Laxå kommun
Laxå kommun

Oikeus äidinkielen opetukseen peruskoulussa

Kansallisia vähemmistöjä Ruotsissa ovat juutalaiset, romanit, saamelaiset, ruotsinsuomalaiset ja tornionlaaksolaiset. Oppilailla, jotka itse katsovat kuuluvansa kansalliseen vähemmistöön on oikeus opiskella äidinkielenopetukseen kansallisessa vähemmistökielessä.

Kunta on velvollinen järjestämään opetuksen jos on yksikin oppilas, joka sitä toivoo.

Velvollisuus on voimassa sillä edellytyksellä, että löytyy sopiva opettaja.

Peruskoulussa oppillaalla on oikeus saada äidinkielenopetusta vähemmistökielessä riippumatta siitä, puhutaanko kieltä oppilaan kotona.

Rätten till modersmålsundervisning

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är nationella minoriteter i Sverige.
Elever som själva anser sig tillhöra någon av de nationella minoriteterna har rätt till undervisning i nationella minoritetsspråk: jiddisch, romani chib, samiska, finska eller meänkieli.

Det räcker med att en elev önskar undervisning för att skolan ska bli skyldig att ordna undervisning.

Skyldigheten gäller under förutsättning att det finns en lämplig lärare.

I grundskolan gäller detta oberoende av om språket talas hemma.

Vid frågor och för mera information ta kontakt med rektorn.

Sidansvarig: Hanna Engvall

Uppdaterad av: Anna Eriksson

Laxå kommuns logga för Finskt förvaltningsområde

Laxå, en del av det
Finska förvaltningsområdet