Laxå kommun
Laxå kommun
Covid-19

Bild: CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAMS

Covid-19

Information om coronaviruset

Senast uppdaterad: 2020-10-23 kl. 13:35

Den här informationen finns även på finska./Täältä löydät tietoa suomeksi.

Laxå kommuns verksamheter samarbetar för att följa utvecklingen runt det nya coronaviruset, covid-19. Kommunens verksamheter följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsenheten lämnar. Den information som finns kan snabbt förändras, och vi rekommenderar att du besöker Folkhälsomyndigheten hemsida och krisinformationssidan. Länkarna finns i högerspalten.

Ny information från Folkhälsomyndigheten (publicerad 23 oktober 2020)

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om att den särskilda rekommendationen för personer som är 70 år och äldre, samt för riskgrupper som har omfattats av samma råd, inte ska gälla längre. Från och med torsdag 22 oktober 2020 gäller samma råd och rekommendationer för alla!

Folkhälsomyndighetens rekommendationer till oss alla är:
* Hålla avstånd!
* Tvätta händerna ofta!
* Jobba hemifrån om möjligt för att underlätta i kollektivtrafiken!
* Stanna hemma om du är sjuk!
* Undvik platser med stora folksamlingar som ex. gym och andra trånga platser!

Just nu är det en ökad spridning av covid-19 i landet och i Örebro län. Det är därför extra viktigt att rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten följs.

Från och med den 19 oktober finns möjlighet för Folkhälsomyndigheten att fatta beslut om skärpta allmänna regionala råd som innebär ytterligare verktyg vid lokala utbrott. Folkhälsomyndigheten pekar ut Örebro län som ett av de länen med stor ökning av covid, och för därför en dialog med regionen gällande ev. införande av lokala restriktioner (likt de i Uppsala). De har dock kommit överens om att de avvaktar ett tag till.

I samband med nästa veckas höstlov (v. 44) är det extra viktigt att tänka på följande:
* Undvik om möjligt kollektivtrafiken!
* Res inte om du har minsta lilla symtom!
* Tänk på att skydda äldre!

Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster informerar nu även om regioners information om smittläget, och om de råd som gäller regionalt. Där finns all information samlad från olika myndigheter gällande covid-19.

Lägesbild Laxå kommun (publicerad 21 oktober 2020)

Nu är alla avdelningar åter öppna för besök på särskilt boende.

Laxå kommun följer Folkhälsomyndighetens och smittskyddsenhetens rekommendationer, riktlinjer och råd. Vi uppmanar er alla att fortsätta skydda dig och andra genom att fortsätta hålla avstånd, stanna hemma om du har symtom, tvätta händerna ofta!

Tillsammans bromsar vi smittan!

Tack för att du håller ut!

Lägesbild Laxå kommun (publicerad 19 oktober 2020)

Vi har idag en brukare på särskilt boende som är misstänkt för covid-19. Tills vi fått provsvar hålls avdelningen stängd för besökare. Den medarbetare som haft konstaterat covid-19, har nu tillfrisknat och vi har därmed ingen medarbetare med konstaterad smitta i våra verksamheter.

Laxå kommun följer Folkhälsomyndighetens och smittskyddsenhetens rekommendationer, riktlinjer och råd. Vi uppmanar er alla att fortsätta skydda dig och andra genom att fortsätta hålla avstånd, stanna hemma om du har symtom, tvätta händerna ofta!

Tillsammans bromsar vi smittan!

Tack för att du håller ut!

Lägesbild Laxå kommun (publicerad 15 oktober 2020)

Laxå kommun har en personal i sina verksamheter som visat positiv i provsvar på covid-19. Den misstanke om att en av våra brukare kunde ha varit smittad, visade sig inte vara det. Så vi har inga brukare i våra verksamheter som är smittade. Boende och korttidsvård är öppet för besökare enligt tidigare rutiner med säkra och trygga besök.PDF

Vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsenheten på Region Örebro län.

Det är viktigt att fortsätta hålla avstånd till varandra. Om våra kontakter åter ökar, finns en stor risk för en ny spridning. Att vi alla tar ansvar, gör stor skillnad.

Tillsammans bromsar vi smittan!

Lägesbild Laxå kommun (publicerad 13 oktober 2020)

Laxå kommun har en personal i sina verksamheter som visat positiv i provsvar på covid-19. Det finns även misstanke om en smittad brukare på särskilt boende. Tills vi fått provsvar hålls den avdelningen stängd för besökare.

Fortsätt skydda dig och andra. Det gör skillnad. Håll avstånd med dem du möter i ditt arbete, i affärer, i parker, i naturen, på badplatser och krogar. Vardagen är annorlunda i år.

