Laxå kommun
Laxå kommun
  • Test av Viktigt Meddelande - externt Läs mer

Diarium och arkiv

Diarier och ärendehanteringssystem är centrala och viktiga verktyg för att kunna registrera och återsöka ärenden och handlingar.

Den information som skapas i offentlig sektor regleras av lagstiftning som ska säkerställa att informationen är ordnad, tillgänglig och bevaras för att alla ska kunna ta del av den nu och i framtiden. Ett diarium är ett register där inkommande och utgående handlingar registreras. I Laxå kommuns diarium hittar du handlingar som är inkomna till, upprättade av eller som har skickats från kommunen.


 

Sidansvarig: Cecilia Lindström

Uppdaterad av: Cecilia Lindström 2018-01-03 11.24

Kontaktuppgifter:

Postadress:
Laxå kommun
Arkiv
695 80  Laxå
E-post: Kommunarkivet

Kontaktpersoner:
Arkivarie
Cecilia Lindström
Tfn: 0585-488 35

Kommunsekreterare:
Anna Eriksson
Tfn: 0584-47 31 02

Nämndsekreterare:
Ann-Britt Lindahl
Tfn: 0584-47 31 16