Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Röfors

Lugn och ro

Fridfulla Röfors ligger 4 kilometer söder om Laxå. Genom byn rinner Laxån och Västra Laxsjön med en fin badplats ligger i utkanten. Röfors är omgivet av stora skogar och strax väster om byn hittar du Karamossens naturreservat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om 500 hektar.

Nästan alla, runt 200 invånare, bor i villor, men det finns också några hyreslägenheter.

Röfors är en gammal bruksort och Laxå bruk som ligger mitt i byn startade verksamhet med järnframställning redan i mitten på 1600-talet. Idag sker det annan tillverkning på bruket.

I början av 1920-talet anlades ett av landets modernaste sågverk vid Västra Laxsjön och numera är det en pelletsfabrik. På samma område finns flera andra företag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Röforsbornas viktigaste mötesplats är Folkets hus där föreningen håller i olika aktiviteter. Granne med Folkets hus hittar du byns lekplats samt en fin grillplats med vindskydd och bouleplan nere vid ån. Mellan Röfors och Laxå går det ett elljusspår och det går också att gå eller cykla på den gamla banvallen till Laxå och dit är det cirka 5 kilometer.

Den nöjeslystne kan åka natt-taxi från Örebro på fredag och lördag kväll för ett subventionerat pris.

Med länstrafikbussen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller närtrafiken tar det bara 10 minuter järnvägsstationen i Laxå. Funderar du på att bo i Röfors och jobba i annan kommun är det korta restider med bil:

 • Askersund 20 minuter
 • Hallsberg 30 minuter
 • Hallsberg 30 minuter

Välkommen till lugn och ro i Röfors!

En grupp engagerade Röforsbor tillsammans med tjänstepersoner från Laxå kommun arbetade tillsammans fram en lokal utvecklingsplan. Alla Röforsbor fick via en enkät möjlighet att komma med idéer och synpunkter samt fick ta del av utkast på en träff. Efter bearbetning av Röforsbornas inspel lämnades den färdiga utvecklingsplanen över till politikerna för beslut och planen antogs av kommunfullmäktige 2019.

Här kan du ladda hem Röfors utvecklingsplan Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Till utvecklingsplanen hör en handlingsplan som beskriver de aktiviteter som civilsamhället i Röfors i samarbete med Laxå kommun och andra aktörer gör för att förverkliga utvecklingsplanen. Handlingsplanen uppdateras efterhand som nya aktiviteter planeras respektive genomförs.

Pågående aktiviteter

 • Sänkt hastighet till 30 alternativt 40
 • Utredning begräsning av invasiv art, Kanadensiskt gullris
 • Belysning lekplatsen

Kommande aktiviteter

 • Utreda cykelväg Röfors-Laxå via banvallen
 • Fartdämpande åtgärd vid busshållplatsen
 • Promenadstråk
 • Ansöka om soffa vid Smegubben (ortspengen)

Genomförda aktiviteter

 • Asfaltering av Bruksgatan
 • Bommar på cykelbanor
 • Skrivelse till Länsstyrelsen om förbud för genomfart av tung trafik (Avslag Trafikverket)
 • Cykelväg på en sida av Bruksgatan (Ej genomförbart, Trafikverket)
 • Hinder för fordon till grillplatsen
 • Renovering av grillplatsen
 • Informationstavla vid Smegubben
 • Utredning promenadstråk bruket (Ej genomförbart)
 • Vandringsled vid Västra Laxsjön
 • Följa upp AMS-stigens skick

Varje år beslutar kommunfullmäktige om en budget för den så kallade ortspengen. Föreningar och sociala företag kan ansökan om bidrag från ortspengen. Tanken är att ortspengen ska gå till ”det där lilla extra”. För att kunna bevilja en ansökan behöver det finns en koppling till ställningstaganden i utvecklingsplanen.

Du ansöker genom att skicka ett e-post till Laxå kommun Har du några frågor är du välkommen att kontakta projektledare Malin Johansson. Om ansökan beviljas ska leverantören av åtgärden fakturera kommunen direkt. Vi ser gärna att leverantören skickar en elektronisk faktura. På fakturan anges referens 3032 och ”Röforspengen” samt en beskrivning av vad som levererats.

Beviljat 2020

Röfors Folkets hus, Takrenovering, 190 000 kr

Beviljat 2022

Röfors Folkets hus, Fasadmålning, 175 000 kr

Beviljat 2023

Laxåsjöarnas Fiskevårdsförening, Iläggningsplatser för båtar, 20 000 kr

Sidansvarig: Jessica Vidberg

Uppdaterad av: Anna Eriksson