Det är viktigt att fortsätta hålla avstånd till varandra. Om våra kontakter åter ökar, finns en stor risk för en ny spridning. Att vi alla tar ansvar, gör stor skillnad. Tillsammans bromsar vi smittan!

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

Tack för att du håller ut!

Information till dig som avser att besöka Ramundergården och Gläntan under coronapandemin (publicerad 1 oktober 2020)

Besöksförbudet på äldreboenden upphör nationellt från och med idag (1 oktober 2020). Det finns dock fortsatt risk att smitta kan komma in på vård- och omsorgsboenden, och därför är det viktigt att verksamheterna planerar och förbereder sig för att kunna genomföra säkra och trygga besök. I Laxå kommun har därför en lokal rutin skapats.

Syftet med rutinen är att arbeta för och tydliggöra hur besök till hyresgäster och vårdtagare kan genomföras på ett säkert sätt för att minska risken för smittspridning. Rutinen utgår från Socialstyrelsens föreskrifter, Folkhälsomyndighetens rekommendationer och den regionala smittskyddsenhetens rekommendation.

Den lokala rutinen gäller från och med måndag 5 oktober 2020.

Det innebär att det i Laxå kommun råder besöksförbud på vård- och omsorgsboenden fram till och med 4 oktober 2020.

Information till dig som avser att besöka Ramundergården och Gläntan.PDF

Besök på äldreboenden (publicerad 29 september 2020)

Regeringen har beslutat att det tillfälliga besöksförbud som funnits på äldreboenden tas bort från och med den 1 oktober 2020. I Laxå kvarstår besöksförbudet veckan ut, och Ramundergården öppnar upp för besök från och med måndag den 5 oktober. Lokala tillämpningsrutiner för säkra besök kommer att aviseras den 1 oktober.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid besök i särskilda boenden för äldre under covid-19.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 2 september 2020)

Läget i kommunens verksamheter är stabilt. Vi har inga konstaterade fall av covid-19 hos varken brukare eller medarbetare inom våra verksamheter.

Återbruket är öppet igen efter att ha varit stängt under våren och sommaren. De har öppet onsdagar kl. 10.00-18.00. Restriktioner finns på hur många som får vistas i lokalen samtidigt. Följ anvisningarna på plats och håll avstånd till varandra.

Fortsätt skydda dig och andra. Det gör skillnad. Håll avstånd med dem du möter i ditt arbete, i affärer, i parker, i naturen, på badplatser och krogar. Vardagen är annorlunda i år. Det är viktigt att fortsätta hålla avstånd till varandra. Om våra kontakter åter ökar, finns en stor risk för en ny spridning under hösten. Att vi alla tar ansvar, gör stor skillnad. Tillsammans bromsar vi smittan.

När vi håller avstånd hjälper vi också till att minska belastningen på vården.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

Tack för att du håller ut!

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 19 augusti 2020)

Kommunens verksamheter har fortfarande ett stabilt läge. Vi har inga konstaterade fall av covid-19 hos varken brukare eller medarbetare inom våra verksamheter.

Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer. Vi följer också de råd och riktlinjer som smittskydd vid Region Örebro län löpande lämnar.

Tillsammans kan vi bromsa smittan (publicerad 5 augusti 2020)

Vi måste alla hjälpa till för att minska smittspridningen av det nya coronaviruset. Stanna hemma om du är sjuk. Även om du bara är lite sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobbet eller skola, förskola igen.

Fortsätt skydda dig och andra. Det gör skillnad. Håll avstånd i affärer, parker, i naturen, på badplatser och krogar. Sommaren är annorlunda i år. Det är viktigt att fortsätta hålla avstånd till varandra. Att vi alla tar ansvar, gör stor skillnad. Tillsammans bromsar vi smittan.

Är du 70 år eller äldre? Det går bra att umgås med andra utomhus, men det är viktigt att hålla avstånd. Tänk också på att inte besöka platser där många människor samlas. Ta gärna hjälp med att handla och göra ärenden. Även om det är tufft, är det viktigt att vi håller ut och skyddar varandra. När vi håller avstånd hjälper vi också till att minska belastningen på vården.

Även du som är ung och frisk måste fortsätta hålla avstånd, så att du skyddar dig själv och andra. Att vi alla tar ansvar, gör stor skillnad. Tillsammans bromsar vi smittan.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

Tack för att du håller ut!

Läs uppdaterad information på krisinformation.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 3 augusti 2020)

Läget i kommunens verksamheter är stabilt, och vi har inga konstaterade fall av covid-19 hos brukare inom hemtjänsten eller boende inom kommunens omsorgs- och äldreboenden. Vi har heller inga konstaterade fall av covid-19 hos några av våra medarbetare.

