Laxå kommun

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum finner du till vänster under rubriken Sammanträdesordning.

Kommunfullmäktiges möten börjar kl 17.30 och hålls oftast i Kunskapens Hus i Laxå. En vecka före varje sammanträde finns tillkännagivelse med kallelse och vilken lokal kommunfullmäktige sammanträder i på kommunens digitala anslagstavla.

Mandatperioden för kommunfullmäktige är den
15 oktober 2022 - 14 oktober 2026.

Kommunfullmäktiges ordförande är Arne Augustsson (C)
Kommunsekreterare är Anna Eriksson.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga!
Välkomna!

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordningen beskriver hur arbetet organiseras i kommunfullmäktige. Den innehåller bland annat regler för hur motioner, medborgarförslag och frågor ska hanteras.

Arbetsordningen finns att läsa under Kommunal författningssamling.

Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson

Kunskapens hus

Kunskapens hus