Laxå kommun
Laxå kommun

Flyktingmottagning

Laxå kommun har liksom flertalet kommuner en överenskommelse med Länsstyrelsen och Migrationsverket om att ta emot flyktingar och andra skyddsbehövande med uppehållstillstånd. Denna överenskommelse tecknas på nytt varje år, med anpassat mottagande efter läget i världen.

De flesta flyktingar som kommer till vår kommun är människor som själva har valt att bosätta sig här.

En person som har fått uppehållstillstånd har rätt att bo och arbeta i Sverige, personen är folkbokförd och omfattas av vårt lands rättigheter och skyldigheter.

Arbetsförmedlingen har den samordnande rollen för flyktingarnas etablering på arbetsmarknaden. Ansvaret innebär att hjälpa flyktingen med praktik, utbildning och jobb enligt en fastställd plan och besluta om s k etableringsersättning under den första tiden i Sverige. 


Sidansvarig: Jessica Vidberg

Uppdaterad av: Jessica Vidberg

Kontaktuppgifter

Enhetschef Integrations & arbetsmarknadsenheten
E-post: Jessica Vidberg
Tfn: 0584-47 31 15

Integrationskonsulent

E-post: Elias Esber

Tfn: 073-031 97 64

Postadress:
Laxå kommun
695 80 Laxå

Besöksadress:
Postgatan 3, Laxå