Laxå kommun
Laxå kommun

Energi- och klimatrådgivning i Laxå kommun

Den kommunala energi- och klimatrådgivningens främsta uppgift är att ge oberoende råd till konsumenterna i energi- och klimatfrågor.
Allmänheten, småföretag och organisationer kan använda sig av kommunens energi- och klimatrådgivning.

Exempel energiförbrukning
Svenskt genomsnittshus: 
(Boyta ca 150 m2) 
Total energiförbrukningca 27 000 kwh
Värmeca 16 000 kwh
Varmvattenca 5 000 kwh
Hushållselca 6 000 kwh
  • Skall du byta uppvärmingssätt?
  • Är el-räkningen på tok för hög?
  • Behöver du byta fönster?
  • Skall du tilläggsisolera?

Det går att spara energi på många olika sätt. Det finns dyra och komplicerade sätt som byte av uppvärmningssystem, tilläggsisolering, men också små och enkla tips vilka oftast är gratis.

Du kan få hjälp av kommunens energirådgivare, helt kostnadsfritt.

"INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT"

Här nedan följer några enkla tips och råd hur Du kan spara på ENERGIN, MILJÖN och TRANSPORTER.

Energiförbrukning:
— Läs av elmätaren och ha koll på din förbrukning, för statistik.
— Titta på din glödlampsbelysning — byt till lågenergilampor.
— Frosta av kyl och frys regelbundet, dammsug baksidan, håll rätt temperatur +5°  resp. -18°.
— Vid köp av vitvaror, kolla energimärkningen, A och B klass är energisnålast.
— Slopa stand by, stäng av dina el-apparater (TV, dator osv.)
— Fyll tvättmaskinen vid varje tvätt, lufttorka om möjligt, tumlare är snålare än torkskåp.
— 1° grads sänkning av inomhustemperaturen sparar ca 5 % på förbrukningen.
— Snålspolande munstycken kan spara ca 2000 kr/år åt en barnfamilj.
— Vädra med korsdrag, ca 5 - 10 min räcker.
— Värm vatten i vattenkokare istället för på spisplattan.
— Kör alltid full diskmaskin.
— Tilläggsisolering av vind sparar ofta mycket energi och betalar sig snabbt.
— Se över fönstren, byt om dom är dåliga annars täta och komplettera.
— Byt bort olje- och elpannor.
— Kolla termostater och reglerutrustningar i befintliga anläggningar.

Mat och konsumtion:
Köp  kravmärkta livsmedel.
"  lokalt producerade/närproducerade produkter.
"  rättvisemärkta  produkter.
"  mer av produkter som kan odlas i Sverige.
"  och ät mer vegetariskt.
"  miljömärkta hushållsartiklar.
"  inte buteljerat vatten — drick vårt goda kranvatten.
"  inte mer mat än du behöver så slipper du slänga resterna.
"  inte spontant, tänk efter före om du behöver varan.

Avfall/källsortering:
Sortera farligt avfall och batterier.
"  bort el-avfall från soppåsen.
"  metallskrot och metallförpackningar.
"  förpackningar och tidningar.
"  allt obrännbart material.
"  matavfall och hemkompostera.
"  och panta mera.

Transporter:
— Läs av bilens mätarställning, notera bränsleförbrukningen.
— Nyttja cykeln vid kortare resor.
— Sparsam körning kan minska bränsleförbrukningen ca 10-15%.
— Tag bussen, bra för både plånboken och miljön.
— Ta tåget, säkrare, billigare och mer avkopplande.
— Dela bil genom bilpool eller bilkooperativ.
— Välj rätt fordon, bränslesnål eller miljöbil.
— Om möjligt, gå eller cykla till skolan med era barn.
— Samåk med dina kamrater och grannar.
— Miljövänligt bilunderhåll och åkande.
— Planera era inköpsresor.
— Tvätta bilen med miljöanpassande rengöringsmedel och med ett rent samvete.
— Motorvärmare sparar pengar, miljö och energi.

AKTUELLA BIDRAG OCH STÖD DU KAN SÖKA:

ROT-avdraget
Rotavdraget är en skattereduktion för de utgifter en boende har för reparation och underhåll eller om- och tillbyggnader av småhus och bostäder.
Det innebär att den som vill genomföra reparationer, om- eller tillbyggnader och/eller underhåll av småhus eller en bostadsrätt får en skattereduktion med 50 % av underlaget dock max 50 000 kr per individ och år.
Underlaget för skattereduktionen utgörs av arbetskostnaden.
Många energibesparande åtgärder bör kunna ses som reparation, underhåll eller om- och tillbyggnad.
Läs vidare på http://www.regeringen.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller http://www.skatteverket.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster .

 

Stöd till solceller
Regeringen har beslutat om förlängt stöd för installation av solceller. Stödet riktas till alla typer av aktörer d v s såväl företag och offentliga organisationer som privatpersoner.
Stödet kan ges till alla typer av nätanslutna solcellssystem och för installationer som påbörjats tidigast den 1 feb 2013 och slutförts senast 31 december 2016.
Stödnivån är max 35% av investeringskostnaden.
Stödet söks hos Länsstyrelsen.

Skattebefrielse för miljöbil

Den 1 januari 2013 inträdde nya regler för att fordon skall få en femårig skattebefrielse. Läs mer om reglerna på www.energimyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Radonbidrag
Hos länsstyrelsen kan du ansöka om bidrag för att sanera ditt hus från radon. Bidraget gäller för en- och tvåbostadshus och du skall själv äga och bo i huset. Efter åtgärden skall huset ha en radonhalt på högst 200 Bq/m3. Bidragets storlek är 50 % av den godkända kostnaden, dock högst 15 000 kr.
Mer information finns på http://www.lst.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

ENERGIDEKLARATIONER
Den 1:a oktober 2006 infördes lagen om energideklarationer för byggnader (SFS 2006: 985)
Lagen innehåller skyldigheter för ägare till byggnader av olika slag att energideklarera sina byggnader med hjälp av oberoende expert.
- Specialbyggnader över 1000 m2 skall deklareras senast 2008 12 31.
- Flerbostadshus med hyres- och/eller bostadsrätt skall energideklareras senast 2008 12 31.
- Övriga byggnader med nyttjanderätt skall energideklareras senast 2009 01 01.
- Nya byggnader skall energideklareras från och med 2009 01 01, om bygganmälan har
  gjorts från och med 2009 01 01.
- Vid försäljning från och med 2009 01 01 skall alla kategorier byggnader ha en energideklaration.
  Exempel på detta är när man skall sälja sin villa.
- En energideklaration är giltig i 10 år.

Se vidare på http://www.boverket.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

ELPRISER
http://www.elpriskollen.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du som konsument jämföra elpriser och skaffa dig kunskap om elpriser och avtal. Energimarknadsinspektionens mål är att ni som elkonsumenter skall vara aktiva och kunniga om elmarknaden och informeras om hur lätt det är att byta elbolag.
Även på http://www.elprisguiden.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du få information om elpriser.

Sidansvarig: Mats Brengdahl

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson 2019-09-11 07.38

Energi- och klimatrådgivare

Mats Brengdahl
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

Kungsgatan 41
711 30 Lindesberg

Tfn: 0581-81731
mats.brengdahl@sbbergslagen.se