Lånekort

Lånekort är gratis. Kortet eller annan id-handling ska uppvisas vid lån.

Lånekortet är en personlig värdehandling och du ansvarar för allt som lånas på ditt kort. Målsman ansvarar för barnens bibliotekslån.

Meddela biblioteket om du ändrar namn, adress, telefonnummer eller mejladress.

Den som blir låntagare förbinder sig att följa bibliotekets regler.

Hämta ut ditt lånekort

Du som ansöker om lånekort via vår e-tjänst måste besöka biblioteket för att få ditt lånekort aktiverat. Kom ihåg att ta med legitimation.

Lånetid

Lånetiden för böcker och ljudböcker är fyra veckor. Lånetiden för tidskrifter är 21 dagar.
Under sommaren är lånetiden längre med undantag för lån av resehandböcker, lexikon, tidskrifter, ljudböcker samt böcker som det är kö på.

Omlån

Böcker och andra media, som inte är beställda av annan låntagare, kan lånas om. Högst tre gånger kan man låna om samma titel. Kontakta personalen för hjälp med omlån eller gör det själv via Laxå biblioteks katalog Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., under rubriken Dina uppgifter - Dina lån.
Omlån via internet kräver en PIN-kod, som du får på biblioteket.

Borttappat lånekort

Anmäl till biblioteket om du förlorat ditt lånekort så spärras det.

Fjärrlån

Genom biblioteket kan du få hjälp att beställa material från andra bibliotek, så kallade fjärrlån. Kontakta personalen eller skriv in din beställning i det formulär som finns i Laxå biblioteks katalog under rubriken Fjärrlåneansökan.

Övertidsvarning

Vill du bli påmind innan lånetiden går ut? Biblioteket sänder en påminnelse via e-post 3 dagar innan lånetiden går ut. Du är dock själv alltid ansvarig för att lämna tillbaka i tid. Kontakta personalen om du är intresserad av denna tjänst.

Reservationer

Du kan reservera böcker och andra media, både de utlånade och de som finns på hyllorna. Kontakta personalen eller gör det själv via Laxå biblioteks katalog Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med lånekortsnummer och PIN-kod.
Vi ringer eller skickar ett meddelande med vanlig post eller e-post när du kan hämta det du har beställt. Vill du ha meddelande via e-post, kontakta personalen.

Biblioteket och GDPR

Sedan den 25 maj gäller en ny lag i hela EU gällande behandling av personuppgifter, Dataskyddsförordningen (GDPR - General Data Protection Regulation). Lagen är till för att stärka skyddet för enskilpa personers personuppgifter.

Vad sparar vi?

Många av bibliotekets tjänster kräver ett lånekort. Barn och ungdomar under 18 år kan också ha lånekort men måste du ha vårdnadshavarens skriftliga godkännande. För att kunna ha ett lånekort behöver biblioteket registrera dina/ditt barns personuppgifter i biblioteksdatasystemet. Personuppgifter är till exempel namn, personnummer, adress och telefonnummer

Varför sparar vi det?

För att kunna hantera dina lån och reservationer behöver vi behandla dina personuppgifter och detta görs enligt gällande lag. Hanteringen av dina lån styrs också av bibliotekssekretessen i offentlighets- och sekretesslagen, 40 kap 3 §.

Ett avtal mellan dig och biblioteket

När du skaffar ett lånekort på Laxå bibliotek ingår du ett avtal med biblioteket där du förbinder dig att följa våra låneregler. Du har rätt att när som helst se vilka uppgifter vi har om dig/ditt barn och ändra dem. Du har också rätt att avsluta avtalet.

Vill du veta mer?

Du är välkommen att besöka Laxå kommuns hemsida och läsa mer om hur personuppgifter hanteras i kommunen:

http://www.laxa.se/Kommun-och-politik/Lagar-och-regler.html