Skyddsutrustningen är säkrad för hela sommaren.

Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. Vi följer också de råd och riktlinjer som smittskydd vid Region Örebro län löpande lämnar.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 27 juli 2020)

Läget i kommunens verksamheter är stabilt och vi har inga konstaterade fall av covid-19 hos brukare inom hemtjänsten eller boende inom kommunens omsorgs- och äldreboenden. Vi har heller inga konstaterade fall av covid-19 hos några av våra medarbetare.

Vad gäller smitta utanför kommunens egna verksamheter, hänvisar vi till Region Örebro läns hemsida,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där lägesbilder och statistiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster över hela länet redovisas.

Skyddsutrustningen är säkrad för hela sommaren.

Laxå kommun har valt att fortsätta med besöksförbud på våra äldreboenden. Besöksstationer finns dock iordningställda på våra äldreboenden för att möjliggöra att anhöriga kan göra besök på ett säkert sätt. Besöken förbokas och riktlinjer finns för genomförandet.

Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. Vi följer också de råd och riktlinjer som smittskydd vid Region Örebro län löpande lämnar.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 20 juli 2020)

Vi har inga konstaterade fall av covid-19 hos brukare inom hemtjänsten eller boende inom kommunens omsorgs- och äldreboenden. Vi har heller inga konstaterade fall av covid-19 hos några av våra medarbetare.

Skyddsutrustningen är säkrad för hela sommaren.

Laxå kommun har valt att fortsätta med besöksförbud på våra äldreboenden. Besöksstationer finns dock iordningställda på våra äldreboenden för att möjliggöra att anhöriga kan göra besök på ett säkert sätt. Besöken förbokas och riktlinjer finns för genomförandet.

Laxå kommun fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. Vi följer också de råd och riktlinjer som smittskydd vid Region Örebro län löpande lämnar.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 13 juli 2020)

Inga konstaterade fall av covid-19 hos brukare inom hemtjänsten eller boende inom kommunens omsorgs- och äldreboenden. Inga konstaterade fall av covid-19 hos medarbetare.

Skyddsutrustning är säkrad för hela sommaren.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 1 juli 2020)

Inga konstaterade fall av covid-19 hos brukare inom hemtjänsten eller boende inom kommunens omsorgs- och äldreboenden. Inga konstaterade fall av covid-19 hos medarbetare.

Skyddsutrustning är säkrad för hela sommaren.

Laxå kommun fortsätter följa Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. Vi följer också de råd och riktlinjer som Smittskydd vid Region Örebro län löpande lämnar.

Kommunen vill också påminna om att även du ska fortsätta följa Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer:

”I sommar gäller fortfarande att vi ska hålla avstånd till andra för att förebygga smittspridning. Som tidigare gäller det också att stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket och undvika att röra vid ögon, näsa och mun.”

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 22 juni 2020)

Inga konstaterade fall av covid-19 hos brukare inom hemtjänsten eller boende inom kommunens omsorgs- och äldreboenden. Inga konstaterade fall av covid-19 hos medarbetare.

Skyddsutrustning är säkrad för hela sommaren.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 15 juni 2020)

Läget i Laxå kommun är fortfarande stabilt. Vi har inga konstaterade fall av covid-19 hos brukare inom hemtjänsten eller boende inom kommunens omsorgs- och äldreboenden. Inte heller några konstaterade fall av covid-19 hos våra medarbetare.

Den första av tre semesterperioder är nu påbörjad för medarbetarna inom vård- och omsorg. Varje semesterperiod är fyra veckor.

Skyddsutrustning är säkrad för hela sommaren.

Laxå kommun fortsätter följa Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. Vi följer också de råd och riktlinjer som Smittskydd vid Region Örebro län löpande lämnar. Det övergripande målet för Laxå kommuns arbete med covid-19 är att minska smittspridningen och klara bemanningen inom förskola, skola och äldreomsorg. Särskild bevakning av arbetsmiljön görs inklusive framförhållning av skyddsutrustning.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 8 juni 2020)

Laxå kommun har inga konstaterade fall av covid-19 hos brukare inom vare sig hemtjänsten eller boende inom kommunens omsorgs- och äldreboenden. Vi har heller inga konstaterade fall hos medarbetare.

Skyddsutrustning är säkrad för hela sommaren.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 5 juni 2020)

Besöksstationer är iordningställda på äldreboendena Tivedsgården, Edegården och Solhöjden så att anhöriga kan göra besök på ett säkert sätt. Liknande besöksstation finns sedan en tid på Ramundergården. Besök förbokas och riktlinjer finns för genomförandet.

