Låna här och lämna där!

De som lånar böcker och andra media på biblioteken i Örebro län kan lämna tillbaka det man lånat på vilket bibliotek som helst i länet. Tänk på att det tar några dagar extra för det lånade att nå hembiblioteket.

Böcker

E-böcker

Läs mer

Talböcker

Talböcker är till för personer med synskada, läs- och skrivsvårigheter eller annat funktionshinder som gör det svårt att läsa text i tryckta böcker. Talböcker finns på DAISY-skivor som kräver en särskild spelare om man vill kunna utnyttja alla funktioner. I vissa fall räcker det med en cd-spelare som klarar mp3-format. Mer information finner du hos Myndigheten för tillgängliga medier MTM.

DAISY-spelare: Biblioteket har ett mindre antal DAISY-spelare till utlån.

För dig med dyslexi eller annat läshinder finns hemsidan Legimus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Här hittar du ljudböcker och inläst kurslitteratur. Legimus finns också som app som du kan ladda ner till din mobil eller surfplatta.

Ljudböcker

Ljudböcker finns på CD och i mp3-format. Dessa ljudböcker är till för alla låntagare!

Tidningar och tidskrifter

Biblioteket tillhandahåller fem dagstidningar/kvällstidningar. Dessa tidningar läser du på biblioteket. De sparas en månad.
Biblioteket tillhandahåller cirka 50 tidskrifter. Senaste numret läser du på biblioteket. Tidigare nummer kan du låna hem i 21 dagar.