Laxå kommun
Laxå kommun

Suomen kieli esikoulussa

Laxån kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen helmikuusta 2019 lähtien. Se merkitsee, että ruotsinsuomalaisella vähemmistöllä on erikoisoikeuksia Laxån kunnassa. Lapsilla, jotka kuuluvat ruotsinsuomalaiseen vähemmistöön on oikeus esikouluun suomeksi jos vanhemmat pyytävät sitä. Kunta on velvollinen järjestämään esikoulun suomeksi jos kysyntää on.

Lain mukaan lapsen oikeus kehittää kieltä ja kulttuuria on turvattava.

Ruotsinsuomalaiset perheet ovat erilaisia. Yhteistä on, että joku vanhemmista tai isovanhemmista on syntyisin Suomesta mutta suomen kielen taito vaihtelee. Monet perheistä ovat kaksikielisiä tai voi olla, ettei kukaan perheenjäsenistä puhu suomea. Lapsella on oikeus esikouluopetukseen suomeksi jos hän puhuu suomea tai hänellä on suomalainen tausta.

Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat lisätietoa, ota yhteyttä Laxån kunnan esikoulujen rehtoriin.

Finska i förskola

Laxå kommun ingår i förvaltningsområdet för finska språket (FFO) sedan februari 2019. Det innebär att den sverigefinska minoriteten har speciella rättigheter i Laxå kommun. Barnen som tillhör den sverigefinska minoriteten har rätt till förskola på finska ifall vårdnadshavare begär det. Kommunen är skyldig att ordna förskoleverksamhet på finska om det finns efterfrågan för det.

Enligt lagen ska barnens rätt till att utveckla sitt språk och sin kultur särskilt beaktas.

Att tillhöra den sverigefinska minoriteten kan se olika ut. Oftast har man minst en förälder eller mor- och farförälder som är född i Finland. Kunskap i finska språket hos sverigefinnarna varierar stort och majoriteten av sverigefinska familjer är tvåspråkiga eller så kan det vara så att ingen av familjemedlemmarna behärskar finska. Barnet har rätt till förskoleundervisning på finska om hon/han talar finska eller har anknytning till finska språket.

För mera information kontakta rektor för förskolorna i Laxå kommun.

Sidansvarig: Hanna Engvall

Uppdaterad av: Anna Eriksson

Laxå kommuns logga för Finskt förvaltningsområde

Laxå, en del av det
Finska förvaltningsområdet