Laxå kommun följer de nationella riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsenheten, för att skydda riskgrupper och begränsa smittspridning. Genom att följa myndigheternas beslut, skyddar du dig själv och andra samt begränsar pandemins samhällskonsekvenser.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 3 juni 2020)

Vi fortsätter arbeta utifrån Folkhälsomyndighetens och Smittskydds riktlinjer för att inte tappa den gynnsamma situationen i Laxå.

Vi har i dagsläget inga konstaterade fall av covid-19 hos brukare inom hemtjänsten eller boende inom kommunens omsorgs- och äldreboenden.

Antalet personal som är sjukskrivna med symtom har minskat kraftigt.

Det övergripande målet för Laxå kommuns arbete med covid-19 är att minska smittspridningen, och klara bemanningen inom förskola, skola och äldreomsorg.

Särskild bevakning av arbetsmiljön görs inklusive framförhållning av skyddsutrustning som i dagsläget är stabil.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 27 maj 2020)

Laxå kommun har inga konstaterade fall av covid-19 hos brukare inom hemtjänsten eller boende inom kommunens omsorgs- och äldreboenden. Personalsituationen bedöms vara stabil. God tillgång till godkända visir samt annan skyddsutrustning.

Laxå kommun fortsätter följa Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. Vi följer också de råd och riktlinjer som Smittskydd vid Region Örebro län löpande lämnar.

Det övergripande målet för Laxå kommuns arbete med covid-19 är att minska smittspridningen och klara bemanningen inom förskola, skola och äldreomsorg.

Särskild bevakning av arbetsmiljön görs inklusive framförhållning av skyddsutrustning.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 25 maj 2020)

En person, boende på ett av kommunens omsorgs- och äldreboenden och som visat sig positiv för covid-19, har avlidit. Laxå kommuns tankar går till de anhöriga. Av integritetsskäl lämnas inte mer information.

För närvarande har vi inga konstaterade fall av covid-19 hos brukare inom hemtjänsten eller på boende inom kommunens omsorgs- och äldreboenden.

Boendet Solhöjden har nu en smittsäkrad besöksstation. Anhöriga får information om rutiner för bokning samt riktlinjer för besöket.

Personalsituationen bedöms vara stabil inom alla våra verksamheter. Vi har god tillgång till godkända visir samt annan skyddsutrustning.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 20 maj 2020)

En person, boende på ett av kommunens omsorgs- och äldreboenden som visat sig positiv för covid-19, har avlidit. Laxå kommuns tankar går till de anhöriga. Av integritetsskäl lämnas inte mer information.

Inga nya konstaterade fall av covid-19 hos boende inom kommunens omsorgs- och äldreboenden.

Smittskyddsenheten på Region Örebro län har kommit med nya riktlinjer som säger att skyddsvisir ska används i allt patientnära/brukarnära vårdarbete. Därav har all personal inom kommunens omsorg nu fått var sitt personligt skyddsvisir. Varje enhet utarbetar rutiner för spritning och säker förvaring.

Två smittsäkrade besöksstationer är nu klara att användas på Ramundergården. Laxå kommun har tagit fram regler för hur stationerna ska användas. En bokad födelsedagsuppvaktning på fredag kommer att använda en av besöksstationerna. Tivedsgården och Edegården får besöksstationer inom kort.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 18 maj 2020)

Inga nya konstaterade fall av covid-19 hos boende inom kommunens omsorgs- och äldreboenden.
Antalet sjukskrivna medarbetare har minskat vilket medfört att personalsituationen har förbättrats något.

Planering pågår för att ordna säkra mötesplatser på äldreboenden för äldre som vill kunna träffa sina anhöriga.

Regeringsbeslut - Förlängning av tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige (publicerad 14 maj 2020)

Regeringen har den 14 maj 2020, beslutat att förlänga det tillfälliga inreseförbudet till EU via Sverige, till och med den 15 juni 2020. Beslutet har fattats efter rekommendation av Europeiska kommissionen. Syftet med inreseförbudet är på samma sätt som tidigare, att mildra effekterna av coronavirusets spridning och minska utbrottet av covid-19.

Det tillfälliga inreseförbudet började gälla den 19 mars, och gällde inledningsvis i 30 dagar. Därefter förlängdes det till och med den 15 maj i enlighet med rekommendation från kommissionen. Nu har regeringen beslutat om ytterligare en förlängning av inreseförbudet, till och med 15 juni. Inreseförbudet har inte förändrats i sak. På samma sätt som tidigare gäller det som utgångspunkt för alla utländska medborgare som reser till Sverige från andra länder än EU-länder, Storbritannien, Norge, Island, Liechtenstein och Sweiz. Svenska medborgare omfattas inte av förbudet.

Frågor och svar gällande det tillfälliga inreseförbudet finns på regeringskansliets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avrådan från alla icke nödvändiga resor (publicerad 14 maj 2020)

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger Utrikesdepartementet, UD, sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020.

Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder, togs av regeringen den 13 maj 2020. Har du frågor om UD:s avrådan kan du kontakta UD:s konsulära jour på tfn: 08-405 92 00. Du kan även få svar på dina frågor om reseavrådan via regeringens informationssida med frågor och svar. Länken finns i spalten till höger på den här sidan.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 13 maj 2020)

Ytterligare en brukare inom äldreomsorgen med konstaterad covid-19 har avlidit. Laxå kommuns tankar går till de anhöriga. Av integritetsskäl lämnas inte mer information.

Kommunen har idag sex konstaterade fall av covid-19 hos boende inom kommunens omsorgs- och äldreboenden. Det råder en mycket ansträngd personalsituation på flera enheter.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 11 maj 2020)

En person boende, på ett av kommunens omsorgs- och äldreboenden, som visat sig positiv för covid-19 har avlidit. Laxå kommuns tankar går till de anhöriga. Av integritetsskäl lämnas inte mer information.

Idag har kommunen sju konstaterade fall av covid-19 hos personer boende inom kommunens omsorgs- och äldreboenden.

Vi har en mycket ansträngd personalsituation på flera enheter.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 6 maj 2020)

Laxå kommun har två konstaterade fall av covid-19 hos personer med korttidsvård samt ytterligare fyra konstaterade fall hos boende inom kommunens övriga omsorgs- och äldreboenden.

Vi har en förbättrad situation när det gäller brist på sjuksköterskor. På vissa enheter har vi dock en mycket ansträngd personalsituation, på andra enheter är det mer stabilt.

Vi har idag en god tillgång på skyddsutrustning.

Det har framkommit att en av de personer med hemtjänst som avlidit tidigare, avled på korttidsvården där hen vårdades. Vi beklagar otydligheten. Av integritetsskäl lämnas inte mer information.

Laxå kommun fortsätter följa Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. Vi följer också de råd och riktlinjer som Smittskydd vid Region Örebro län löpande lämnar. Det övergripande målet för Laxå kommuns arbete med Covid-19 är att minska smittspridningen och klara bemanningen inom förskola, skola och äldreomsorg. Särskild bevakning av arbetsmiljön görs inklusive framförhållning av skyddsutrustning.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 4 maj 2020)

En person med hemtjänst som visat sig positiv för covid-19 har avlidit. Laxå kommuns tankar går till de anhöriga. Av integritetsskäl lämnas inte mer information. Totalt har två coronasmittade personer med hemtjänst avlidit.

Laxå kommun har just nu ett konstaterat fall av covid-19 hos en person med hemtjänst samt ett konstaterat fall hos en boende inom kommunens omsorgs- och äldreboenden.

Kommunen har en något förbättrad situation när det gäller brist på sjuksköterskor. Dock har vi ett stort personalbortfall hos timvikarier. Kommunen annonserar efter semestervikarier till äldreomsorgen, LSS samt sjuksköterskor.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 30 april 2020)

Laxå kommun har just nu bara ett konstaterat fall av covid-19 hos personer med hemtjänst. Däremot har vi fått det första konstaterade fallet inom kommunens omsorgs- och äldreboenden. Smittskydd är kontaktade som stöd i arbetet med att begränsa smittspridningen på det aktuella boendet. Berörda anhöriga och personal på boendet är informerade. Av integritetsskäl lämnas inte mer information.

Personalbemanningen är under kontroll inför helgen. Något förbättrad situation när det gäller brist på sjuksköterskor. Stora svårigheter att rekrytera timvikarier.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 29 april 2020)

Laxå kommun har just nu två konstaterade fall av covid-19 hos personer med hemtjänst. Fortfarande inget konstaterat fall på kommunens omsorgs- och äldreboenden.

Några fler i personalen har nu konstaterats smittade, vilket indikerar att vi nu är inne i en ökad lokal smittspridning i kommunen, och som förväntat ligger några veckor efter större städer. Nu gäller det verkligen att fortsätta tvätta händerna, hålla avstånd och ta eget ansvar. +70 och andra i riskgruppen ska fortsatt inte träffa barn och barnbarn samt ta hjälp med att handla. Stanna hemma om du bara känner dig lite sjuk.

Fortsatt allvarlig brist på sjuksköterskor på grund av många sjukskrivningar.

Laxå kommun fortsätter följa Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. Vi följer också de råd och riktlinjer som Smittskydd vid Region Örebro län löpande lämnar. Det övergripande målet för Laxå kommuns arbete med Covid-19 är att minska smittspridningen och klara bemanningen inom förskola, skola och äldreomsorg. Särskild bevakning av arbetsmiljön görs inklusive framförhållning av skyddsutrustning.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 27 april 2020)

Laxå kommun har just nu två konstaterade fall av covid-19 hos personer med hemtjänst. Fortfarande inget konstaterat fall på kommunens omsorgs- och äldreboenden.

