Laxå kommun
Laxå kommun

Omaistuki Laxån kunnassa

Mitä varten omaistuki on?

Autatko omaistasi arjessa selviämisessä? Toisen ihmisen auttaminen tuo iloa ja merkitystä elämään, mutta joskus voi tulla raskaita hetkiä. Silloin voi tuntua hyvältä, että on saatavilla tukea tilanteeseen. Antamasi apu on korvaamattoman tärkeää paitsi hänelle, jota autat myös kunnalle. Sen takia haluammme tarjota sinulle tukea ja mahdollisuuden omaan aikaan.

Kuka on omainen?

Omaisella tarkoitetaan henkilöä, joka auttaa sellaista perheenjäsentä, sukulaista tai ystävää, joka on pitkäaikaisesti sairas, jolla on toiminnallinen rajoite tai päihdeongelma/riippuvuus ja joka ei enää selviä arjesta ilman apua. Omainen voi olla puoliso, vanhempi, lapsi, lapsenlapsi, samassa taloudessa asuva, ystävä tai muu läheinen.

Mitä omaistuki on?

Omaistuella tarkoitetaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista tukea omaiselle. Kaikki tilanteet ovat omanlaisiaan, siksi on tärkeää että tuki on yksilökohtainen kokonaisuus, jossa voi tarpeen mukaan yhdistää erilaisia tukimuotoja. Jollekin voi riittää tieto siitä, että joku soittaa tasaisin väliajoin ja kysyy, kuinka omainen voi. Joku toinen voi tuntea tarvitsevansa omaa aikaa ja kenties mahdollisuutta matkustaa pienelle matkalle. Tarkoitus on, että tuki mahdollistaa paremman elämänlaadun sekä omaiselle että avunsaajalle.

Tuki voidaan kohdistaa suoraan omaishoitajalle. Esimerkkejä tästä ovat keskustelutuki, omaispiiiri, koulutus. Tällaiset tukimuodot ovat maksuttomia eikä niiden saamiseen tarvita tukipäätöstä. Tuki voidaan myös kohdistaa hoitoa tarvitsevalle niin, että myös omainen saa tukea, esimerkkejä tästä ovat päivätoiminta ja lomittaminen. Osa tukitoimista on tarveperustaisia, joiden saaminen edellyttää avuntarpeen käsittelijän selvitystä, esimerkiksi lyhytaikaishoito, kotipalvelu.

Erilaisia omaistuen tukimuotoja

Neuvonta ja tuki

On saatavilla neuvontaa ja tukea keskusteluavun muodossa. Jos toivot keskusteluapua, ota yhteys omaistukeen.

Omaispiiri

Piiritoiminta aloitetaan, kun kysyntää on. Piiriin osallistuminen on maksutonta. Piirissä käsiteltävistä aiheista päättävät osallistujat itse. Jos piiriin osallistuminen edellyttää lomittajaa, tulee otaa yhteyttä omaistukeen.

Lomituspalvelu

Maksuton lomituspalvelu käsittää 3 tuntia viikossa, jos kotipalvelun tukitoimia ei ole ennestään käytössä. Me lähetämme hoitajan kotiin, jos hoidettavaa ei ole mahdollista jättää yksin kotiin.

Lomitus lyhytaikaishoidossa

Tukimuodon saamisen edellytys on avuntarpeen selvittäminen, minkä tekee kunnan käsittelijä. Tuesta maksetaan vuorokausimaksu.

Apuvälineet

Jokapäiväistä elämää voi helpottaa erilaisilla apuvälineillä tai muilla teknisillä ratkaisuilla, esimerkiksi turvahälyttimen avulla. Apuvälinemääräyksen voi kirjoittaa toimintaterapeutti, fysioterapeutti tai terveydenhoitaja (distrikssköterska)

Omaiskahvila

Omaiskahvila on tapaamispaikka omaishoitajille ja heidän hoidettavilleen.

Jos haluat tietää lisää tukimuodoista tai sinulla on tarve jollekin muunlaiselle tuelle ota yhteyttä kunnan omaistukivastaavaan. Me voimme auttaa.

Meillä on vaitiolovelvollisuus ja kohtelemme kaikkia arvostavasti ja lämmöllä.

Annelie Lindberg
Puhelin: 0584-47 33 98
Matkapuhelin: 070-386 76 35
E-post

Carina Axelsson
Puhelin: 0584-47 31 20
E-post

Sidansvarig: Hanna Engvall

Uppdaterad av: Anna Eriksson

Laxå kommuns logga för Finskt förvaltningsområde

Laxå, en del av det
Finska förvaltningsområdet