Laxå kommun

Socialutskottet

Socialutskottet (Su) sammanträder vanligen en gång i månaden, cirka elva möten per år.
                           
Socialutskottet behandlar individärenden. Övriga sociala ärenden behandlas i social- och omsorgsnämnden.

Ordförande i socialutskottet är Anette Schön.

Nämndsekreterare är Annette Gustafsson.

Sidansvarig: Annette Gustafsson

Uppdaterad av: Anna Eriksson

Kommunhuset

Kommunhuset

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
Socialutskottet
695 80  Laxå

Besöksadress:
Postgatan 2-4, Laxå
Tfn: 0584-47 31 00 (växeln)

Ordinarie ledamöter:
Anette Schön (KD)
Paul Särnholm (C)
Birgitta Pettersson (KD)
Anna-Liisa Törmänen (S)
Gundega Hallinder (V)

Ersättare:
Rolf Johansson (KD)
Ivonny Falk (KD)
Nils-Olif Tivemyr (C)
Ulf Appelkvist (S)
Jerry Karjalainen (V)

Ordförande:
Anette Schön (KD)
Vice ordförande:
Paul Särnholm (C)