Laxå kommun
Laxå kommun

Finnerödja

Finnerödja är lokaliserat en mil söder om Laxå, i direkt anslutning till E20. Ofta förknippas orten med jordgubbar, som odlades framförallt nära sjön Skagern. Historiskt växte orten fram runt Skagersholms järnbruk vid sjön Skagern och förflyttades i samband med järnvägens anläggande i bygden. Precis som Tivedsbygden växte Finnerödjabygden fram när finnarna röjde mark på 1500-talet.

Här bor ca 1000 personer och samhället erbjuder en hel del serviceinrättningar, alltifrån skola och äldreboende, till ICA-butik, bank och hårsalong.


Historik

Läget vid väg E 20 och järnvägens stambana har haft betydelse för ortens utveckling. Bygden runt Finnerödja har varit ett av Sveriges största jordgubbsdistrikt. Idag är det ett villasamhälle med inslag av flerbostadshus. Samhällsservicen har varit god.
 

Nuläge

Bärindustrin är så gott som avvecklad. I stället finns här flera mindre företag i olika branscher. Besöksnäringen har betydelse med hänsyn till närheten till sjöarna Unden och Skagern samt till nationalparken Tiveden.
Orten är ett villasamhälle med service. En förändring sker av bostadsbeståndet.
 

Önskad framtid

Att läget vid vägar och järnväg ska utnyttjas fullt ut.
Att industri och andra näringsgrenar skall utvecklas så att bostäder och samhällsservicen kan behållas och förbättras.

 

Sidansvarig: Hans Traav

Uppdaterad av: Anna Eriksson 2019-07-18 17.55

Finneröjda karta

Sevärdheter

Finnerödja kyrka

Finnerödja kyrka

Kontaktuppgifter

Utvecklingschef
Hans Traav
695 80 Laxå
0584-47 31 00
Besöksadress:
Postgatan 2-4