Laxå kommun

Sydnärkes överförmyndarnämnd

God man, förvaltare och förmyndare

Kommunerna Askersund, Hallsberg, kumla, Laxå och Lekebergs har från den 1 januari 2019 en gemensam överförmyndarnämnd. Nämndens kansliet har sina lokaler i Kumla kommuns stadshus.

Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan man ansöka eller anmäla behov om god man eller förvaltare.
Man ska också vända sig till överförmyndaren i ärenden som rör förmynderskap. Det kan gälla rättshandlingar vid köp av fastighet eller bostadsrätt, när den omyndige har del i dödsbo eller om barnet saknar förmyndare. Överförmyndaren utfärdar även förvaltarfrihetsbevis.

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Överförmyndarnämnden står i sin tur under tillsyn av Länsstyrelsen. Eftersom överförmyndarnämnden är en förvaltningsmyndighet utövar även justitieombudsmannen (JO) tillsyn över myndigheten.

För mer information, besök Sydnärkes överförmyndarnämnds hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson

Kontaktuppgifter

Servicecenter tfn. 019-58 80 00

Telefontider:
Måndag och torsdag kl 13.00-14.30
Tisdag och fredag kl 10.00-12.00

E-post:
Sydnärkes överförmyndarnämnd

Postadress:
Sydnärkes överförmyndarkansli
692 80 Kumla

Besöksadress:
Stadshuset Kumla
Torget 1
692 80 Kumla