Vanhustenhoitoa tarjotaan Laxån kunnassa kotihoitona ja erilaisissa asumisyksiköissä, joita ovat hoitokoti, dementiahoitokoti, palveluasuminen ja lyhytaikaishoito.

Sinulla, joka olet ikääntynyt on oikeus hakea apua kun omat voimasi eivät enää riitä turvaamaan kohtuullista elintasoa.

Vanhustenhoidon perustana on avun tarve. Kun haetaan vanhustenhoidon piiriin, arvioidaan hakijan yksilölliset tarpeet ja diagnoosi.

Avuntarpeen käsittelijä selvittää ja tekee päätöksen tuen laadusta ja laajuudesta. Oikeus apuun määräytyy sen perusteella selviääkö hakija arjestaan itsenäisesti vai ei.

Laxån kunnan asumisyksiköt

Hoitokoti: Edegården, Ramundergården och Tivedsgården.

Dementiahoitokoti: Ramundergården

Palveluasuminen: Björkhagen

Lyhytaikaishoito: Gläntan

Tietoa vanhustenhoidon palvelujen hakemisesta Länk till annan webbplats.