturen och språken. Kommunerna ska också samråda med de nationella minoriteterna och ge dem möjlighet att påverka i frågor som berör dem. I språklagen (2009:600) fastställs det att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken.

Särskilda rättigheter

Minoritetlagens särskilda rättigheter gäller förvaltningsområden för samiska, meänkieli och finska. Rättigheterna innebär bland annat att man har rätt att använda finska vid myndighetskontakter samt rätt att få äldreomsorg och förskoleverksamhet på finska. Man har även rätt att få beslut och motiveringar översatta till finska.

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Språklag (2009:600)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson