Laxå kommun
Laxå kommun
Covid-19

Bild: CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAMS

Covid-19

Information om coronaviruset

Senast uppdaterad: 2021-12-08 kl. 13.13

Den här informationen finns även på finska./Täältä löydät tietoa suomeksi.

Laxå kommuns verksamheter samarbetar för att följa utvecklingen runt det nya coronaviruset, covid-19. Kommunens verksamheter följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsenheten lämnar. Den information som finns kan snabbt förändras, och vi rekommenderar att du besöker Folkhälsomyndigheten hemsida och krisinformationssidan. Länkarna finns i högerspalten.


Nuläget Laxå kommun (publicerad 20 januari 2022)

Nuläget inom socialnämndens verksamheter:

Under onsdagen var det en konstaterad smittad brukare/vårdtagare i våra verksamheter. Provtagning pågår kontinuerligt när misstanke om smitta finns och ytterligare några personer väntar på provsvar just nu. På personalsidan ses sammantaget en högre sjukfrånvaro än normalt, med enstaka konstaterat smittade medarbetare, ett antal medarbetare är i karantän i väntan på provsvar, men vi har också en del sjukfrånvaro av annan orsak/sjukdom än covid. Än så länge har bemanningen av vård och omsorg kunnat lösas. När det gäller våra öppna verksamheter är vår strävan att även fortsatt hålla dem igång, om än i anpassad form. Detta kan förutom de grundläggande smittskyddsåtgärderna innebära att antalet besökare begränsas eller att viss verksamhet förläggs utomhus. Situationen kan snabbt förändras och vi följer utvecklingen och omprövar situationen löpande.

Nuläget i Laxå kommun (publicerad 19 januari 2022)

Smittspridningen av covid-19 ökar mycket snabbt i Laxå kommun. Detta vet vi just nu rörande våra verksamheter:

Sju elever på Centralskolan är konstaterat smittade i covid-19.
14 pedagoger på Centralskolan är frånvarande av olika anledningar. Sex är konstaterat smittade, flera inväntar testresultat. En elev och en medarbetare är konstaterat smittade på Saltängsskolan. Tre medarbetare är konstaterat smittade på Lindåsens förskola.

Laxå kommuns verksamheter följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Nuläget i Laxå kommun (publicerad 18 januari 2022)

Smittspridningen av covid-19 ökar mycket snabbt i Laxå kommun. Detta vet vi just nu rörande våra verksamheter:

Sju elever på Centralskolan är konstaterat smittade i covid-19. 14 pedagoger på Centralskolan är frånvarande av olika anledningar. Sex är konstaterat smittade, flera inväntar testresultat.
En elev och en medarbetare är konstaterat smittade på Saltängsskolan.
Tre medarbetare är konstaterat smittade på Lindåsens förskola.
Laxå kommuns verksamheter följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Smittskyddsenheten på Region Örebro län har uppdaterat rekommendationer om testning från den 18 januari. Smittspridningen i Örebro län har ökat kraftigt de senaste veckorna. Regionen inför därför från och med den 18 januari en tillfällig rekommendation om att personer som är hushållskontakter eller varit i nära kontakt med en smittad enbart provtar sig vid symtom. Detta görs för att säkerställa att alla med symtom fortsatt ska kunna ta PCR-prov.

Information till dig som elev eller vårdnadshavare till barn i skola/förskola Pdf, 226.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Nya åtgärder för att begränsa spridning av covid-19 (publicerad 8 december 2021)

Folkhälsomyndigheten inför nya råd och rekommendationer för att begränsa smittspridningen av covid-19 i samhället, och för att minska risken för att hälso- och sjukvården blir för hårt belastad. Från och medd en 8 december 2021 rekommenderas alla att hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus.

Folkhälsomyndigheten har även beslutat att rekommendera alla vuxna att:

 • Om möjligt undvika trängsel i kollektivtrafik genom att välja att resa andra tider än i rustningstrafik eller använda andra färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil.
 • Använda munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel.

Folkhälsomyndigheten beslutade vidare att rekommendera arbetsgivare att:

 • Underlätta för anställda att vaccinera sig samt informera om vikten av att stanna hemma när man får symtom.
 • Göra det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra till exempel på möten, i fikarum och omklädningsrum. Undvika större samlingar inomhus med många deltagare.
 • Göra det möjligt för anställda att i viss utsträckning arbeta hemifrån när arbetet så tillåter.

Utbildningsmoment inom skola och vuxenuttblidning omfattas dock inte av rekommendationen.

Mer om vad som gäller för serveringsställen och inför kommande högtider kan du läsa om på Folkhälsomyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nuläget i Laxå kommun (publicerad 28 oktober 2021)

Från och med den 27 oktober 2021 presenterar vi inte antalet smittade elever och antalet klasser längre. Skälet till det är av sekretess så inte enskilda kan identifieras samt att smittan nu närmar sig en mycket låg nivå. Skulle smittalen gå upp igen kommer vi att ompröva beslutet.

Nuläget i Laxå kommun (publicerad 26 oktober 2021)

7 elever i 5 olika klasser på Centralskolan är konstaterat sjuka i covid-19. Den senast konstaterat smittade eleven var senast på plats fredag 22 oktober. Vi har ingen konstaterat smittad medarbetare.

Nuläget i Laxå kommun (publicerad 22 oktober 2021)

Smittspridningen fortsätter att sjunka i våra grundskolor.

3 elever i 3 olika klasser på Saltängsskolan är konstaterat sjuka i covid-19. Den senaste konstaterat smittade eleven var senast på plats tisdag 19 oktober.

8 elever i 4 olika klasser på Centralskolan är konstaterat sjuka i covid-19. Den senaste konstaterat smittade eleven var senast på plats fredag 15 oktober.

Vi har idagsläget ingen konstaterat smittad medarbetare i våra verksamheter.

Vaccinationsinformation för barn som är 12 år eller äldre (publicerad 18 oktober 2021)

Faktablad om vaccination mot covid-19 för barn som är 12 år eller äldre, hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Faktabladet finns även på följande språk; Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, dari, engelska, kurmanji, persiska/farsi, polska, somaliska, tigrinja och turkiska.

Nuläget i Laxå kommun (publicerad 18 oktober 2021)

6 elever i 5 olika klasser på Saltängsskolan är konstaterat sjuka i covid-19. Den senaste konstaterat smittade eleven var på plats onsdag 6 oktober. Även en medarbetare är fortsatt sjuk i covid-19.

16 elever i 7 olika klasser på Centralskolan är konstaterat sjuka i covid-19. Antalet smittade medarbetare är fyra. Den senast konstaterat smittade eleven var på plats fredag 15 oktober. Den senast konstaterat smittade medarbetaren var på plats fredag 8 oktober.

Information till elever, vårdnadshavare och personal om testkit, testning, hushpllskontakter, fritidsaktiviteter med mera finns i Edwise.

Nuläget i Laxå kommun (publicerad 14 oktober 2021)

5 elever i 5 olika klasser vid Saltängsskolan är konstaterat sjuka i covid-19. Den senaste konstaterat smittade eleven var på plats senast onsdag 13 oktober. Även en medarbetare är fortsatt sjuk i covid-19.

14 elever i 6 olika klasser på Centralskolan är konstaterat sjuka i covid-19. Antalet smittade medarbetare är fyra. Den senast konstaterat smittade eleven var senast på plats onsdag 13 oktober. Den senast konstaterat smittade medarbetaren var senast på plats fredag 8 oktober.

Läs om testning och att stanna hemma vid sjukdom/symptom på Region Örebro läns webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs om att stanna hemma vid sjukdom/symptom på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information till vårdnadshavare och elever om åtgärder med anledning av pandemin, finns i separat informationsbrev i Edwise. I Edwise finns också Region Örebro läns rekommendationer till personal, elever och vårdnadshavare vid konstaterade fall av covid-19 i skola och förskola.

Nuläget i Laxå kommun (publicerad 7 oktober 2021)

Vi har nu fått information om att sammanlagt 13 elever i 4 olika klasser vid Saltängsskolan har konstaterats sjuka i covid-19. Även en personal är fortsatt sjuk i covid-19. Den senast konstaterat smittade eleven respektive medarbetaren var senast på plats måndag 4 oktober.

Vi har nu också fått information om att sammanlagt 33 elever i 12 olika klasser på Centralskolan har konstaterats sjuka i covid-19. Antalet smittade medarbetare är 9. Den senast konstaterat smittade eleven respektive medarbetaren var senast på plats onsdag 6 oktober.

Skolorna fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för förebyggande arbete mot smittspridning. Region Örebro län har från och med höstterminen nya, skärpta rutiner för smittspårning vid konstaterade fall av covid-19 i skolmiljö. Skolorna kommer att följa anvisningar från smittskyddsenheten.

OBS! Information till elever, vårdnadshavare och personal om testkit, testning, hushållskontakter, fritidsaktiviteter med mera läggs ut i Edwise.

Fritidsgården för årskurs 7-9 tillfälligt stängd (publicerad 30 september 2021)

Fritidsgården för årkurs 7-9 i Allaktivitetshuset kommer att stänga ner verksamheten för att undvika att smitta sprids mellan elever. Detta i enlighet med skolans beslut om distansundervisning, samt smittskyddsenhetens information om vad som gäller för elever där flera fall av covid-19 upptäckts i en klass.

”Du som elev, ditt barn ska avstå idrotts- och andra fritidsaktiviteter utanför skolan de närmaste 7 dagarna.”

Fritidsklubben för årkurs 4-6 kommer att bedrivas utomhus fram till kl.16.00 måndag till fredag.

Mellanstadiebarn som har fått med sig testkit för covid-19 kommer att uppmanas att gå hem direkt, och avstå fritidsaktiviteter under de sju dagarna som smittskydd råder till.

Starten för kulturskolan i Allaktivitetshuset skjuts upp tills dess att vi ser att smitta bland barn och ungdomar minskar. Information om start skickas ut till berörda elever.

Information om när fritidsgården och fritidsklubben öppnar upp som vanligt igen, kommer på kommunens Facebook, kommunens hemsida, samt edWise och Tieto.

Nuläget i Laxå kommun (publicerad 29 september 2021)

Vi har nu fått information om att sammanlagt 30 elever vid Centralskolan har kon­staterats sjuka i covid-19. Den senast konstaterat smittade eleven var i skolan onsdag 29 september.

Mot bakgrund av det ökande antalet elever vid Centralskolan som är konstaterat smitt­ade med covid-19 rekommenderar smittskyddsenheten skärpta åtgärder för att motverka smittspridning. Därför vidtar Centralskolan följande åtgärder:

 • Samtliga elever i årskurserna 7–9 som har fått testkit hemskickade och eller som har sjukdomssymptom fortsätter att ta sina tester enligt den ursprungliga planen.
 • Samtliga elever i årskurserna 7–9 (undantag, se nedan) arbetar med skoluppgift­er hemifrån under torsdag 30 september och fredag 1 oktober. Uppgifter kommer att finnas tillgängliga i Classroom eller i Edwise enligt skolans anvisningar.
 • Samtliga elever i årskurserna 7–9 ska ta ett nytt test på måndag 4 oktober, oavsett om man testat sig förut eller inte, och fortsätta arbeta hemifrån tills provsvar kommit. Detta gäller elever som inte tidigare har fått ett positivt testresultat (dvs som visar på covidsmitta).
 • Elever som har fått positiva testresultat (dvs som visar på covidsmitta) i något av testerna ska vara hemma tills de är friska och smittfria (minst sju dagar). Därefter ska de gå tillbaka till skolan som vanligt.
 • Elever som inte tidigare fått positivt testresultat och som testar sig på måndag med negativt provresultat ska gå tillbaka till skolan så fort testresultatet kommit.

OBS! Undantag från ovanstående: De elever som har varit sjuka i covid-19 och är friska igen, är undantagna från ovanstående åtgärder när de sju dagarna de ska vara hemma har passerat. Dessa elever ska alltså gå i skolan som vanligt även torsdag 30 september och framöver. Detta gäller samtliga elever som har haft covid-19 de senaste sex månaderna. Dessa elever behöver heller inte provta sig.

Centralskolan fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för före­byggande arbete mot och åtgärder vid smittspridning. Beroende på hur situationen utvecklas kan åtgärder och beslut komma att förändras.

Vi uppmanar även alla elever att med hjälp av vårdnadshavare följa Folkhälsomyndig­hetens föreskrifter och allmänna råd. Det är särskilt viktigt att elever, personal och vårdnadshavare håller avstånd till andra och stannar hemma även vid milda symtom på covid-19 och test­ar sig.

Svar på frågor om skolstängning med anledning av smittspridningen (publicerad 29 september 2021)

Med anledning av det ökade antalet konstaterat smittade elever på Centralskolan, får vi många frågor om att stänga skolan och börja undervisa på distans istället.

Reglerna om när och hur en kommun får stänga skolor och, eller gå över till distansundervisning har ändrats från och med 10 augusti 2021. Exakt hur reglerna ser ut beror på vilka årskurser det gäller, och om det är till exempel grundskola eller grundsärskola. Det kan också vara olika beroende på vilket stödbehov eleverna har i skolan. Slutligen kan reglerna också vara olika beroende på hur situationen ser ut i kommunen eller på den enskilda skolan. Sammanfattningsvis kan man säga att det ska finnas mycket starka skäl för att helt eller delvis stänga en skola och, eller att gå över till distansundervisning. Kommunen ska samråda med smittskyddsläkaren innan ett sådant beslut fattas. Det är alltså inte ett beslut som rektor kan fatta.

Från och med 10 augusti 2021 är huvudregeln att eleverna ska undervisas på plats i skolan. Om en eller flera elever smittas av covid-19 ska skolan samverka med smittskyddsenheten om testning och smittspårning.

Mer information och svar på frågor om skolstängning kan du läsa i dokument från skolchef Katarina Holmsten. Pdf, 486.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 27 september 2021)

Sammanlagt har vi 23 elever i 8 olika klasser på Centralskolan som är konstaterat smittade i covid-19. Den senast konstaterade insjuknade eleven var i skolan fredag 24 september.

Centralskolan fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för förebyggande arbete mot smittspridning. Vi följer även anvisningar från smittskyddsenheten.

Särskild information har skickats ut till vårdnadshavare vid Centralskolan med anledning av den ökade smittspridningen.

Nuläget i Laxå kommun, komplettering (publicerad 24 september 2021)

Vi har nu fått information om att ytterligare fyra elever vid Centralskolan har konstaterats sjuka i Covid-19. Sammanlagt är därmed femton elever i sex olika klasser på skolan konstaterat smittade. Den senast konstaterat insjuknade eleven var i skolan torsdag 23 september.

Centralskolan fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för före­byggande arbete mot smittspridning.

Region Örebro län har från och med höstterminen nya, skärpta rutiner för smittspårning vid konstaterade fall av covid-19 i skolmiljö. Centralskolan kommer att följa anvisning­ar från smittskyddsenheten.

Som ett led i detta har Centralskolan valt att lämna ut testkit till alla elever som går i klasser med mer än en konstaterat smittad elev. I nuläget har därför tre klasser tilldelats testkit. Vi uppmanar att alla dessa elever genomför testet tillsammans med vårdnadshavare i hemmiljö för att undvika eventuell ytterligare smittspridning.

Vi uppmanar även alla elever att med hjälp av vårdnadshavare följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Det är särskilt viktigt att elever, personal och vårdnadshavare stannar hemma även vid milda symtom på covid-19 och testar sig.

Nuläget i Laxå kommun (publicerad 24 september 2021)

En medarbetare på Ramundergården är konstaterad smittad i covid-19 i samband med smittspårning från skolan. Smittskydd är inkopplat och smittspårning påbörjad.

Vi har nu fått information om att en elev vid Saltängsskolan har konstaterats sjuk i covid-19. Eleven var senast på plats i verksamheten tisdag 21 september.

I nuläget bedöms inga ytterligare extra åtgärder behöva vidtas med anledning av den konstaterade smittan. Vi följer dock utvecklingen och anpassar våra åtgärder utifrån detta.

Vi har nu fått information om att ytterligare sex elever vid Centralskolan har konstaterats sjuka i covid-19. Eleverna var senast på plats i verksamheten mellan torsdag 16 september och tisdag 21 september. Sammanlagt är därmed elva elever i fyra olika klasser på skolan konstaterat smittade.

Region Örebro län har från och med höstterminen nya, skärpta rutiner för smittspårning vid konstaterade fall av covid-19 i skolmiljö. Centralskolan och Saltängskolan kommer att följa anvisningar från smittskyddsenheten.

Som ett led i detta har Centralskolan valt att lämna ut testkit till alla elever som går i klasser med mer än en konstaterat smittad elev. Vi uppmanar att alla dessa elever genomför testet tillsammans med vårdnadshavare i hemmiljö för att undvika eventuell ytterligare smittspridning.

I nuläget bedöms inga ytterligare extra åtgärder behöva vidtas med anledning av den konstaterade smittan. Vi följer dock utvecklingen och anpassar våra åtgärder utifrån detta.

Laxå kommun fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för förebyggande arbete mot smittspridning.

Information om konstaterad smitta på Centralskolan (publicerad 22 september 2021)

Vi har nu fått information om att ytterligare en elev vid Centralskolan har konstaterats sjuk i covid-19. Eleven var senast på plats i verksamheten fredag 17 september. Sammanlagt är därmed två elever i olika klasser på skolan konstaterat smittade.

Centralskolan fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för före­byggande arbete mot smittspridning.

Region Örebro län har från och med höstterminen nya, skärpta rutiner för smittspårning vid konstaterade fall av covid-19 i skolmiljö. Centralskolan följer anvisning­arna från smittskyddsenheten.

I nuläget bedöms inga ytterligare extra åtgärder behöva vidtas med anledning av den konstaterade smittan. Vi följer dock utvecklingen och anpassar våra åtgärder utifrån detta.

Mer information om verksamhetens åtgärder med anledning av pandemin finns i separat informationsbrev till vårdnadshavare i programmet Edwise. Där finns också Region Örebro läns rekommendationer till personal, elever och vårdnadshavare vid konstaterade fall av covid-19 i skola och förskola.

Allaktivitetshuset stängt under vecka 38 (publicerad 21 september 2021)

På grund av försiktighetsåtgärder kring covid-19 kommer all verksamhet i Allaktivitetshuset att hålla stängt den här veckan (20-26 september).

Elev på Centralskolan konstaterad sjuk i covid-19 (publicerad 20 september 2021)

En elev vid Centralskolan har konstaterats sjuk i covid-19. Eleven var senast på plats i verksamheten onsdag 15 september. Sammanlagt är därmed en elev på skolan konstaterad smittad.

Centralskolan fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för före­byggande arbete mot smittspridning.

Region Örebro län har från och med höstterminen nya, skärpta rutiner för smittspårning vid konstaterade fall av covid-19 i skolmiljö. Centralskolanföljer anvisning­arna från smittskyddsenheten.

I nuläget bedöms inga ytterligare extra åtgärder behöva vidtas med anledning av den konstaterade smittan. Vi följer dock utvecklingen och anpassar våra åtgärder utifrån detta.

Mer information om verksamhetens åtgärder med anledning av pandemin finns till vårdnadshavare i separat informationsbrev i Edwise. I Edwise finns också Region Örebro läns rekommendationer till personal, elever och vårdnadshavare vid konstaterade fall av covid-19 i skola och förskola.

Elev på Centralskolan konstaterad sjuk i covid-19 (publicerad 8 september 2021)

En elev vid Centralskolan har konstaterats sjuk i covid-19. Eleven var senast på plats i verksamheten fredag 3 september.

Centralskolan fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för före­byggande arbete mot smittspridning. I nuläget bedöms inga ytterligare extra åtgärder behöva vidtas med anledning av den konstaterade smittan. Vi följer dock utvecklingen och anpassar våra åtgärder utifrån detta.

Region Örebro län har från och med höstterminen nya, skärpta rutiner för smittspårning vid konstaterade fall av covid-19 i skolmiljö. Centralskolan kommer att följa anvisning­ar från smittskyddsenheten.

Många restriktioner tas bort den 29 september (publicerad 8 september 2021)

Folkhälsomyndigheten bedömer att planen för avveckling av restriktioner som infördes på grund av covid-19 kan fortsätta, och har därför rekommenderat regeringen att nästa steg kan tas den 29 september.

En hög vaccinationstäckning i befolkningen är den enskilt viktigaste förutsättningen för att kunna lyfta bort samtliga restriktioner. Men även sjukvårdens belastning, dödligheten och en bedömning av risken för ökande smittspridning har legat till grund för bedömningen.

Folkhälsomyndighetens samlade bedömning är att det är möjligt att ta steg 4 i regeringens plan för avveckling av restriktionerna den 29 september 2021. Det innebär att flera av de restriktioner som har införts för att minska spridningen av sjukdomen covid-19 kan tas bort. Mer i detalj vad det innebär kan du läsa om på regeringens webbplats: Fler restriktioner tas bort från och med den 29 september - Regeringen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ramundergårdens seniorservering öppnar igen (publicerad 30 augusti 2021)

Onsdag 1 september öppnar åter Ramundergårdens seniorservering efter att ha hållits stängd under pandemin. Vissa åtgärder finns dock kvar i restaurangen för att minska trängsel och därmed också hindra smittspridningen. Restaurangen är öppen alla vardagar mellan kl. 11.30-13.00.

För mer information, kontakta köket på tfn: 0584-47 31 32.

Folkhälsomyndighetens förslag på förebyggande åtgärder inför skolstarten hösten 2021 (publicerad 13 augusti 2021)

Folkhälsomyndigheten bedömer att det i höst är möjligt att återgå till närundervisning som regel inom alla skolformer för barn och unga. Barn blir sällan allvarligt sjuka av covid-19 men det förebyggande arbetet kommer fortsatt vara viktigt för att minska risken för utbrott i skolmiljö.

Förskolan, grundskolan, gymnasieskolan samt särskolan kan genom allmänt förebyggande åtgärder minska spridning av luftvägsinfektioner så som covid-19 och även vissa andra infektionssjukdomar.

Mer information finns på nedanstående länkar:
Inför skolstart hösten 2021 – information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förslag på förebyggande åtgärder i förskolan, grundskolan och gymnasier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lägesbild Laxå kommun (publicerad 9 augusti 2021)

Ytterligare en medarbetare inom vård och omsorg är konstaterad smittad i covid-19. Brukare/boende på aktuell avdelning är testade och ingen är smittad. Av integritetsskäl lämnas ingen mer information.

Laxå kommun fortsätter att följa Folkhälsomydighetens rekommendationer för förebyggande arbete mot smittspridning. Med anledning av ovanstående lägesbild används dessutom förstärkta skyddsrutiner.

Lägesbild Laxå kommun (publicerad 5 augusti 2021)

En medarbetare inom vård & omsorg är konstaterad smittad i covid-19. Brukare/boende på aktuell avdelning är testade och ingen är smittad. Av integritetsskäl lämnas ingen mer information.

Laxå kommun fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för före­byggande arbete mot smittspridning. Med anledning av ovan införs dessutom förstärkta skyddsrutiner.

Ändrade restriktioner från 15 juli 2021 (publicerad 15 juli 2021)

Utvecklingen i pandemin går stadigt åt rätt håll. Smittspridningen och antalet personer som behöver sjukhusvård för covid-19 minskar för varje vecka. Nu har nästan 70 procent av den vuxna befolkningen fått åtminstone en dos vaccin. Sammantaget är smittläget, belastningen på sjukvården och vaccinationsgraden i befolkningen på en nivå som gör att ytterligare restriktioner kan hävas. Därför har regeringen och Folkhälsomyndigheten gjort bedömningen att gå vidare med steg 3 i regeringens plan för avveckling av restriktionerna. Mer vad det innebär, kan du läsa om på länkarna från regeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ändrade restriktioner från 1 juli 2021 (publicerad 30 juni 2021)

Utvecklingen i pandemin går stadigt åt rätt håll. Smittspridningen och antalet personer som behöver sjukhusvård för covid-19 minskar. Nu har över hälften av den vuxna befolkningen fått åtminstone en dos vaccin. Regeringen och Folkhälsomyndigheten har därför gjort bedömningen att från och med 1 juli 2021 gå vidare med steg två i planen för avveckling av befintliga restriktioner. Mer vad det innebär, kan du läsa om på länkarna från länsstyrelsen Pdf, 124.1 kB, öppnas i nytt fönster., regeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lägesbild Laxå kommun (publicerad 28 juni 2021)

Vi har fått information om att en medarbetare vid Finnerödja skola har konstaterats sjuk i covid-19. Medarbetaren var senast på plats i verksamheten måndag 21 juni.

Finnerödja skola fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för förebyggande arbete mot smittspridning. I nuläget bedöms inga ytterligare extra åtgärder behöva vidtas med anledning av den konstaterade smittan. Vi följer dock utvecklingen och anpassar våra åtgärder utifrån detta.

Mer information om verksamhetens åtgärder med anledning av pandemin finns i separat informationsbrev i Edwise. I Edwise finns också Region Örebro läns rekommendationer till personal, elever och vårdnadshavare vid konstaterade fall av covid-19 i skola och förskola.

Lägesbild Laxå kommun (publicerad 21 juni 2021)

Vi har nu en medarbetare vid Saltängens förskola som är konstated sjuk i covid-19. Medarbetaren var senast på plats i verksamheten måndag 14 juni. För närvarande är medarbetaren i karantän i hemmet och följer behandlande läkares anvisningar.

Förskolan fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för förebyggande arbete mot smittspridning. Berörd avdelning städas extra, och i nuläget bedöms inga ytterligare extra åtgärder behöva vidtas med anledning av den konstaterade smittan. Vi följer dock utvecklingen och anpassar våra åtgärder utifrån detta.

Mer information om verksamhetens åtgärder med anledning av pandemin finns i separat informationsbrev till vårdnadshavare i Edwise. I Edwise finns också Region Örebro läns rekommendationer till personal, elever och vårdnadshavare vid konstaterade fall av covid-19 i skola och förskola.

Katarina Holmsten
skolchef

Ellen Roberthson
rektor

Laxå kommuns lokala beslut utifrån nationella bestämmelser för att minska smittspridningen av covid-19 (publicerad 4 juni 2021)

Laxå kommun fortsätter följa Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. Laxå kommun har fattat följande lokala beslut för våra verksamheter:

 • Laxå kommun kommer inte att arrangera eller genomföra några firanden i samband med nationaldagen, midsommar eller anordna några trivselkvällar under sommaren.
 • De som kan ska jobba hemifrån fram till den 15 september 2021.
 • Det kommer inte att finnas någon turistbyrå på Centrumtorget i sommar. Turistinformation finns i begränsad omfattning på Laxå bibliotek och i kommunhusets reception samt i nationalparkens huvudentré.
 • Laxå bibliotek öppnar i mindre skala. Max 5 besökare i lokalen samtidigt. Gör ditt besök kort.
  Lämna - låna - gå. Bokning av bokpåsar går fortfarande att hämta i foajén.
 • Vissa aktiviteter på Ramundergården och på Björkhagen återupptas, om än fortfarande i liten skala med begränsat antal deltagare.
 • Träffpunkt 18, demensdagvården och Återbruket hålls stängt över sommaren.
 • Tidigare restriktioner inom skola och förskola gäller terminen ut.
 • Alla idrottshallar är stängda under sommaren.
 • Laxå kommuns växel och reception är bemannad och öppen ordinarie öppettider fram till och med vecka 26 (fredag 2 juli). Ordinarie öppettider är:
  Måndag - torsdag kl. 8.00-16.00. Lunchstängt kl. 12.00-13.00.
  Fredag kl. 8.00-15.00. Lunchstängt kl. 12.00-13.00.
  Därefter öppet förmiddagar mellan kl. 8.00-12.00 under veckorna 27-32. Åter till ordinarie öppettider från och med måndag 16 augusti.

Lägesbild Laxå kommun (publicerad 31 maj 2021)

Ytterligare en elev vid Centralskolan har konstaterats sjuk i covid-19. Eleven var senast på plats i verksamheten torsdag 20 maj. Sammanlagt är därmed två elever konstaterat smittade.

Centralskolan fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för före­byggande arbete mot smittspridning. I nuläget bedöms inga ytterligare extra åtgärder behöva vidtas med anledning av den konstaterade smittan. Vi följer dock utvecklingen och anpassar våra åtgärder utifrån detta.

Regeringens plan för avveckling av restriktioner (publicerad 28 maj 2021)

Regeringen har presenterat en plan för hur åtgärder mot covid-19 kan anpassas till en succesivt minskad smittspridning. Planen bygger på det förslag om anpassade smittskyddsåtgärder som Folkhälsomyndigheten presenterade den 12 maj. Mer information kan du få på Folkhälsmyndighetens webb Länk till annan webbplats. och på Regeringens webb. Länk till annan webbplats.

Laxå kommun fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens och smittskyddsenhetens rekommendationer, råd och riktlinjer för att minska smittspridningen av covid-19.

Lägesbild Laxå kommun (publicerad 21 maj 2021)

En elev vid Centralskolan har konstaterats sjuk i covid-19. Eleven var senast på plats i verksamheten måndag
17 maj. Sammanlagt är därmed 1 elev konstaterat smittad.

Skolan fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för förebyggande arbete mot smittspridning. I nuläget bedöms inga ytterligare extra åtgärder behöva vidtas med anledning av den konstaterade smittan. Vi följer dock utvecklingen och anpassar våra åtgärder utifrån detta.

Lägesbild Laxå kommun (publicerad 14 maj 2021)

En elev på Centralskolan och en elev på Saltängsskolan har konstaterats sjuk i covid-19. Eleverna var senast på plats i respektive verksamhet måndag 10 maj.

Skolorna fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för förebyggande arbete mot smittspridning. I nuläget bedöms inga ytterligare extra åtgärder behöva vidtas med anledning av den konstaterade smittan. Vi följer dock utvecklingen och anpassar våra åtgärder utifrån detta.

Regional rekommendation om tävlingar för barn och unga gäller till och med 16 maj (publicerad 11 maj 2021)

Tidigare regional rekommendation att avvakta enstaka matcher och tävlingar utomhus för barn och unga, gäller till och med
16 maj 2021. Därefter kan föreningar anordna en match eller tävling/tävlingsdag per lag/utövare och vecka utomhus för barn och unga födda 2002 eller senare.

Förlängning av regional rekommendation gällande munskyddsanvändning (publicerad 11 maj 2021)

Rekommendationen om munskyddsanvändning är förlängd och gäller preliminärt till och med 31 maj 2021. Den gäller för personer födda 2004 och tidigare.

Munskydd är en tilläggsåtgärd och ska inte användas för att ersätta Folkhälsomyndighetens allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

 • Använd munskydd när du åker med kollektivtrafiken, oavsett vilken tid du reser.
 • Använd munskydd om du måste vara på ställen inomhus där flera människor vistas, till exempel i butiker, apotek och andra serviceställen.
 • I vård- och omsorgsmiljö gäller särskilda rekommendationer kring munskyddsanvändning.
 • För munskyddsanvändning på arbetsplatser och inom skola hänvisas till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Lägesbild Laxå kommun (publicerad 7 maj 2021)

Vi har två medarbetare i kommunhuset, två medarbetare på Lindåsens förskola samt en timvikarie inom vård och omsorg som har konstaterats sjuka i covid-19.

Laxå kommun fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för förebyggande arbete mot smittspridning. I nuläget bedöms inga ytterligare extra åtgärder behöva vidtas.

Lägesbild - efterlevnaden av myndigheternas riktlinjer och rekommendationer (publicerad 5 maj 2021)

Laxå kommun har rapporterat till Länsstyrelsen i Örebro län om hur vi upplever att efterlevnaden av myndigheternas riktlinjer och rekommendationer för rådande pandemi följs. Kommunen upplever att efterlevnaden i stort sett följs, men att det finns två undantag där Laxå kommuns invånare har möjlighet att bli mycket bättre:

 1. Använd munskydd när du går in i en butik.
 2. Handla ensam.

Följer du dessa enkla åtgärder bidrar du till minskad smittspridning!

Rekommendationer från Region Örebro län (publicerad 3 maj 2021)

Den 28 april beslutade Folkhälsomyndigheten om en ändring i de allmänna råden för idrott, kultur och fritid i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Ändringen innebär att föreningar med lagidrotter kan anordna en match eller tävlingsdag per lag och vecka utomhus för barn och unga födda 2002 eller senare.

Smittspridningen är hög i Örebro län. Flera kommuner har därfår hållit icke-nödvändig verksamhet fortsatt stängd även efter att regeringens rekommendation avseende detta upphörde.

Utifrån det allvarliga läge som råder i Örebro län med hög smittspridning och hög belastning inom hälso- och sjukvård rekommenderar smittskyddsläkaren länets kommuner att hålla icke-nödvändig verksamhet som sallmänheten har tillträde till fortsatt stängd, med undantag för idrotts-, fritid- och kulturverksamhet för barn och unga födda 2002 eller senare.

Utifrån det allvarliga läget i länet rekommenderar Region Örebro län även idrottsföreningar att avvakta enstaka matcher och tävlingar utomhus även för barn födda 2002 eller senare.

Rekommendationerna gäller till och med 16 maj och kan komma att förlängas.

Region Örebro läns rekommendation till kommunerna att hålla icke-nödvändig verksamhet som allmänheten har tillträde till stängd. Pdf, 87.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Region Örebro läns rekommendation till idrottsföreningar att avvakta enstaka matcher och tävlingar utomhus även för barn födda 2002 eller senare. Pdf, 89.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Lägesbild Laxå kommun (publicerad 27 april 2021)

En medarbetare vid Centralskolan har konstaterats sjuk i covid-19. Medarbetaren var senast på plats i verksamheten måndag 19 april. Sammanlagt är därmed endast en medarbetare i kommunens verksamheter smittad.

Lägesbild Laxå kommun (publicerad 14 april 2021)

Vi har idag fyra medarbetare vid Centralskolan och en medarbetare vid Lindåsens förskola som är konstaterat smittade med covid-19. Verksamheterna fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för förebyggande arbete mot smittspridning. Information har gått ut till vårdnadshavare från respektive rektor och skolchef.

Inom social- och omsorgsnämndens verksamheter har vi ingen konstaterad smitta, varken hos medarbetare eller brukare. Vi ser god effekt av vaccineringen.

Lägesbild Laxå kommun (publicerad 8 april 2021)

Ytterligare en medarbetare vid Centralskolan har konstaterats sjuk i covid-19. Medarbetaren var senast på plats i verksamheten fredag 26 mars, och i skolans lokaler den 1 april. Skolan har också fått kännedom om att en elev på Centralskolan är konstaterad smittad. Eleven var senast på plats i verksamheten måndag den 15 mars.

Centralskolan fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för förebyggande arbete mot smittspridning. I nuläget bedöms inga ytterligare extra åtgärder behöva vidtas.

Lägesbild Laxå kommun (publicerad 7 april 2021)

En medarbetare vid Centralskolan i Laxå har konstaterats sjuk i covid-19. Medarbetaren var senast på plats i verksamheten fredag 26 mars. Centralskolan fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för förebyggande arbete mot smittspridning. I nuläget bedöms inga ytterligare extra åtgärder behöva vidtas med anledning av den konsterade smittan.

Från och med 1 april 2021 ska du ha munskydd på dig när du handlar! (publicerad 31 mars 2021)

Smittskyddsläkaren i Region Örebro län har beslutat att införa lokala rekommendationer om munskydd i offentliga inomhusmiljöer för att minska smittspridning av covid-19. Rekommendationerna gäller från och med den 1 april till den 12 maj.

Beslutet har fattats på grund av att antalet covid-19-fall ökar kraftigt, samtidigt som fler personer vårdas på sjukhus. Man ser också en ökad förekomst av den brittiska varianten av viruset som bedöms vara mer smittsam.

Rekommendationer kring användning av munskydd gäller för dig som är född 2004 och tidigare:

 • Använd munskydd när du åker med kollektivtrafiken, oavsett vilken tid du reser.
 • Använd munskydd om du måste vara på ställen inomhus där flera människor vistas, till exempel i butiker, apotek och serviceställen.
 • I vård- och omsorgsmiljö gäller särskilda rekommendationer kring munskyddsanvändning.
 • För munskyddsanvändning på arbetsplatser och inom skola hänvisas till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Lägesbild Laxå kommun (publicerad 22 mars 2021)

En brukare inom LSS-verksamheten är konstaterad smittad i covid-19.

Smittspridningen ökar i länet, även i Laxå kommun. Det är hög belastning på sjukhusen.