Vi har allvarlig brist på sjuksköterskor på grund av många sjukskrivningar. Fortfarande är det stort personalbortfall hos hemtjänstpersonalen, men personalsituationen på boendena är något bättre. Allt fler i personalen testas, de flesta i samband med återgång till arbetet efter att ha varit hemma med symtom. Glädjande är att alltfler blir friskförklarade.

Läget gällande skyddsutrustning blir bättre och bättre för varje dag.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 24 april 2020)

I stort samma läge i kommunen som det varit under hela veckan som gått.

Laxå kommun har just nu tre konstaterade fall av covid-19 hos personer med hemtjänst. Fortfarande inget konstaterat fall på kommunens omsorgs- och äldreboenden.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 22 april 2020)

Laxå kommun har just nu två konstaterade fall av covid-19 hos personer med hemtjänst. Fortfarande inget konstaterat fall på kommunens omsorgs- och äldreboenden. Personalen i de olika verksamheterna följer Region Örebro län smittskydds riktlinjer, vilket medfört att vi har kunnat hålla smittan ifrån boendena och den är mycket låg hos personer med hemtjänst.

Företagen fortsätter hjälpa till med skyddsutrustning, vilket kommunen är oerhört tacksam för.

Laxå kommun fortsätter följa Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. Vi följer också de råd och riktlinjer som smittskydd vid Region Örebro län löpande lämnar. Det övergripande målet för kommunens arbete med covid-19 är att minska smittspridningen, och klara bemanningen inom förskola, skola och äldreomsorg. Särskild bevakning av arbetsmiljön görs inklusive framförhållning av skyddsutrustning.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 20 april 2020)

Laxå kommun har just nu tre konstaterade fall av covid-19 hos personer med hemtjänst. Fortfarande inget konstaterat fall på kommunens omsorgs- och äldreboenden.

Laxå kommun har gott om handsprit i stora dunkar, men pumplfaskor är en bristvara. Skyddsrockar med lång ärm finns för en månad. Munskydd (klass 2 och 3) samt visir finns för flera veckors förbrukning. Handskar finns, men det är svårt att få tag på stora storlekar. Observera att åtgångsberäkningarna bygger på den begränsade smittspridningen som vi har i dagsläget samt att utrustningen används enligt riktlinjerna för smittskydd.

Lunchlådor till gymnasieelever (publicerad 16 april 2020)

Från och med onsdagen den 22 april erbjuder vi lunch till elever som bor i våra medlemskommuner (Hallsberg, Askersund, Laxå) i form av matlådor. Dessa kommer att kunna hämtas på olika skolor/förskolor på flera orter i medlemskommunerna.

Beställningen inför kommande vecka görs senast fredagar kl 10:00.

I beställningen anges:

  • Kontaktuppgifter
  • Vilka dagar man önskar hämta lunchlåda
  • Från vilken plats man tänker hämta den
  • Eventuella kostönskemål
  • Vilken skola man går på

Frågor kan mejlas till Alléskolan.

Länk till beställningssidan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 14 april 2020)

En person med hemtjänst har avlidit i sviterna av covid-19. Laxå kommuns tankar går till de anhöriga.
Det finns idag tre konstaterade fall av covid-19-smittade personer som har hemtjänst. Inget konstaterat fall på kommunens omsorgs- och äldreboenden. Endast enstaka av cirka 200 i personalen inom omsorgen har i dagsläget konstaterats med covid-19. Flera medarbetare inom hemtjänsten som varit sjukskrivna med symtom har testats negativt, och kan därmed återgå i tjänst.

Social- och omsorgsnämndens (SON) krisledningsgrupp har beslutat om att gå upp i stabsläge, vilket innebär kontinuerliga staborienteringar med alla chefer och snabbare beslut för att hantera den allt svårare situationen. Framförallt är det just nu ett stort personalbortfall hos sjuksköterskor, och situationen börjar närma sig en kritisk punkt.

Inskolning av vikarier pågår för att klara verksamheten på både kort och lång sikt.

Skyddsutrustning finns för en vecka, om inte antalet smittade ökar kraftigt. Kommunen arbetar intensivt för att fylla på lagren.

