"Boken kommer" är en service till dig som på grund av ålder, funktionshinder eller långvarig sjukdom inte själv kan komma till biblioteket.

En person från biblioteket kommer hem till dig med böcker. Antingen kan du önska specifika titlar eller så väljer den ansvariga för Boken kommer-verksamheten böcker som kan passa.

Vård- och gruppboenden i kommunen får också regelbunden biblioteksservice via Boken kommer-verksamheten.

Du kan låna:

Böcker, Tidskrifter, Ljudböcker, Talböcker, DAISY-spelare.