Fortsätt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, råd och riktlinjer:

 • Håll avstånd.
 • Handla livsmedel ensam.
 • Näthandla.
 • Umgås bara med dom du bor med.
 • Arbeta hemifrån om möjligt.

Lägesbild Laxå kommun (publicerad 16 mars 2021)

En elev vid Centralskolan har kontaterats sjuk i covid-19. Eleven var senast på plats i verksamheten tisdagen den 9 mars. Centralskolan fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för förebyggande arbete mot smittspridning.

Vi har ingen information om konstaterad smitta i kommunens övriga verksamheter. Vi får dock indikationer om att allmänt följs inte Folkhälsomyndighetens rekommendationer, råd och riktlinjer i den utsträckning som tidigare. Det är viktigt att fortsätta följa dessa för att vi ska få stopp på pandemin. Så fortsätt hålla avstånd, handla ensam och endast det som är nödvändigt och umgås bara med dem du bor med. Om du måste ut och resa, se till att resa på ett smittskyddsäkert sätt. Jobba hemifrån om det är möjligt.

Information om Ramundergårdens seniorservering (publicerad 9 mars 2021)

Ramundergårdens seniorservering erbjuder sina kunder att köpa matlådor från och med 8 mars 2021. Med anledning av covid-19 har serveringen ingen möjlighet att ta emot gäster. Istället erbjuder serveringen seniorer att beställa och hämta varma matlodor direkt från köket.

Beställning
Ring till köket på tfn: 0584-47 31 32 och beställ mat för avhämtning önskade dagar (minst en dag innan). Meny finns att hämta vid köket.

Avhämtning
Matlådor kan efter beställning hämtas vid köksingången på Röforsvägen 16, alla vardagar mellan kl. 11.30-12.30.

Betalning
Betalning sker via swish, matkuponger eller kort. Kostnaden är 62 kr per matlåda, 620 kr per häfte. Swishnr: 123 090 40 45.

Observera att erbjudandet endast gäller pensionärer!
Välkomna!
Laxå kommun måltidsverksamhet

Lägesbild Laxå kommun samt nya beslut från Folkhälsomyndigheten (publicerad 1 mars 2021)

Två elever på Centralskolan är konstaterat smittade i covid-19. Ett antal elever är hemma med symtom och provtagning pågår. En brukare inom hemvården är konstaterad smittad samt en medarbetare inom individ- och familjeomsorgen.

Folkhälsomyndigheten meddelar att smittspridningen av covid-19 i samhället är fortfarande hög. Majoriteten av regionerna ser antingen en platå eller en ökning av antalet fall. Detta, i kombination med en ökad förekomst av de virusvarianter som bedöms ha ökad smittspridningspotential, gör att det nu behövs fler åtgärder för att bromsa smittspridningen, och en god följsamhet till de åtgärder som redan finns.

Det är avgörande att alla tar gemensamt ansvar för att minska smittspridningen. Att träffas inomhus innebär den största risken för smitta.

Från och med idag (1 mars 2021) gäller Folkhälsomyndighetens beslut om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19, och myndighetens ändring i det allmänna rådet under rubriken "Föreningar för idrott, kultur och fritid", som har följande lydelse:
"För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar som bedriver idrotts-, kultur- eller fritidsaktiviteter
1. när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus,
2. minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel, och
3. avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig.

Från och med idag gäller även Folkhälsomyndighetens beslut för företag som driver serveringsställen. Det innebär följande:

 • För serveringsställen som utgör en del av en handelsplats gäller att antalet besökare i ett och samma sällskap endast får uppgå till en person. Detta gäller dock inte barn eller personer i behov av stöd.
 • Den som driver ett serveringsställe ska hålla stängt för förtäring på stället, mellan kl. 20.30 och klockan 5.00.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information till vårdnadshavare om undervisning från och med 1 mars 2021 (publicerad 26 februari 2021)

Enligt den senaste informationen från regeringen och Folkhälsomyndigheten är smittspridningen av covid-19 i samhället fortfarande hög. I flertalet regioner ligger antalet smittade antingen stilla eller har ökat. I flera regioner har smittskyddsläkare rekommenderat övergång till distansundervisning efter sportlovet, och en eller ett par veckor för i första hand högstadiet och gymnasieskolan.

De tidigare beslutade åtgärderna för minskad smittspridning i våra verksamheter i Laxå kommun, gäller fortfarande. Om smittläget förändras kan även våra åtgärder komma att förändras. Uppdaterad information kommer i sådant fall att lämnas via Edwise.

Det är viktigt att var och en tar ansvar för att följa våra åtgärder för minskad smittspridning. Hur smittan sprids beror på hur vi agerar i vår vardag.

Mer information om vad som gäller finns i skolchefens informationsbrev till vårdnadshavare om undervisning från och med 1 mars 2021. Pdf, 662.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Informationsbrevet på arabiska Pdf, 145.7 kB, öppnas i nytt fönster., dari Pdf, 305.1 kB, öppnas i nytt fönster., romani Pdf, 386 kB, öppnas i nytt fönster., somaliska Pdf, 23.4 kB, öppnas i nytt fönster. och tigrinja Pdf, 50.2 kB, öppnas i nytt fönster..

Lägesbild Laxå kommun samt förlängda restriktioner (publicerad 22 februari 2021)

Läget i kommunens verksamheter är stabilt. För tillfället har vi ingen brukare eller medarbetare konstaterad smittad med covid-19. Vaccinationerna fortgår enligt planeringen.

Smittspridningen i landet ligger dock fortsatt på en hög nivå, och skiljer sig mellan regioner. Det meddelade regeringen på sin presskonferens den 18 februari 2021. Risken för större regionala utbrott är hög, och det finns även en samhällsspridning av den brittiska varianten, som är mer smittsam, även här i vår region. Med anledning av detta har regeringen beslutat om fortsatta restriktioner och rekommendationer fram till och med den 7 mars 2021.

Sportlovsveckorna får inte bli ett tillfälle för ökad smittspridning! Reser du någonstans på sportlovet, är det viktig att du reser och agerar på ett så smittsäkert sätt som möjligt. Det innebär bland annat att hålla avstånd, avstå från nya kontakter, undvika att besöka platser längs resans sträckning där det kan uppstå trängsel samt följa de regler som finns på plats. Även om du inte reser bort över sportlovet, är det viktigt att hålla sig till gällande riktlinjer och rekommendationer.

Regeringen har riktat en uppmaning till oss kommuner (och regioner) att hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till, och som inte är nödvändig stängd. Denna uppmaning gäller fram till och med den 7 mars 2021. Det är dock viktigt att idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga, såväl utomhus som inomhus, fortsätter under förutsättning att Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd kan följas. Detta gäller även för unga i gymnasieåldern. Dessa aktiviteter är viktiga för ungas hälsa och välbefinnande.

Fortsätt att hålla i och hålla ut! Tillsammans stoppar vi smittspridningen!

Lägesbild Laxå kommun (publicerad 10 februari 2021)

Vi har inga kända konstaterat smittade av covid-19 inom förskola och skola eller inom vård och omsorg. Varken personal, elever, boende eller mottagare av hemtjänst. Men vi har en konstaterat smittad medarbetare inom kostverksamheten.

Fortsätt hålla avstånd och följ gällande riktlinjer, råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten!

Åtgärder med stöd av pandemilagen (publicerad 9 februari 2021)

Till och med september 2021 gäller en tillfällig pandemilag. Den innebär att vissa verksamheter som inte omfattas av annan smittskyddslagstiftning kan stängas eller begränsas.

Tillsvidare får inte fler än åtta personer delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Polisen kan ställa in eller upplösa en tillställning som har fler än åtta deltagare.

Om privata sammankomster hålls i festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut får maximalt åtta personer delta. Ett undantag görs för begravningar, som får ha upp till 20 deltagare.

Mer om vilka restriktioner och förbud som pandemilagen kan innebära, kan du läsa om på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vaccineringsinformation fas 2 (publicerad 8 februari 2021)

Vecka 6 kommer de personer som har hemtjänst och hushållsnära kontakter till den som har hemtjänst att kunna boka tid för vaccination. Det kommer att finnas bokningsbara tider på alla fem vaccinationsmottagningarna i Örebro län.

Bokningen öppnar på måndag den 8 februari klockan 14:00 och görs via e-tjänsten på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller via callcentret på telefonnummer: 019-602 80 00.

Under vecka 6 kommer det inte att finnas tider att boka för kommunens vård och omsorgspersonal. Orsaken är att tillgången på vaccin av märket AstraZeneca är osäker. När vaccin finns att tillgå kommer bokningen för personal inom äldreomsorgen återigen att öppna.

De medarbetare som redan har en inbokad tid för att få dos 2 ska fortfarande vaccineras.

Blir det förändringar så kommer ni kunna läsa dem på 1177s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Regionen har uppdaterat den preliminära tidplanen som finns på samma sida, efter förra veckans besked från regeringen om ändringar i fas 2.

Förlängda rekommendationer från regeringen - vad innebär det för idrotten? (publicerad 5 februari 2021)

Regeringen rekommenderar att offentlig verksamhet som inte är nödvändig stängs till och med 21 februari 2021. Barn födda 2002 eller senare undantas dock från denna rekommendation. Rekommendationen innebär att Laxå kommun av smittskyddsskäl har idrottshallar stängda, undantag görs för barn födda 2002 eller senare. Folkhälsomyndigheten har sedan tidigare förtydligat att träning utomhus kan fortsätta, om anläggningarna kan hållas öppna på ett smittsäkert sätt.

Idrotts-, fritids- och kulturverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 eller senare ska kunna bedrivas såväl inomhus som utomhus. Verksamheten ska bedrivas ansvarsfullt och i enlighet med pandemilagen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det innebär bland annat att matcher, tävlingar, läger och cuper inte ska genomföras.

Pandemilagen gäller från den 10 januari 2021 (publicerad 26 januari 2021)

Riksdagen har beslutat om den så kallade pandemilagen som gäller från den 10 januari 2021. I anslutning till lagen har regeringen beslutat om en förordning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Folkhälsomyndigheten om föreskrifter och allmänna råd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som förtydligar hur lagen ska efterföljas.

Hur påverkas idrotten av den nya pandemilagen? (publicerad 26 januari 2021)

Den nya pandemilagen tar upp många olika verksamheter. Mer vad lagen innebär för just idrotten, kan man läsa på Riksidrottsförbundets sida med samlad information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. gällande just idrottsverksamheter, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Bland annat tar man där upp maxantal, särskilda begräsningar för gym, sportanläggningar och badhus, vem som ansvarar för vad, beräkning av max antal besökare inomhus etc.

Lägesbild Laxå kommun (publicerad 22 januari 2021)

Läget är stabilt i kommunens verksamheter med låg smittspridning i dagsläget. Ingen brukare och endast någon enstaka personal är idag konstaterad smittad med covid-19.

Regeringen beslutade igår (torsdag 21 januari 2021) om en del ändringar i vissa restriktioner gällande smittspridningen av covid-19. Till exempel förlängs förbudet att sälja alkohol på serveringar och krogar efter kl. 20.00 till den 7 februari 2021.

Laxå kommun har fattat beslut, med anledning av de nya bestämmelserna nationellt i coronapandemin. Kommunens beslut redovisas i ett samlat pdf-dokument. Pdf, 677.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Vaccinationsfrågor (publicerad 13 januari 2021)

Privatpersoner i Örebro län som har frågor om vaccination kan få svar på 1177.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lägesbild Laxå kommun (publicerad 12 januari 2021)

Vi har fem medarbetare och tre elever med konstaterad covid-19. Medarbetarna arbetar i verksamheterna förskolan, LSS och äldreomsorgen. Inga brukare i våra verksamheter är konstaterat smittade.

Barn och elever som bor tillsammans med någon som har konstaterad covid-19 ska stanna hemma. Även om de är symtomfria.

Vaccineringen av våra äldre på Ramundergården, Gläntan och i hemtjänsten pågår. Inom kort har de fått sin första dos. Vaccineringen av personalen som arbetar nära dessa äldre startar upp den här veckan. Det är Region Örebro län som sköter vaccineringen av vår personal.

