Laxå kommun

Meningsfull fritid (Allaktivitetshuset)

Vår öppna kultur- och fritidsverksamhet (fritidsklubb, fritidsgård, Kulturskola och spontanidrott) som tidigare rymdes i Allaktivitetshuset, kommer under höstterminen 2022 och vårterminen 2023 att ha en tillfällig lokal vid hemkunskapssalarna på Centralskolan. Där kommer fritidsledarna att vara stationerade och ha sin arbetsplats.

Vår verksamhet kommer delvis att bedrivas där och inom våra olika aktivitetsområden utomhus eller i kringliggande områden. Till exempel Laxåhallen, multiplan och skateparken.

Kulturskolans musikundervisning kommer att bedrivas i skolans två musiksalar som även de kommer att vara placerade vid hemkunskapssalarna. Vissa aktiviteter inom kulturskolan kommer att utgå från Kunskapens hus.

Personalen inom kultur- och fritid jobbar för att barn och ungdomar ska få en tro på framtiden och sig själva. Vi uppmuntrar till aktiviteter som främjar den fysiska och psykiska hälsan och den sociala förmågan. Här ska alla barn och ungdomar känna sig välkomna, trygga och må bra!

Hos oss jobbar alltid minst två stycken fritidsledare.

Mer information om våra verksamheter får ni på Edlevo/edWise och via våra sociala medier.
Instagram: Meningsfull_Fritid_Laxå_kommun
Facebook: Meningsfull Fritid i Laxå kommun

För dig som går i årskurs 7-9

En kostnadsfri öppen verksamhet för elever i årskurs 7-9.

Vi har öppet på kvällstid, tisdag-fredag. Här kan du köpa enklare måltider
eller godis, frukt och fika i vår kafeteria.

För dig som går i årskurs 4-6

En kostnadsfri öppen verksamhet för elever i årskurs 4-6. Hit kan man komma måndag-fredag efter skoldagens slut, för en trygg och meningsfull fritid. Vi erbjuder mellanmål varje dag.

Kom till fritidsledarna borta vid hemkunskapen så får ni mer info i början på terminen.

Fritidsklubben är öppen alla skoldagar

Öppettider: Efter skolans slut, och fram till cirka 17.00. 

Fritidsklubben är en kostnadsfri öppen verksamhet dit man kan komma efter skolan. Man väljer själv vilken tid man kommer och hur länge man vill stanna.(Under loven ändras våra öppettider och våra aktiviteter)

Här kan man:
Spela pingis, biljard, spela spel, spela X-box, pyssla, pärla, måla, göra läxor, läsa, kolla på film m.m.

Två fritidsledare finns på plats under våra öppettider.
Vi bjuder på mellanmål varje dag!

Här kan man låna vår telefon och ringa hem om man behöver!

Undrar du om ditt barn är på fritidsklubben?
Ring: 0584-47 33 30 eller 070-241 43 78 under våra öppettider.

För frågor eller funderingar kring vår verksamhet, kontakta fritidsassistenten, se kontaktuppgifter.

Vårt mål är att så många som möjligt ska kunna ta del av ett brett kulturutbud och en aktiv och kreativ fritid.

Därför är Kulturskolan för årskurs 4-9 kostnadsfri, flexibel och helt och hållet uppbyggd på barn och ungdomars egna önskemål om kulturaktiviteter.

Grupper och enskild undervisning startar under förutsättning att intresse finns till ett visst ämne eller aktivitet och när vi hittar en lämplig ledare och lokal.

Kulturskolan bedrivs i samarbete med Studiefrämjandet. De hjälper oss att hitta professionella ledare med erfarenhet av att utföra och undervisa just de specifika ämnena vi efterfrågar.

Delar av undervisningen sker därför i studiecirkelform och kan eventuellt komma att bedrivas i samarbete med andra studieförbund.

Postadress: Laxå kommun, Kultur och Fritid, 695 80 Laxå
Besöksadress: Idrottsvägen, Laxå
0584-47 33 30, 070-241 43 78

Kontakt vid frågor om våra verksamheter: Sanna Söderström

Fritidsklubb

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl