Laxå kommun
Laxå kommun

Beslut fattade utifrån de lokala allmänna råden

Den 3 november 2020 infördes lokala allmänna råd i Örebro län för att bromsa smittspridningen av covid-19. Råden gäller till och med den 24 november 2020, men kan förlängas.

Läs mer om de lokala allmänna råden i separat information.

För Laxå kommuns verksamheter har följande beslut fattats utifrån de nya råden:

 • Biblioteket i Laxå håller stängt för fysiska besök, möjlighet kommer finnas att beställa och hämta böcker.
 • Skolbibliotekens verksamhet pågår som vanligt.
 • Fritidsgården för ungdomar i årskurs 7 och uppåt är stängd.
 • Allaktivitetshusets fritidsklubb för barn från 10-12 år är öppen.
 • Idrottshallar är stängda. Undantag för de som har verksamhet för barn och unga födda 2005 eller senare.
 • Politiska möten hålls i större lokaler, så möjlighet till att sprida ut sig finns. Kommunfullmäktige har sina sammanträden i Casselgården med ett reducerat antal ledamöter.
 • Återbruket är stängt.
 • Fritidsbanken är öppen.
 • Familjecentralens öppna förskola och babycafé är stängt.
 • Demensdagvården är öppen men med begränsningar.
 • Träffpunkt 18 är öppen men med begränsningar.
 • Ramundergårdens servering är öppen. Kommunanställda rekommenderas dock att inte äta där.
 • Vi avråder från besök på särskilt boende, korttidsvård och gruppbostad LSS.

Besluten har tagits för att underlätta en bromsning av smittspridningen.

Övriga verksamheter är öppna men med anpassningar och vissa begränsningar.

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl 2020-11-05 16.49