Laxå kommun

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden (KFN) har sju ordinarie ledamöter och sju ersättare. Nämnden sammanträder fem gånger per år.

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl

Kommunhuset

Kommunhuset

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
Kultur- och fritidsnämnden
695 80  Laxå

Besöksadress:
Postgatan 2-4, Laxå
0584-47 31 00 (växeln)

Ordinarie ledamöter:
Daniel Gustafsson (C)
Kenneth Lantz (V)
Pernilla Ljungstedt (C)
Ingrid Sundström (KD)
Therese Magnusson (S)
Kristina Johansson (S)
Geoffrey Lameck (M)

Ersättare:
Jonna Larsson (C)
Mari Hellberg (C)
Doris Rosenlind (KD)
Gert Hallinder (V)
Magnus Wessman (S)
Linda Gunnarsson (MP)
Göran Hartman (M)

Ordförande:
Daniel Gustafsson (C)

1:e vice ordförande:
Kenneth Lantz (V)