Laxå kommun

Nominera till Laxå kommuns

kulturpris 2022

Kulturpriset har tillkommit för att på ett positivt sätt lyfta fram och premiera insatser inom kulturområdet i kommunen. Vi vill lyfta fram kommunens konst- och kulturliv och synliggöra den. Pristagaren kan vara ideellt eller yrkesmässigt verksam i eller med anknytning till kommunen.
Pristagaren utses av en kommitté bestående av kulturnämndens presidie och kulturchef. En prissumma på 2 500 kr samt ett diplom utdelas vid en ceremoni under september månad.
Skicka in dina förslag till Laxå kommun senast den 31 juli 2022.

Logga - Mer kultur i Laxå kommun

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl