Laxå kommun
Laxå kommun

Tived/Sannerud

Tived är ett stort skogsområde med den lilla orten Sannerud som ett litet centrum vid Undens strand längs väg 575. Härifrån utgår många av de turister som söker sig till kommunen under sommarhalvåret med anledning av närheten till Tivedens Nationalpark. Antalet bofasta på orten gör att både handel och förskola finns att erbjuda.


Historik

Har varit kyrkby och centralort för omgivande landsbygd med skolor och annan samhällsservice. Här har även varit en stor marknadsplats.
 

Nuläge

Centralort för omgivande landsbygd med viss service som lanthandel, café och turistinformation.
Turismen är den absolut viktigaste näringsgrenen.
Sjön Unden liksom Tiveden spelar stor roll för turister från hela världen, som besöker dessa områden. Turisterna har även betydelse för  försäljning av alster från hantverkare och konstnärer. Bybor har som exempel återupptagit marknadstraditionen.
 

Önskad framtid

Att det blir flera småföretag och entreprenörer.
Att turismen ökar och tar tillvara de naturgivna förutsättningarna på ett bra sätt med hänsyn till långsiktig hållbarhet. Att sjönära boende kan utvecklas och bli en del av marknadsföringen av trakten.

Sidansvarig: Hans Traav

Uppdaterad av: Anna Eriksson 2019-07-18 13.43

Sannerud

Sevärdheter

Sanneruds kyrka

Kontaktuppgifter

Utvecklingschef
Hans Traav
695 80 Laxå
0584-47 31 00
Besöksadress:
Postgatan 2-4