Laxå kommun
Laxå kommun

Totalförsvarsövning 2020

Nu genomförs en totalförsvarsövning i hela Sverige. Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år, och ska bidra till att stärka Sveriges motståndskraft.

Prioriterade uppgifter för kommunerna

Totalförsvaret består av två delar; det militära försvaret och det civila försvaret. Sveriges kommuner har alla uppgifter inom den civila delen av försvaret, och prioriterade uppgifter för kommunerna är:

  • säkerhetsskydd
  • etablering av krigsorganisation
  • krigsplacering av personal
  • kompetenshöjning av kommunledningar.

Det civila försvaret

Den civila delen av totalförsvaret syftar till att det svenska samhället ska fungera under höjd beredskap och eventuellt krig. Främst handlar det om att:

  • värna om civilbefolkningen,
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg,
  • bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Vilka deltar i övningen?

Under 2020 genomförs därför en totalförsvarsövning, där samtliga kommuner i hela Sverige deltar tillsammans med länsstyrelser, regioner och flertalet statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer. Övningen är en möjlighet för kommuner att höja sin kunskap om totalförsvaret i den egna organisationen, för att sedan utveckla förmågan ytterligare. Deltagande i övningen är ett sätt för kommunerna att uppfylla kraven i kommunöverenskommelserna om kommunernas arbete med civilt försvar.

Övningen genomförs i en fiktiv situation, där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp.

Laxå kommuns deltagande i övningen

Vår kommun deltar i den här övningen för att stärka vårt samhälle och öka vår förmåga att klara av de uppgifter som vår kommun har i höjd beredskap och i krig. Vi värnar om Sveriges befolkning, och om invånarna i vår kommun, och vill vara så bra förberedda som möjligt om Sverige skulle gå in i höjd beredskap.

Genom att förbereda oss skapar vi ett mer motståndskraftigt samhälle. Vi har alla en uppgift om Sverige hotas. I Sverige gäller totalförsvarsplikt. Det innebär att alla som bor här och är mellan 16 och 70 år kan kallas in för att hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig. Alla har en skyldighet att bidra och alla behövs.

Mer information

I högerspalten finns länkar till bland annat en film om totalförsvarsövningen.

Mer att läsa om totalförsvaret finns om du klickar på rubriken Totalförsvar, i vänsterspalten.

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Anna Eriksson