Fram till och med 24 januari 2021 är biblioteket endast öppet för att hämta böcker och boka dator. Du kan reservera dina böcker som vanligt via hemsidan eller ringa till biblioteket eller mejla dem och berätta vilka böcker du vill ha, så plockar personalen ihop en bokpåse åt dig. Kontakta alltid biblioteket innan, och bestäm en hämttid. Se mer information på bibliotekets informationssida.

Lägesbild Laxå kommun (publicerad 7 januari 2021)

Läget är ansträngt men under kontroll i våra verksamheter. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter och även kultur- och fritidsverksamheten har varit hårt drabbade den senaste tiden, med medarbetare som har konstaterats med covid-19. Ingen medarbetare eller brukare inom social- och omsorgsnämndens verksamheter är idag drabbade av covid-19.

Vaccinering av våra äldre som bor på särskilt boende har påbörjats under den här veckan.

Planering pågår för att kunna öppna biblioteket i Laxå den 11 januari 2021, dock med bland annat begränsat antal besökare inne samtidigt.

Ytterligare information kring vad som gäller för biblioteket, och annan verksamhet kommer så fort vi vet mer.

Lägesbild Laxå kommun (publicerad 30 december 2020, uppdaterad 31 december)

Ytterligare en av medarbetarna vid Saltängens för­skola har konstaterats smittad av covid-19. Medarbetaren var senast på plats i verksamheten tisdag den 22 december. Sammanlagt är nu tre medarbetare vid Saltängens förskola konstaterat smittade. Ytterligare en av medarbetarna vid Lindåsens för­skola har konstaterats smittad av covid-19. Medarbetaren var senast på plats i verksamheten torsdag den 17 december. Sammanlagt är nu tre medarbetare vid Lindåsens förskola konstaterat smittade.

Lägesbild Laxå kommun (publicerad 29 december 2020)

Ytterligare en av medarbetarna vid Saltängens för­skola har konstaterats sjuk i covid-19. Medarbetaren var senast på plats i verksamheten måndag 14 december. Sammanlagt är nu två medarbetare vid Saltängens förskola sjuka i covid-19. De medarbetare som tidigare var konstaterat smittade är nu friskförklarade.

Uppdatering om stängd verksamhet.
Kommunen följer den nationella rekommendationen och stänger verksamheter inom fritid och kultur.

Den 21 december beslutade Laxå kommun att stänga alla idrottshallar samt alla offentliga omklädningsrum från den 21 december till och med den 24 januari. Beslutet gäller för all verksamhet, även för barn födda 2005 eller senare. Beslutet kan komma att förlängas. Bokade tider i hallarna kommer att pausas/tas bort. Föreningar med egna omklädningsrum och lokaler förväntas själva se till att dessa inte nyttjas. För mer information. Öppnas i nytt fönster.

Fritidsgården i Allakivitetshuset är stängd till den 24 januari. Fritidsledarna anordnar under tiden digitala träffar med jämna mellanrum. Mer information om fritidsverksamheten och uppdateringar framöver kan ni hitta på,
facebook: Allaktivitetshuset Laxå
instagram: Allaktivitetshuset_laxa

Fritidsklubben genomförs utomhus med start den 11 januari.

Laxå bibliotek är stängt för fysiska besök till den 11 januari. Du kan boka böcker och hämta vid uppgjord tid.  Öppnas i nytt fönster.

Lägesbild Laxå kommun (publicerad 29 december 2020)

Ytterligare en medarbetare vid Saltängens förskola konstaterades före jul smittad i covid-19 och därmed är det fyra medarbetare totalt som konstaterats smittade på förskolan. Ytterligare en medarbetare på biblioteket är konstaterat smittad i covid-19.

Dina val påverkar smittspridningen! Gå inte in i butiker – undantag för nödvändiga inköp av livsmedel och apoteksvaror. Om du verkligen måste gå in i en butik; gå in ensam. Bäst är att handla på nätet, gärna lokalt.

Laxå kommun följer de nationella rekommendationerna (publicerad 23 december 2020)

Kommunen följer den nationella rekommendationen och stänger de föreslagna verksamheterna inom fritid och kultur.

Den 21 december beslutade Laxå kommun att stänga alla idrottshallar samt alla offentliga omklädningsrum från den 21 december till och med den 24 januari. Beslutet gäller för all verksamhet, även för barn födda 2005 eller senare. Beslutet kan komma att förlängas. Bokade tider i hallarna kommer att pausas/tas bort. Föreningar med egna omklädningsrum och lokaler förväntas själva se till att dessa inte nyttjas.

Laxå bibliotek är stängt för fysiska besök. Du kan boka böcker och hämta vid uppgjord tid. Öppnas i nytt fönster.

Mer information kommer att publiceras efter julen.

Lägesbild Laxå kommun (publicerad 23 december 2020)

Fyra medarbetare vid Lindåsens för­skola samt tre medarbetare vid Saltängens förskola är just nu konstaterat sjuka i covid-19. Två medarbetare på Centralskolan samt fem elever är konstaterat sjuka i covid-19. Fyra medarbetare inom LSS är också konstaterat sjuka samt en medarbetare i kommunhuset. Inga brukare/boende inom våra verksamheter är konstaterat smittade.

Ovan är en stark signal om att smittspridningen har ökat kraftigt runt om i samhället. Tänk på att begränsa vilka du träffar i julhelgen. Gå inte in i butiker – undantag för nödvändiga inköp av livsmedel och apoteksvaror. Håll avstånd. Handla på nätet så långt det är möjligt. Håll ut.

Nya allmänna nationella råd från 14 december (publicerad 11 december 2020)

Från och med måndag den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Samtidigt upphävs de lokala allmänna råd som gällt i Örebro län. De nya råden innebär att vi får fira jul och nyår med en mindre krets av människor.

De nya nationella råden innebär en skärpning kring det personliga ansvaret, och att alla är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder. Vi ska bland annat:

 • Begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer vi normalt träffar. Det kan till exempel vara de vi bor tillsammans med, eller bara några få vänner eller närstående utanför hushållet.
 • Undvika att ingå i flera olika grupper (även om de innehåller få personer).
 • Umgås utomhus om det går, och hålla så mycket avstånd som möjligt.
 • Undvika att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid.
 • Undvika platser där det finns trängsel, och om möjligt ska du handla ensam.
 • Undvika att resa, om det inte är nödvändigt. Om det är nödvändigt ska det ske på ett smittskyddsäkert sätt.
 • Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.

Det är viktigt att begränsa antalet personliga möten även under storhelgerna. Åtta personer är därför den nya normen för alla sociala situationer!

De nya råden gäller tillsvidare.

Restriktionen om maximalt åtta personer vid en allmän sammankomst och offentligt tillställning ligger kvar.

Mer information hos Folkhälsomyndigheten om de nya nationella allmänna råden. Begränsa ditt umgänge! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lägesbild Laxå kommun (publicerad 9 december 2020)

Laxå kommun har idag glädjande besked. Alla brukare och medarbetare inom vård- och omsorgsverksamheterna är friska. Vi har ingen konstaterad med covid-19 i dagsläget.

Lägesbild Laxå kommun (publicerad 3 december 2020)

Laxå kommun har idag friskförklarat Ramundergården som tidigare haft covid-smitta. Läget idag är att vi har inga brukare i några verksamheter inom kommunen som är smittade av covid-19. En medarbetare inom äldreomsorgen är fortfarande sjuk i covid-19, och en annan medarbetare inom måltidsverksamheten är hemma med symtom och inväntar provsvar.

Läget är stabilt i våra verksamheter, även om det är kännbart med personalfrånvaro av olika anledningar. Många av våra verksamheter är stängda eller öppna med begränsningar. Allt för att stoppa smittspridningen. De medarbetare som kan jobba hemifrån, gör så i möjligaste mån. Också det för att minska smittspridningen på våra arbetsplatser.

Information om beslut från Folkhälsomyndigheten gällande förlängda lokala allmänna råd (publicerad 25 november 2020)

Folkhälsomyndigheten beslutade igår i samarbete med smittskyddsläkaren på Region Örebro län, att förlänga de lokala allmänna råden för Örebro län till och med den 13 december 2020. De lokala allmänna råden är följande:

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
 • Om möjligt undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de du bor med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Information om beslut från Länsstyrelsen i Örebro län (publicerad 25 november 2020)

Länsstyrelsen i Örebro län har beslutat om att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får tillsvidare inte hållas med fler än åtta personer inom Örebro län. Det beslutet gäller från den 24 november 2020. Undantag är begravningar där det får vara högst 20 personer.

Det allra bästa är förstås att undvika fysiska möten helt där så är möjligt, för att minimera smittspridningen i Laxå kommun.

 • Om du kan arbeta hemifrån - gör det!
 • Umgås bara med de du bor med!
 • Handla säkert!
 • Håll ut!

Lägesbild Laxå kommun (publicerad 23 november 2020)

Fem konstaterade fall av covid-19 finns hos medarbetare samt fyra konstaterade fall av covid-19 hos boende på Ramundergården. Dialog förs med läkare och smittskydd kring fortsatt hantering och smittspårning. Berörda medarbetare, boende och anhöriga underrättas.

Situationen är mycket allvarligt, och ett intensivt arbete pågår. Personal och chefer gör allt vad de kan för att begränsa smittspridningen.

Men din insats behövs också! Smittan kommer in från samhället, och vi vädjar till alla som vistas i Laxå kommun att följa de lokala allmänna råden som beslutats av Folkhälsomyndigheten.

Lägesbild Laxå kommun (publicerad 18 november 2020)

Tre konstaterade fall av covid-19 hos medarbetare samt konstaterade fall av covid-19 hos boende. Alla fallen är på en och samma avdelning på Ramundergårdens boende. Dialog förs med läkare och smittskydd kring fortsatt hantering och smittspårning. Berörda medarbetare, boende och anhöriga kommer att underrättas. Den uppkomna smittspridningen är mycket allvarlig, och vi ber om arbetsro för personal och chefer. Vi kommer att publicera mer information så snart vi vet mer.

Lägesbild Laxå kommun (publicerad 16 november 2020)

Två medarbetare på Ramundergården är konstaterat smittade med covid-19. Inga konstaterade fall av covid-19 hos brukare inom kommunens verksamheter.

Social- och omsorgsnämndens ledning har idag beslutat att återigen stänga demensdagvården och Träffpunkt 18, för att försöka minska smittspridningen.

Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.

Din insats är nödvändig. Pandemin är inte över!

Information till idrottsverksamhet i Örebro län - lokala allmänna råd för att minska smittspridning i Örebro län (publicerad 9 november 2020)

Antalet personer som diagnostiserats med covid-19 i Örebro län har ökat kraftigt den senaste tiden, och nu har vi lokala allmänna råd och ett publiktak på 50 personer i Örebro län. Insatser som nu görs av idrottsverksamheten är viktiga för att bromsa smittspridningen och din verksamhet kan göra skillnad.

Länets idrottsklubbar och föreningar drar ett tungt lass under coronapandemin. Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan. Men nu behöver vi alltså tillfälligt anpassa idrotten till de lokala allmänna råd som införts av Folkhälsomyndigheten. Genom att genomföra kraftiga insatser nu, kan vi på sikt återgå till normal idrottsverksamhet.

Alla verksamheter behöver tydligt kommunicera vad som gäller, så att allmänheten kan följa de lokala råden, och inte deltar i idrottsträninger eller går på gym och badhus.

Länsstyrelsen i Örebro län har här samlat viktig information till idrottsverksamheten i länet. Pdf, 169.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Lokala allmänna råd och publiktak på 50 personer (publicerad 3 november 2020)

För att bromsa smittspridningen gäller från och med nu lokala allmänna råd, och ett publiktak på 50 personer i Örebro län. De allmänna råden innebär bland annat att du som bor och, eller vistas i länet, uppmanas att avstå från inomhusmiljöer som exempelvis köpcentrum, gym etc. och att avstå från idrottsträningar, och om möjligt bara ha fysisk kontakt med personer i samma hushåll.

Lägesbild Laxå kommun (publicerad 2 november 2020)

Två medarbetare inom vård och omsorg (SON) är konstaterat smittade i covid-19. Berörda medarbetare, brukare och anhöriga informeras. Smittspårning pågår. Inga brukare är konstaterat smittade.

Smittspridningen i större städer ökar, bland annat i Örebro, och risken finns att det också kommer en ökning till Laxå kommun. Förberedelser görs därför nu för en covid-avdelning med fyra platser på Solhöjden. Vi hoppas att den inte behöver användas.

