Laxå kommun
Laxå kommun

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum finner du till vänster under rubriken Sammanträdesordning.

Kommunfullmäktiges möten börjar kl 17:30 och hålls oftast i Kunskapens Hus i Laxå. En vecka före varje sammanträde finns tillkännagivelse med kallelse och vilken lokal kommunfullmäktige sammanträder i på kommunens digitala anslagstavla.

Mandatperioden för kommunfullmäktige är den
15 oktober 2018 - 14 oktober 2022.

Kommunfullmäktiges ordförande är Arne Augustsson (C)
Kommunsekreterare är Anna Eriksson.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga!
Välkomna!

Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson 2019-06-04 10.04