Laxå kommun
Laxå kommun

Folkhälsa

Folkhälsoarbete i den södra länsdelen

Samarbete och placering
Laxå kommun samarbetar med kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla och Lekeberg. Ett gemensamt folkhälsoteam är placerat i Lekeberg.

Folkhälsoarbete
Folkhälsoarbete innebär planering, genomförande och utvärdering av insatser som främjar befolkningens hälsa. Det handlar om utvecklingsarbete inom olika verksamheter på flera nivåer, både generellt och riktat, samt att utifrån forskning och kunskap implementera lämpliga metoder.

Avtal om folkhälsa
Södra länsdelens kommuner (Askersund Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg) har, tillsammans med Örebro läns landsting, slutit avtal kring området folkhälsa. Avsikten är att främja en god och jämlik hälsa hos befolkningen. 

Gemensam politisk plan
Politiker från södra länsdelens kommuner bildar, tillsammans med landstinget, ett dialogforum som ska leda och följa upp länsdelens folkhälsoarbete. Gemensamt har de utarbetat en verksamhetsplan med tre prioriterade områden:
• Barn och ungdomar
• Äldres hälsa
• Samverkan med den ideella sektorn

Folkhälsoteam

För att genomföra verksamhetsplanen har ett gemensamt folkhälsoteam bildats för de fem kommunerna. Teamet består av fyra folkhälsoutvecklare som erbjuder kunskaps- och metodstöd både på lednings- och verksamhetsnivå i kommunerna.

Samarbetspartners

Utöver de kommunala folkhälsoutvecklarna kompletterar Örebro läns idrottsförbund och Örebro läns landsting länsdelens folkhälsoteam med varsin resursperson.

Folkhälsoplan för Laxå kommunöppnas i nytt fönster

Sidansvarig: Hans Traav

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson 2019-04-24 10.34

Kontaktuppgifter


Information Lekeberg
Tfn: 0585-487 00
Fax: 0585-487 02
Skicka e-post

Öppettider
mån-tors 08:00-16:30
fre 08:00-16:00

Södra länsdelens folkhälsoteam

Folkhälsochef
Bea Scherp

Tfn: 0585-489 52

Folkhälsoutvecklare
Folkhälsoutvecklare
Annika Karlsson Juliussen
0585-489 51

Folkhälsoutvecklare
Caroline Andersson
0585-488 38

Folkhälsoutvecklare
Jessica Rydell
0585-489 26

Folkhälsoutvecklare
Adrian Hosford-Donovan
0585-488 47

Hälsoutvecklare/samordnare ÖLIF
Kristin Roswall
Tfn: 019-17 55 44
Folkhälsoenheten
Örebro läns idrottsförbund


Utvecklingsledare barn & unga
Fredric Welander
Tfn: 070-252 26 32
Samhällsmedicinska enheten
Örebro läns landsting