Håll i, håll ut!

Ny information från Folkhälsomyndigheten (publicerad 23 oktober 2020)

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om att den särskilda rekommendationen för personer som är 70 år och äldre, samt för riskgrupper som har omfattats av samma råd, inte ska gälla längre. Från och med torsdag 22 oktober 2020 gäller samma råd och rekommendationer för alla!

Folkhälsomyndighetens rekommendationer till oss alla är:
* Hålla avstånd!
* Tvätta händerna ofta!
* Jobba hemifrån om möjligt för att underlätta i kollektivtrafiken!
* Stanna hemma om du är sjuk!
* Undvik platser med stora folksamlingar som ex. gym och andra trånga platser!

Just nu är det en ökad spridning av covid-19 i landet och i Örebro län. Det är därför extra viktigt att rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten följs.

Från och med den 19 oktober finns möjlighet för Folkhälsomyndigheten att fatta beslut om skärpta allmänna regionala råd som innebär ytterligare verktyg vid lokala utbrott. Folkhälsomyndigheten pekar ut Örebro län som ett av de länen med stor ökning av covid, och för därför en dialog med regionen gällande ev. införande av lokala restriktioner (likt de i Uppsala). De har dock kommit överens om att de avvaktar ett tag till.

I samband med nästa veckas höstlov (v. 44) är det extra viktigt att tänka på följande:
* Undvik om möjligt kollektivtrafiken!
* Res inte om du har minsta lilla symtom!
* Tänk på att skydda äldre!

Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. informerar nu även om regioners information om smittläget, och om de råd som gäller regionalt. Där finns all information samlad från olika myndigheter gällande covid-19.

Lägesbild Laxå kommun (publicerad 21 oktober 2020)

Nu är alla avdelningar åter öppna för besök på särskilt boende.

Laxå kommun följer Folkhälsomyndighetens och smittskyddsenhetens rekommendationer, riktlinjer och råd. Vi uppmanar er alla att fortsätta skydda dig och andra genom att fortsätta hålla avstånd, stanna hemma om du har symtom, tvätta händerna ofta!

Tillsammans bromsar vi smittan!

Tack för att du håller ut!

Lägesbild Laxå kommun (publicerad 19 oktober 2020)

Vi har idag en brukare på särskilt boende som är misstänkt för covid-19. Tills vi fått provsvar hålls avdelningen stängd för besökare. Den medarbetare som haft konstaterat covid-19, har nu tillfrisknat och vi har därmed ingen medarbetare med konstaterad smitta i våra verksamheter.

Laxå kommun följer Folkhälsomyndighetens och smittskyddsenhetens rekommendationer, riktlinjer och råd. Vi uppmanar er alla att fortsätta skydda dig och andra genom att fortsätta hålla avstånd, stanna hemma om du har symtom, tvätta händerna ofta!

Tillsammans bromsar vi smittan!

Tack för att du håller ut!

Lägesbild Laxå kommun (publicerad 15 oktober 2020)

Laxå kommun har en personal i sina verksamheter som visat positiv i provsvar på covid-19. Den misstanke om att en av våra brukare kunde ha varit smittad, visade sig inte vara det. Så vi har inga brukare i våra verksamheter som är smittade. Boende och korttidsvård är öppet för besökare enligt tidigare rutiner med säkra och trygga besök. Pdf, 665 kB, öppnas i nytt fönster.

Vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsenheten på Region Örebro län.

Det är viktigt att fortsätta hålla avstånd till varandra. Om våra kontakter åter ökar, finns en stor risk för en ny spridning. Att vi alla tar ansvar, gör stor skillnad.

Tillsammans bromsar vi smittan!

Lägesbild Laxå kommun (publicerad 13 oktober 2020)

Laxå kommun har en personal i sina verksamheter som visat positiv i provsvar på covid-19. Det finns även misstanke om en smittad brukare på särskilt boende. Tills vi fått provsvar hålls den avdelningen stängd för besökare.

Fortsätt skydda dig och andra. Det gör skillnad. Håll avstånd med dem du möter i ditt arbete, i affärer, i parker, i naturen, på badplatser och krogar. Vardagen är annorlunda i år.

Det är viktigt att fortsätta hålla avstånd till varandra. Om våra kontakter åter ökar, finns en stor risk för en ny spridning. Att vi alla tar ansvar, gör stor skillnad. Tillsammans bromsar vi smittan!

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

Tack för att du håller ut!

Information till dig som avser att besöka Ramundergården och Gläntan under coronapandemin (publicerad 1 oktober 2020)

Besöksförbudet på äldreboenden upphör nationellt från och med idag (1 oktober 2020). Det finns dock fortsatt risk att smitta kan komma in på vård- och omsorgsboenden, och därför är det viktigt att verksamheterna planerar och förbereder sig för att kunna genomföra säkra och trygga besök. I Laxå kommun har därför en lokal rutin skapats.

Syftet med rutinen är att arbeta för och tydliggöra hur besök till hyresgäster och vårdtagare kan genomföras på ett säkert sätt för att minska risken för smittspridning. Rutinen utgår från Socialstyrelsens föreskrifter, Folkhälsomyndighetens rekommendationer och den regionala smittskyddsenhetens rekommendation.

Den lokala rutinen gäller från och med måndag 5 oktober 2020.

Det innebär att det i Laxå kommun råder besöksförbud på vård- och omsorgsboenden fram till och med 4 oktober 2020.

Information till dig som avser att besöka Ramundergården och Gläntan. Pdf, 665 kB, öppnas i nytt fönster.

Besök på äldreboenden (publicerad 29 september 2020)

Regeringen har beslutat att det tillfälliga besöksförbud som funnits på äldreboenden tas bort från och med den 1 oktober 2020. I Laxå kvarstår besöksförbudet veckan ut, och Ramundergården öppnar upp för besök från och med måndag den 5 oktober. Lokala tillämpningsrutiner för säkra besök kommer att aviseras den 1 oktober.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid besök i särskilda boenden för äldre under covid-19. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 2 september 2020)

Läget i kommunens verksamheter är stabilt. Vi har inga konstaterade fall av covid-19 hos varken brukare eller medarbetare inom våra verksamheter.

Återbruket är öppet igen efter att ha varit stängt under våren och sommaren. De har öppet onsdagar kl. 10.00-18.00. Restriktioner finns på hur många som får vistas i lokalen samtidigt. Följ anvisningarna på plats och håll avstånd till varandra.

Fortsätt skydda dig och andra. Det gör skillnad. Håll avstånd med dem du möter i ditt arbete, i affärer, i parker, i naturen, på badplatser och krogar. Vardagen är annorlunda i år. Det är viktigt att fortsätta hålla avstånd till varandra. Om våra kontakter åter ökar, finns en stor risk för en ny spridning under hösten. Att vi alla tar ansvar, gör stor skillnad. Tillsammans bromsar vi smittan.

När vi håller avstånd hjälper vi också till att minska belastningen på vården.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

Tack för att du håller ut!

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 19 augusti 2020)

Kommunens verksamheter har fortfarande ett stabilt läge. Vi har inga konstaterade fall av covid-19 hos varken brukare eller medarbetare inom våra verksamheter.

Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer. Vi följer också de råd och riktlinjer som smittskydd vid Region Örebro län löpande lämnar.

Tillsammans kan vi bromsa smittan (publicerad 5 augusti 2020)

Vi måste alla hjälpa till för att minska smittspridningen av det nya coronaviruset. Stanna hemma om du är sjuk. Även om du bara är lite sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobbet eller skola, förskola igen.

Fortsätt skydda dig och andra. Det gör skillnad. Håll avstånd i affärer, parker, i naturen, på badplatser och krogar. Sommaren är annorlunda i år. Det är viktigt att fortsätta hålla avstånd till varandra. Att vi alla tar ansvar, gör stor skillnad. Tillsammans bromsar vi smittan.

Är du 70 år eller äldre? Det går bra att umgås med andra utomhus, men det är viktigt att hålla avstånd. Tänk också på att inte besöka platser där många människor samlas. Ta gärna hjälp med att handla och göra ärenden. Även om det är tufft, är det viktigt att vi håller ut och skyddar varandra. När vi håller avstånd hjälper vi också till att minska belastningen på vården.

Även du som är ung och frisk måste fortsätta hålla avstånd, så att du skyddar dig själv och andra. Att vi alla tar ansvar, gör stor skillnad. Tillsammans bromsar vi smittan.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

Tack för att du håller ut!

Läs uppdaterad information på krisinformation.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 3 augusti 2020)

Läget i kommunens verksamheter är stabilt, och vi har inga konstaterade fall av covid-19 hos brukare inom hemtjänsten eller boende inom kommunens omsorgs- och äldreboenden. Vi har heller inga konstaterade fall av covid-19 hos några av våra medarbetare.

Skyddsutrustningen är säkrad för hela sommaren.

Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. Vi följer också de råd och riktlinjer som smittskydd vid Region Örebro län löpande lämnar.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 27 juli 2020)

Läget i kommunens verksamheter är stabilt och vi har inga konstaterade fall av covid-19 hos brukare inom hemtjänsten eller boende inom kommunens omsorgs- och äldreboenden. Vi har heller inga konstaterade fall av covid-19 hos några av våra medarbetare.

Vad gäller smitta utanför kommunens egna verksamheter, hänvisar vi till Region Örebro läns hemsida, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där lägesbilder och statistik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. över hela länet redovisas.

Skyddsutrustningen är säkrad för hela sommaren.

Laxå kommun har valt att fortsätta med besöksförbud på våra äldreboenden. Besöksstationer finns dock iordningställda på våra äldreboenden för att möjliggöra att anhöriga kan göra besök på ett säkert sätt. Besöken förbokas och riktlinjer finns för genomförandet.

Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. Vi följer också de råd och riktlinjer som smittskydd vid Region Örebro län löpande lämnar.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 20 juli 2020)

Vi har inga konstaterade fall av covid-19 hos brukare inom hemtjänsten eller boende inom kommunens omsorgs- och äldreboenden. Vi har heller inga konstaterade fall av covid-19 hos några av våra medarbetare.

Skyddsutrustningen är säkrad för hela sommaren.

Laxå kommun har valt att fortsätta med besöksförbud på våra äldreboenden. Besöksstationer finns dock iordningställda på våra äldreboenden för att möjliggöra att anhöriga kan göra besök på ett säkert sätt. Besöken förbokas och riktlinjer finns för genomförandet.

Laxå kommun fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. Vi följer också de råd och riktlinjer som smittskydd vid Region Örebro län löpande lämnar.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 13 juli 2020)

Inga konstaterade fall av covid-19 hos brukare inom hemtjänsten eller boende inom kommunens omsorgs- och äldreboenden. Inga konstaterade fall av covid-19 hos medarbetare.

Skyddsutrustning är säkrad för hela sommaren.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 1 juli 2020)

Inga konstaterade fall av covid-19 hos brukare inom hemtjänsten eller boende inom kommunens omsorgs- och äldreboenden. Inga konstaterade fall av covid-19 hos medarbetare.

Skyddsutrustning är säkrad för hela sommaren.

Laxå kommun fortsätter följa Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. Vi följer också de råd och riktlinjer som Smittskydd vid Region Örebro län löpande lämnar.

Kommunen vill också påminna om att även du ska fortsätta följa Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer:

”I sommar gäller fortfarande att vi ska hålla avstånd till andra för att förebygga smittspridning. Som tidigare gäller det också att stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket och undvika att röra vid ögon, näsa och mun.”

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 22 juni 2020)

Inga konstaterade fall av covid-19 hos brukare inom hemtjänsten eller boende inom kommunens omsorgs- och äldreboenden. Inga konstaterade fall av covid-19 hos medarbetare.

Skyddsutrustning är säkrad för hela sommaren.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 15 juni 2020)

Läget i Laxå kommun är fortfarande stabilt. Vi har inga konstaterade fall av covid-19 hos brukare inom hemtjänsten eller boende inom kommunens omsorgs- och äldreboenden. Inte heller några konstaterade fall av covid-19 hos våra medarbetare.

Den första av tre semesterperioder är nu påbörjad för medarbetarna inom vård- och omsorg. Varje semesterperiod är fyra veckor.

Skyddsutrustning är säkrad för hela sommaren.

Laxå kommun fortsätter följa Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. Vi följer också de råd och riktlinjer som Smittskydd vid Region Örebro län löpande lämnar. Det övergripande målet för Laxå kommuns arbete med covid-19 är att minska smittspridningen och klara bemanningen inom förskola, skola och äldreomsorg. Särskild bevakning av arbetsmiljön görs inklusive framförhållning av skyddsutrustning.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 8 juni 2020)

Laxå kommun har inga konstaterade fall av covid-19 hos brukare inom vare sig hemtjänsten eller boende inom kommunens omsorgs- och äldreboenden. Vi har heller inga konstaterade fall hos medarbetare.

Skyddsutrustning är säkrad för hela sommaren.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 5 juni 2020)

Besöksstationer är iordningställda på äldreboendena Tivedsgården, Edegården och Solhöjden så att anhöriga kan göra besök på ett säkert sätt. Liknande besöksstation finns sedan en tid på Ramundergården. Besök förbokas och riktlinjer finns för genomförandet.

Laxå kommun följer de nationella riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsenheten, för att skydda riskgrupper och begränsa smittspridning. Genom att följa myndigheternas beslut, skyddar du dig själv och andra samt begränsar pandemins samhällskonsekvenser.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 3 juni 2020)

Vi fortsätter arbeta utifrån Folkhälsomyndighetens och Smittskydds riktlinjer för att inte tappa den gynnsamma situationen i Laxå.

Vi har i dagsläget inga konstaterade fall av covid-19 hos brukare inom hemtjänsten eller boende inom kommunens omsorgs- och äldreboenden.

Antalet personal som är sjukskrivna med symtom har minskat kraftigt.

Det övergripande målet för Laxå kommuns arbete med covid-19 är att minska smittspridningen, och klara bemanningen inom förskola, skola och äldreomsorg.

Särskild bevakning av arbetsmiljön görs inklusive framförhållning av skyddsutrustning som i dagsläget är stabil.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 27 maj 2020)

Laxå kommun har inga konstaterade fall av covid-19 hos brukare inom hemtjänsten eller boende inom kommunens omsorgs- och äldreboenden. Personalsituationen bedöms vara stabil. God tillgång till godkända visir samt annan skyddsutrustning.

Laxå kommun fortsätter följa Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. Vi följer också de råd och riktlinjer som Smittskydd vid Region Örebro län löpande lämnar.

Det övergripande målet för Laxå kommuns arbete med covid-19 är att minska smittspridningen och klara bemanningen inom förskola, skola och äldreomsorg.

Särskild bevakning av arbetsmiljön görs inklusive framförhållning av skyddsutrustning.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 25 maj 2020)

En person, boende på ett av kommunens omsorgs- och äldreboenden och som visat sig positiv för covid-19, har avlidit. Laxå kommuns tankar går till de anhöriga. Av integritetsskäl lämnas inte mer information.

För närvarande har vi inga konstaterade fall av covid-19 hos brukare inom hemtjänsten eller på boende inom kommunens omsorgs- och äldreboenden.

Boendet Solhöjden har nu en smittsäkrad besöksstation. Anhöriga får information om rutiner för bokning samt riktlinjer för besöket.

Personalsituationen bedöms vara stabil inom alla våra verksamheter. Vi har god tillgång till godkända visir samt annan skyddsutrustning.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 20 maj 2020)

En person, boende på ett av kommunens omsorgs- och äldreboenden som visat sig positiv för covid-19, har avlidit. Laxå kommuns tankar går till de anhöriga. Av integritetsskäl lämnas inte mer information.

Inga nya konstaterade fall av covid-19 hos boende inom kommunens omsorgs- och äldreboenden.

Smittskyddsenheten på Region Örebro län har kommit med nya riktlinjer som säger att skyddsvisir ska används i allt patientnära/brukarnära vårdarbete. Därav har all personal inom kommunens omsorg nu fått var sitt personligt skyddsvisir. Varje enhet utarbetar rutiner för spritning och säker förvaring.

Två smittsäkrade besöksstationer är nu klara att användas på Ramundergården. Laxå kommun har tagit fram regler för hur stationerna ska användas. En bokad födelsedagsuppvaktning på fredag kommer att använda en av besöksstationerna. Tivedsgården och Edegården får besöksstationer inom kort.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 18 maj 2020)

Inga nya konstaterade fall av covid-19 hos boende inom kommunens omsorgs- och äldreboenden.
Antalet sjukskrivna medarbetare har minskat vilket medfört att personalsituationen har förbättrats något.

Planering pågår för att ordna säkra mötesplatser på äldreboenden för äldre som vill kunna träffa sina anhöriga.

Regeringsbeslut - Förlängning av tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige (publicerad 14 maj 2020)

Regeringen har den 14 maj 2020, beslutat att förlänga det tillfälliga inreseförbudet till EU via Sverige, till och med den 15 juni 2020. Beslutet har fattats efter rekommendation av Europeiska kommissionen. Syftet med inreseförbudet är på samma sätt som tidigare, att mildra effekterna av coronavirusets spridning och minska utbrottet av covid-19.

Det tillfälliga inreseförbudet började gälla den 19 mars, och gällde inledningsvis i 30 dagar. Därefter förlängdes det till och med den 15 maj i enlighet med rekommendation från kommissionen. Nu har regeringen beslutat om ytterligare en förlängning av inreseförbudet, till och med 15 juni. Inreseförbudet har inte förändrats i sak. På samma sätt som tidigare gäller det som utgångspunkt för alla utländska medborgare som reser till Sverige från andra länder än EU-länder, Storbritannien, Norge, Island, Liechtenstein och Sweiz. Svenska medborgare omfattas inte av förbudet.

Frågor och svar gällande det tillfälliga inreseförbudet finns på regeringskansliets hemsida.

Avrådan från alla icke nödvändiga resor (publicerad 14 maj 2020)

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger Utrikesdepartementet, UD, sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020.

Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder, togs av regeringen den 13 maj 2020. Har du frågor om UD:s avrådan kan du kontakta UD:s konsulära jour på tfn: 08-405 92 00. Du kan även få svar på dina frågor om reseavrådan via regeringens informationssida med frågor och svar. Länken finns i spalten till höger på den här sidan.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 13 maj 2020)

Ytterligare en brukare inom äldreomsorgen med konstaterad covid-19 har avlidit. Laxå kommuns tankar går till de anhöriga. Av integritetsskäl lämnas inte mer information.

Kommunen har idag sex konstaterade fall av covid-19 hos boende inom kommunens omsorgs- och äldreboenden. Det råder en mycket ansträngd personalsituation på flera enheter.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 11 maj 2020)

En person boende, på ett av kommunens omsorgs- och äldreboenden, som visat sig positiv för covid-19 har avlidit. Laxå kommuns tankar går till de anhöriga. Av integritetsskäl lämnas inte mer information.

Idag har kommunen sju konstaterade fall av covid-19 hos personer boende inom kommunens omsorgs- och äldreboenden.

Vi har en mycket ansträngd personalsituation på flera enheter.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 6 maj 2020)

Laxå kommun har två konstaterade fall av covid-19 hos personer med korttidsvård samt ytterligare fyra konstaterade fall hos boende inom kommunens övriga omsorgs- och äldreboenden.

Vi har en förbättrad situation när det gäller brist på sjuksköterskor. På vissa enheter har vi dock en mycket ansträngd personalsituation, på andra enheter är det mer stabilt.

Vi har idag en god tillgång på skyddsutrustning.

Det har framkommit att en av de personer med hemtjänst som avlidit tidigare, avled på korttidsvården där hen vårdades. Vi beklagar otydligheten. Av integritetsskäl lämnas inte mer information.

Laxå kommun fortsätter följa Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. Vi följer också de råd och riktlinjer som Smittskydd vid Region Örebro län löpande lämnar. Det övergripande målet för Laxå kommuns arbete med Covid-19 är att minska smittspridningen och klara bemanningen inom förskola, skola och äldreomsorg. Särskild bevakning av arbetsmiljön görs inklusive framförhållning av skyddsutrustning.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 4 maj 2020)

En person med hemtjänst som visat sig positiv för covid-19 har avlidit. Laxå kommuns tankar går till de anhöriga. Av integritetsskäl lämnas inte mer information. Totalt har två coronasmittade personer med hemtjänst avlidit.

Laxå kommun har just nu ett konstaterat fall av covid-19 hos en person med hemtjänst samt ett konstaterat fall hos en boende inom kommunens omsorgs- och äldreboenden.

Kommunen har en något förbättrad situation när det gäller brist på sjuksköterskor. Dock har vi ett stort personalbortfall hos timvikarier. Kommunen annonserar efter semestervikarier till äldreomsorgen, LSS samt sjuksköterskor.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 30 april 2020)

Laxå kommun har just nu bara ett konstaterat fall av covid-19 hos personer med hemtjänst. Däremot har vi fått det första konstaterade fallet inom kommunens omsorgs- och äldreboenden. Smittskydd är kontaktade som stöd i arbetet med att begränsa smittspridningen på det aktuella boendet. Berörda anhöriga och personal på boendet är informerade. Av integritetsskäl lämnas inte mer information.

Personalbemanningen är under kontroll inför helgen. Något förbättrad situation när det gäller brist på sjuksköterskor. Stora svårigheter att rekrytera timvikarier.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 29 april 2020)

Laxå kommun har just nu två konstaterade fall av covid-19 hos personer med hemtjänst. Fortfarande inget konstaterat fall på kommunens omsorgs- och äldreboenden.

Några fler i personalen har nu konstaterats smittade, vilket indikerar att vi nu är inne i en ökad lokal smittspridning i kommunen, och som förväntat ligger några veckor efter större städer. Nu gäller det verkligen att fortsätta tvätta händerna, hålla avstånd och ta eget ansvar. +70 och andra i riskgruppen ska fortsatt inte träffa barn och barnbarn samt ta hjälp med att handla. Stanna hemma om du bara känner dig lite sjuk.

Fortsatt allvarlig brist på sjuksköterskor på grund av många sjukskrivningar.

Laxå kommun fortsätter följa Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. Vi följer också de råd och riktlinjer som Smittskydd vid Region Örebro län löpande lämnar. Det övergripande målet för Laxå kommuns arbete med Covid-19 är att minska smittspridningen och klara bemanningen inom förskola, skola och äldreomsorg. Särskild bevakning av arbetsmiljön görs inklusive framförhållning av skyddsutrustning.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 27 april 2020)

Laxå kommun har just nu två konstaterade fall av covid-19 hos personer med hemtjänst. Fortfarande inget konstaterat fall på kommunens omsorgs- och äldreboenden.

Vi har allvarlig brist på sjuksköterskor på grund av många sjukskrivningar. Fortfarande är det stort personalbortfall hos hemtjänstpersonalen, men personalsituationen på boendena är något bättre. Allt fler i personalen testas, de flesta i samband med återgång till arbetet efter att ha varit hemma med symtom. Glädjande är att alltfler blir friskförklarade.

Läget gällande skyddsutrustning blir bättre och bättre för varje dag.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 24 april 2020)

I stort samma läge i kommunen som det varit under hela veckan som gått.

Laxå kommun har just nu tre konstaterade fall av covid-19 hos personer med hemtjänst. Fortfarande inget konstaterat fall på kommunens omsorgs- och äldreboenden.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 22 april 2020)

Laxå kommun har just nu två konstaterade fall av covid-19 hos personer med hemtjänst. Fortfarande inget konstaterat fall på kommunens omsorgs- och äldreboenden. Personalen i de olika verksamheterna följer Region Örebro län smittskydds riktlinjer, vilket medfört att vi har kunnat hålla smittan ifrån boendena och den är mycket låg hos personer med hemtjänst.

Företagen fortsätter hjälpa till med skyddsutrustning, vilket kommunen är oerhört tacksam för.

Laxå kommun fortsätter följa Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. Vi följer också de råd och riktlinjer som smittskydd vid Region Örebro län löpande lämnar. Det övergripande målet för kommunens arbete med covid-19 är att minska smittspridningen, och klara bemanningen inom förskola, skola och äldreomsorg. Särskild bevakning av arbetsmiljön görs inklusive framförhållning av skyddsutrustning.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 20 april 2020)

Laxå kommun har just nu tre konstaterade fall av covid-19 hos personer med hemtjänst. Fortfarande inget konstaterat fall på kommunens omsorgs- och äldreboenden.

