Laxå kommun
Laxå kommun

Stöd vid flyktingmottagandet

Laxå kommun erbjuder service till alla nyanlända genom vår Integrationsservice. Integrationsservice bemannas av integrationskonsulent med språkkunskaper i arabiska. Vid tidsbokning finns möjlighet att boka tolk i övriga språk.

Vid flyktingmottagandet bistår vi med:

  • Mottagande och bostadsförsörjning

Att hitta en bostad. Detta sker vid bostadsanvisning genom Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

  • Vid behov ge praktisk hjälp i samband med bosättning

Kan till exempel handla om hjälp med folkbokföring, registrering vid Försäkringskassan, hjälp med blanketthantering, hemutrustningslån, ansökan om skola och barnomsorg och information om kommunen.

  • Undervisning i sfi och annan vuxenutbildning

Du får lära dig det svenska språket via kommunens svenskundervisning för invandrare (sfi). Sydnärkes utbildningsförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster bedriver all vuxenutbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och sfilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för kommunen.

  • Samhällsorientering

Kommunen ska erbjuda samhällsorientering till nyanlända. Samhällsorienteringens syfte är att underlätta de nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Även personer som invandrat från ett land utanför EU/EES kan ansöka om att delta i samhällsorientering. Ansökan görs hos integrationsservice. Samhällsorienteringen bedrivs i samarbete med övriga länskommuner och uppgår till 60 timmar totalt.

  • Försörjning och andra insatser för de som inte har rätt till etableringsplan på grund av nedsatt prestationsförmåga

Den som inte har rätt till en etableringsplan, och därmed inte rätt till etableringsersättning, kan ha rätt till försörjningsstöd och rehabiliterande insatser för att så snart som möjligt stå till arbetsmarknadens förfogande igen.

  • Ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd

Flyktingmottagningen ansvarar för de nyanländas försörjning under den period som kallas för ”glappet”. Detta är en period där de nyanlända som inte har kommit igång med sin etableringsersättning och övriga bidrag från Försäkringskassan då istället kan ansöka om ekonomisk hjälp hos oss.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta integrationskonsulent:

Elias Esber

Drop-in tider:

Måndag 13.30-15.00

Tisdag 15.00-17.00

Onsdag 15.00-17.00

Torsdag 10.00-1r.00


Sidansvarig: Jessica Vidberg

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson 2019-10-17 14.14

Integrationssamordnare
E-post: Maud Pettersson
Tfn: 0584-47 31 55
Mobil:072-5526806

Integrationskonsulent

E-post: Elias Esber

Mobil:073-031 97 64

Postadress:
Laxå kommun
695 80 Laxå

Besöksadress:
Postgatan 3, Laxå