Ryktesspridning i sociala medier skapar stor oro bland både personal och anhöriga. Det förekommer bland annat felaktiga påståenden om att smittskyddsenheten vid Region Örebro län, inte har tillräcklig kunskap om hur smittspridningen inom äldreomsorgen ska begränsas. Laxå kommun kommer därför öka informationsansträngningarna riktade till medarbetarna så att alla känner sig trygga i vilken skyddsutrustning som ska användas vid vilket tillfälle.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 9 april 2020)

Det finns nu tre konstaterade fall av covid-19-smitta hos personer som har hemtjänst i Laxå kommun. Av respekt för de smittade och deras integritet offentliggör inte kommunen ålder, hälsotillstånd, var i kommunen de drabbade bor eller annan information. Ingen bekräftad smitta på kommunens vård- och omsorgsboenden. Hemtjänsten arbetar i nära samarbete med Smittskydd i Region Örebro län för att förhindra vidare smittspridning. Kommun arbetar utifrån sedvanliga rutiner i samband med smittsamma sjukdomar och smittad person vårdas kvar i sitt hem i de fall sjukhusvård inte krävs. Medarbetarna följer de direktiv som smittskyddsläkare, läkare och sjuksköterskor rekommenderar för vård, behandling och skyddsutrustning.

Skyddsutrustning finns i verksamheterna och det finns också ett lager för nästa vecka. Används skyddsutrustningen enligt smittskyddsläkarens riktlinjer, och inte överanvänds, kommer utrustningen att räcka.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 8 april 2020)

Skyddsutrustning som munskydd, visir, handskar, skyddsrockar och handsprit finns i tillräcklig omfattning på kort sikt. Arbete pågår för att säkerställa skyddsutrustning på lång sikt.
Av sekretesskäl är det bara personal som arbetar med konstaterat sjuka som får information om vilka personerna är och vilka rutiner som gäller för varje fall. Personal som exponerats för smitta ska vara mycket uppmärksamma på symtom, men stängs inte av från arbete. Detta ställningstagande baseras på smittskyddsläkarens rekommendationer.
Beslut har tagits om att inte ta emot feriepraktikanter inom äldreomsorgen i sommar.

Uppmaning till alla kommunanställda (publicerad 8 april 2020)

Om du är anställd i Laxå kommun, läs på intranätet för att få aktuell arbetsrelaterad information. Kontakta också din chef för att få detaljer om vad som gäller på din arbetsplats, eller om du är orolig för att ha blivit exponerad för smitta. Det är din chef som tar beslut om du behöver testas eller inte, och som vet vilka rutiner som gäller. Ring inte växeln dit många kommuninvånare ringer med frågor. Ställ heller inte arbetsrelaterade frågor på Facebook. Däremot kan du ställa frågor som privatperson på Facebook.

Lägesrapport Laxå kommun (publicerad 7 april 2020)

Det finns nu två konstaterade fall av covid-19-smitta hos personer som har hemtjänst i Laxå kommun. Av respekt för de smittade och deras integritet offentliggör inte kommunen ålder, hälsotillstånd, var i kommunen de drabbade bor eller annan information. Aktuell hemtjänstpersonal är informerad och extra försiktighetsåtgärder genomförs. Hemtjänsten arbetar nära tillsammans med Smittskydd i Region Örebro län, för att förhindra vidare smittspridning. De anhöriga är informerade och kommer få löpande information. Laxå kommun arbetar utifrån sedvanliga rutiner i samband med smittsamma sjukdomar, och smittad person vårdas kvar i sitt hem i de fall sjukhusvård inte krävs. Medarbetarna följer de direktiv som Smittskydd, läkare och sjuksköterskor rekommenderar för vård, behandling och skyddsutrustning.

Stöd till anhöriga (publicerad 7 april 2020)

Den här situationen är en påfrestning på många sätt. Om du som anhörig känner att du behöver stöd, eller behöver prata med någon för egen del, är du varmt välkommen att kontakta kommunens anhörigstödjare Annelie Lindberg. Anhörigstödjaren finns tillgänglig på telefon måndag – fredag mellan kl. 08.00 – 10.00 på telefonnummer: 070- 386 76 35.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd (publicerad 6 april 2020)

För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Enligt Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd bör större sociala sammanhang undvikas, och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga.

Syftet med de allmänna råd som Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats nu publicerat är att motverka spridningen av covid-19, och framför allt att skydda de mest sårbara i samhället, riskgrupper och äldre.

Lindrigt sjuka personer provtas inte idag av Region Örebro län. Dessa rekommenderas istället att stanna hemma tills de varit symtomfria i 2 dagar. Det stora flertalet unga och tidigare friska får inte allvarliga symtom, och det är inte allvarligt för dem att vänta ut sjukdomen i hemmet.

Laxå kommuns fortsatta arbete (publicerad 6 april 2020)

Laxå kommun fortsätter följa Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. Det övergripande målet för kommunens arbete med covid-19 är att minska smittspridningen och klara bemanningen inom förskola, skola och äldreomsorg.