Laxå kommun har gott om handsprit i stora dunkar, men pumplfaskor är en bristvara. Skyddsrockar med lång ärm finns för en månad. Munskydd (klass 2 och 3) samt visir finns för flera veckors förbrukning. Handskar finns, men det är svårt att få tag på stora storlekar. Observera att åtgångsberäkningarna bygger på den begränsade smittspridningen som vi har i dagsläget samt att utrustningen används enligt riktlinjerna för smittskydd.

Lunchlådor till gymnasieelever (publicerad 16 april 2020)

Från och med onsdagen den 22 april erbjuder vi lunch till elever som bor i våra medlemskommuner (Hallsberg, Askersund, Laxå) i form av matlådor. Dessa kommer att kunna hämtas på olika skolor/förskolor på flera orter i medlemskommunerna.

Beställningen inför kommande vecka görs senast fredagar kl 10:00.

I beställningen anges:

 • Kontaktuppgifter
 • Vilka dagar man önskar hämta lunchlåda
 • Från vilken plats man tänker hämta den
 • Eventuella kostönskemål
 • Vilken skola man går på

Frågor kan mejlas till Alléskolan.

Länk till beställningssidan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 14 april 2020)

En person med hemtjänst har avlidit i sviterna av covid-19. Laxå kommuns tankar går till de anhöriga.
Det finns idag tre konstaterade fall av covid-19-smittade personer som har hemtjänst. Inget konstaterat fall på kommunens omsorgs- och äldreboenden. Endast enstaka av cirka 200 i personalen inom omsorgen har i dagsläget konstaterats med covid-19. Flera medarbetare inom hemtjänsten som varit sjukskrivna med symtom har testats negativt, och kan därmed återgå i tjänst.

Social- och omsorgsnämndens (SON) krisledningsgrupp har beslutat om att gå upp i stabsläge, vilket innebär kontinuerliga staborienteringar med alla chefer och snabbare beslut för att hantera den allt svårare situationen. Framförallt är det just nu ett stort personalbortfall hos sjuksköterskor, och situationen börjar närma sig en kritisk punkt.

Inskolning av vikarier pågår för att klara verksamheten på både kort och lång sikt.

Skyddsutrustning finns för en vecka, om inte antalet smittade ökar kraftigt. Kommunen arbetar intensivt för att fylla på lagren.

Ryktesspridning i sociala medier skapar stor oro bland både personal och anhöriga. Det förekommer bland annat felaktiga påståenden om att smittskyddsenheten vid Region Örebro län, inte har tillräcklig kunskap om hur smittspridningen inom äldreomsorgen ska begränsas. Laxå kommun kommer därför öka informationsansträngningarna riktade till medarbetarna så att alla känner sig trygga i vilken skyddsutrustning som ska användas vid vilket tillfälle.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 9 april 2020)

Det finns nu tre konstaterade fall av covid-19-smitta hos personer som har hemtjänst i Laxå kommun. Av respekt för de smittade och deras integritet offentliggör inte kommunen ålder, hälsotillstånd, var i kommunen de drabbade bor eller annan information. Ingen bekräftad smitta på kommunens vård- och omsorgsboenden. Hemtjänsten arbetar i nära samarbete med Smittskydd i Region Örebro län för att förhindra vidare smittspridning. Kommun arbetar utifrån sedvanliga rutiner i samband med smittsamma sjukdomar och smittad person vårdas kvar i sitt hem i de fall sjukhusvård inte krävs. Medarbetarna följer de direktiv som smittskyddsläkare, läkare och sjuksköterskor rekommenderar för vård, behandling och skyddsutrustning.

Skyddsutrustning finns i verksamheterna och det finns också ett lager för nästa vecka. Används skyddsutrustningen enligt smittskyddsläkarens riktlinjer, och inte överanvänds, kommer utrustningen att räcka.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 8 april 2020)

Skyddsutrustning som munskydd, visir, handskar, skyddsrockar och handsprit finns i tillräcklig omfattning på kort sikt. Arbete pågår för att säkerställa skyddsutrustning på lång sikt.
Av sekretesskäl är det bara personal som arbetar med konstaterat sjuka som får information om vilka personerna är och vilka rutiner som gäller för varje fall. Personal som exponerats för smitta ska vara mycket uppmärksamma på symtom, men stängs inte av från arbete. Detta ställningstagande baseras på smittskyddsläkarens rekommendationer.
Beslut har tagits om att inte ta emot feriepraktikanter inom äldreomsorgen i sommar.

Uppmaning till alla kommunanställda (publicerad 8 april 2020)

Om du är anställd i Laxå kommun, läs på intranätet för att få aktuell arbetsrelaterad information. Kontakta också din chef för att få detaljer om vad som gäller på din arbetsplats, eller om du är orolig för att ha blivit exponerad för smitta. Det är din chef som tar beslut om du behöver testas eller inte, och som vet vilka rutiner som gäller. Ring inte växeln dit många kommuninvånare ringer med frågor. Ställ heller inte arbetsrelaterade frågor på Facebook. Däremot kan du ställa frågor som privatperson på Facebook.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 7 april 2020)

Det finns nu två konstaterade fall av covid-19-smitta hos personer som har hemtjänst i Laxå kommun. Av respekt för de smittade och deras integritet offentliggör inte kommunen ålder, hälsotillstånd, var i kommunen de drabbade bor eller annan information. Aktuell hemtjänstpersonal är informerad och extra försiktighetsåtgärder genomförs. Hemtjänsten arbetar nära tillsammans med Smittskydd i Region Örebro län, för att förhindra vidare smittspridning. De anhöriga är informerade och kommer få löpande information. Laxå kommun arbetar utifrån sedvanliga rutiner i samband med smittsamma sjukdomar, och smittad person vårdas kvar i sitt hem i de fall sjukhusvård inte krävs. Medarbetarna följer de direktiv som Smittskydd, läkare och sjuksköterskor rekommenderar för vård, behandling och skyddsutrustning.

Stöd till anhöriga (publicerad 7 april 2020)

Den här situationen är en påfrestning på många sätt. Om du som anhörig känner att du behöver stöd, eller behöver prata med någon för egen del, är du varmt välkommen att kontakta kommunens anhörigstödjare Annelie Lindberg. Anhörigstödjaren finns tillgänglig på telefon måndag – fredag mellan kl. 08.00 – 10.00 på telefonnummer: 070- 386 76 35.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd (publicerad 6 april 2020)

För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Enligt Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd bör större sociala sammanhang undvikas, och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga.

Syftet med de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten nu publicerat är att motverka spridningen av covid-19, och framför allt att skydda de mest sårbara i samhället, riskgrupper och äldre.

Lindrigt sjuka personer provtas inte idag av Region Örebro län. Dessa rekommenderas istället att stanna hemma tills de varit symtomfria i 2 dagar. Det stora flertalet unga och tidigare friska får inte allvarliga symtom, och det är inte allvarligt för dem att vänta ut sjukdomen i hemmet.

Laxå kommuns fortsatta arbete (publicerad 6 april 2020)

Laxå kommun fortsätter följa Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. Det övergripande målet för kommunens arbete med covid-19 är att minska smittspridningen och klara bemanningen inom förskola, skola och äldreomsorg.

Laxå kommun har särskild bevakning av arbetsmiljön, och det pågår ständig inventering och framförhållning av skyddsutrustning. Integrations- och arbetsmarknadsenheten undersöker förutsättningar för en fyraveckors omsorgsutbildning. Servicelaget (integrations- och arbetsmarknadsenheten) fortsätter handla åt äldre, och man förmedlar också en privat lösning för apoteksärenden. Enheten har även kontinuerlig kontakt med Arbetsförmedlingen, och man har hjälpt skola, barnomsorg med rekrytering. En plan för hur feriepraktikanter kan placeras i sommar pågår.

Kultur och fritid har beslutat att föreningar som är stöd- och bidragsberättigade ges anstånd med att skicka in årsmöteshandlingar och verksamhetsberättelser. Beräkningar av LOK-stöd, de grundbidrag som baseras på föregående års verksamhet, kommer för 2021 års utbetalning baseras på 2019 års verksamhet.

En inventering av sjukvårdsutbildade kommunanställda är genomförd, och reservstyrka finns nu i händelse av en fördjupad kris.

En covid-19-avdelning färdigställs i dagarna på Ramundergården, om behov skulle uppstå.

Videokontakt med anhöriga (publicerad 3 april 2020)

Från och med vecka 15 finns möjlighet för anhöriga att ha kontakt via videosamtal med sina närstående som bor på äldreboendet Ramundergården. På det viset går det att ses, trots att det är stängt för besök på boendet. Om en anhörig vill komma i kontakt med en av de boende via videosamtal, kontaktas enhetscheferna på boendet för instruktioner och bokning av en samtalstid. Än så länge finns lösningen enbart på Ramundergården.

Information om coronaviruset för dig som har stöd från kommunens äldreomsorg eller LSS-verksamhet (publicerad 2 april 2020)

Information direkt riktad till dig som är vårdtagare inom hemvården, hyresgäst på något av våra vård- och omsorgsboenden eller har stöd från LSS-enheten finns nu att läsa här. Informationen handlar om hur vi inom dessa verksamheter arbetar för att förhindra smittspridning, och vilket stöd som finns för både vårdtagare och hyresgäster, men även för anhöriga till dessa.

Information om coronaviruset till dig som är vårdtagare i hemvården Pdf, 628.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Information om coronaviruset till dig som är hyresgäst (eller anhörig/närstående) på vård- och omsorgsboende Pdf, 611.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Information om coronaviruset till dig som har stöd från LSS-enheten (eller är anhörig) Pdf, 601.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Demensdagvården håller stängt (publicerad 2 april 2020)

Demensdagvården stänger från och med nästa vecka (vecka 15). En Covid-19-avdelning färdigställs inför nästa vecka på äldreboendet Ramundergården 17 B med 4 + 4 platser.

Besöksförbud på kommunens äldreboenden (publicerad 12 mars 2020)

Från och med den 12 mars och tillsvidare gäller besöksförbud på kommunens äldreboenden och korttidsvård. Undantag kan göras vid ev. vård i livets slutskede (palliativ vård), efter särskilt beslut av ansvarig enhetschef. Gruppboenden inom LSS omfattas inte i dagsläget av besöksförbud.

Restaurangen på Ramundergården håller stängt (publicerad 12 mars 2020)

Restaurangen på Ramundergården håller stängt från och med den 13 mars 2020 och tillsvidare för lunchgäster. Detta på grund av att det är svårt att hålla öppet restaurangen samtidigt som det är besöksförbud på äldreboendet.

Inköpshjälp till äldre och personer i riskgrupp (publicerad 19 mars 2020)

Under rådande coronapandemi, kan Laxå kommuns servicelag erbjuda hjälp med att handla livsmedel. Erbjudandet vänder sig till äldre och personer i riskgrupp som inte själva har möjlighet att utföra sina inköp, och som inte kan få hjälp av anhöriga.
Kontakta Desirée Pedersen via telefon eller mejl för att få din handling utförd.
Tfn: 0584-47 32 27
E-post (klicka på hennes namn): Desirée Pedersen

Frågor och svar om covid-19

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns uppdaterad information om den nya coronavirussjukdomen, covid-19. Där hittar du frågor och svar om sjukdomen. Sidan uppdateras löpande med den senaste informationen.

Ring 113 13 vid allmänna frågor

Har du allmänna frågor om covid-19, kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Vårdguiden 1177 - vid symtom

Misstänker du att du kan ha covid-19? Kontakta då vårdguiden 1177, som har information om när och var du ska vända dig.

Reserekommendationer

Utrikesdepartementet (UD) har information om reserekommendationer till dig som resenär.

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson

Länkar

Folkhälsomyndighetens webbplats om covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1177 - Lokala råd om munskydd, översatta till våra sex vanligaste språk samt teckenspråk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Örebro län - vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1177.se - vaccination Region Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreskrifterna om de skärpta allmänna råden Pdf, 483.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndighetens sida om coronaviruset  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndighetens informationsmaterial om covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Örebro län - covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Örebro län - smittskyddsenheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksidrottsförbundet - vanliga frågor om corona och idrott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vårdguiden 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utrikesdepartementet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om reseavrådan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelsverkets information gällande coronaviruset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BRIS - tips på hur du som vuxen kan prata med barn om covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BRIS - tips direkt till barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefonlinje om corona för personer med migrationsbakgrund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.