Laxå kommun
Laxå kommun

Folkhälsoarbetet i Laxå kommun

Fem kommuner i södra Örebro län (Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg) har tecknat en överenskommelse med Region Örebro län kring samverkan för en god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2018 – 2023. I överenskommelsen står även att ”Ett länsdelsgemensamt folkhälsoteam med förutsättningar att arbeta tvärsektoriellt och på strategisk nivå och med akademisk folkhälsokompetens ska inkluderas i folkhälsoarbetet". I södra Örebro län finns därför Sydnärke folkhälsoteam som arbetar i alla fem kommunerna, med Lekeberg som värdkommun. För att läsa mer om folkhälsoarbetet i din kommun och södra länsdelen hänvisar vi till

Folkhälsoenhetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Där kan du läsa mer om hur folkhälsoarbetet i södra Örebro län är organiserat, vad folkhälsoteamet har för uppdrag och vad som är aktuellt i länsdelen. Du kan också klicka dig vidare för att ta del av våra nyhetsbrev, dokumentation från våra folkhälsokonferenser, folkhälsodata samt slutrapporter från några av de projekt och interventioner som genomförts.

Folkhälsoplan för Laxå kommun Öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Hans Traav

Uppdaterad av: Anna Eriksson

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till folkhälsoenheten hittar du på deras hemsida.