Laxå kommun har särskild bevakning av arbetsmiljön, och det pågår ständig inventering och framförhållning av skyddsutrustning. Integrations- och arbetsmarknadsenheten undersöker förutsättningar för en fyraveckors omsorgsutbildning. Servicelaget (integrations- och arbetsmarknadsenheten) fortsätter handla åt äldre, och man förmedlar också en privat lösning för apoteksärenden. Enheten har även kontinuerlig kontakt med Arbetsförmedlingen, och man har hjälpt skola, barnomsorg med rekrytering. En plan för hur feriepraktikanter kan placeras i sommar pågår.

Kultur och fritid har beslutat att föreningar som är stöd- och bidragsberättigade ges anstånd med att skicka in årsmöteshandlingar och verksamhetsberättelser. Beräkningar av LOK-stöd, de grundbidrag som baseras på föregående års verksamhet, kommer för 2021 års utbetalning baseras på 2019 års verksamhet.

En inventering av sjukvårdsutbildade kommunanställda är genomförd, och reservstyrka finns nu i händelse av en fördjupad kris.

En covid-19-avdelning färdigställs i dagarna på Ramundergården, om behov skulle uppstå.

Videokontakt med anhöriga (publicerad 3 april 2020)

Från och med vecka 15 finns möjlighet för anhöriga att ha kontakt via videosamtal med sina närstående som bor på äldreboendet Ramundergården. På det viset går det att ses, trots att det är stängt för besök på boendet. Om en anhörig vill komma i kontakt med en av de boende via videosamtal, kontaktas enhetscheferna på boendet för instruktioner och bokning av en samtalstid. Än så länge finns lösningen enbart på Ramundergården.

Information om coronaviruset för dig som har stöd från kommunens äldreomsorg eller LSS-verksamhet (publicerad 2 april 2020)

Information direkt riktad till dig som är vårdtagare inom hemvården, hyresgäst på något av våra vård- och omsorgsboenden eller har stöd från LSS-enheten finns nu att läsa här. Informationen handlar om hur vi inom dessa verksamheter arbetar för att förhindra smittspridning, och vilket stöd som finns för både vårdtagare och hyresgäster, men även för anhöriga till dessa.

Information om coronaviruset till dig som är vårdtagare i hemvårdenPDF

Information om coronaviruset till dig som är hyresgäst (eller anhörig/närstående) på vård- och omsorgsboendePDF

Information om coronaviruset till dig som har stöd från LSS-enheten (eller är anhörig)PDF

Demensdagvården håller stängt (publicerad 2 april 2020)

Demensdagvården stänger från och med nästa vecka (vecka 15). En Covid-19-avdelning färdigställs inför nästa vecka på äldreboendet Ramundergården 17 B med 4 + 4 platser.

Besöksförbud på kommunens äldreboenden (publicerad 12 mars 2020)

Från och med den 12 mars och tillsvidare gäller besöksförbud på kommunens äldreboenden och korttidsvård. Undantag kan göras vid ev. vård i livets slutskede (palliativ vård), efter särskilt beslut av ansvarig enhetschef. Gruppboenden inom LSS omfattas inte i dagsläget av besöksförbud.

Restaurangen på Ramundergården håller stängt (publicerad 12 mars 2020)

Restaurangen på Ramundergården håller stängt från och med den 13 mars 2020 och tillsvidare för lunchgäster. Detta på grund av att det är svårt att hålla öppet restaurangen samtidigt som det är besöksförbud på äldreboendet.

Inköpshjälp till äldre och personer i riskgrupp (publicerad 19 mars 2020)

Under rådande coronapandemi, kan Laxå kommuns servicelag erbjuda hjälp med att handla livsmedel. Erbjudandet vänder sig till äldre och personer i riskgrupp som inte själva har möjlighet att utföra sina inköp, och som inte kan få hjälp av anhöriga.
Kontakta Desirée Pedersen via telefon eller mejl för att få din handling utförd.
Tfn: 0584-47 32 27
E-post (klicka på hennes namn): Desirée Pedersen

Frågor och svar om covid-19

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns uppdaterad information om den nya coronavirussjukdomen, covid-19. Där hittar du frågor och svar om sjukdomen. Sidan uppdateras löpande med den senaste informationen.

Ring 113 13 vid allmänna frågor

Har du allmänna frågor om covid-19, kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Vårdguiden 1177 - vid symtom

Misstänker du att du kan ha covid-19? Kontakta då vårdguiden 1177, som har information om när och var du ska vända dig.

Reserekommendationer

Utrikesdepartementet (UD) har information om reserekommendationer till dig som resenär.

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl 2020-10-23 13.36