Laxå kommun
Laxå kommun

Finskt förvaltningsområde

Laxå kommun ingår i det finska förvaltningsområdet sedan februari 2019, vilket innebär att finskspråkiga kommuninvånare har särskilda rättigheter.

Rättigheterna regleras i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. I Laxå kommun har du rätt att använda finska vid myndighetskontakter och få beslut och motiveringar översatta till finska. Som finskspråkig har du även rätt till äldreomsorg och förskoleverksamhet på finska.

Ett arbete har inletts för att utveckla arbetet med anledning av att kommunen nu ingår i det finska förvaltningsområdet. Detta kommer att ske i samråd med den finsktalande befolkningen samt med de finska föreningar/organisationer som finns inom kommunen.

Samråd

Kommunen kommer att samråda med kommunens finsktalande befolkning för att förbättra kommunens finska service. Samrådsformen är öppen för alla med finsk bakgrund.

Statsbidrag​

Kommuner som ingår i ett förvaltningsområde för finska, samiska eller meänkieli får statsbidrag. Laxå kommun får ett grundbelopp per år som ska täcka de merkostnader som uppstår i samband med vad lagen ålägger oss.

Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson 2019-04-03 05.44