Laxå kommun

Finnerödja

Finnerödja är lokaliserat drygt en mil söder om Laxå, i direkt anslutning till E 20. Ofta förknippas orten med jordgubbar, som odlades framförallt nära sjön Skagern. Historiskt växte orten fram runt Skagersholms järnbruk vid sjön Skagern och förflyttades i samband med järnvägens anläggande i bygden. Precis som Tivedsbygden växte Finnerödjabygden fram när finnarna röjde mark på 1500-talet.

Här bor ca 600 personer och samhället erbjuder en hel del serviceinrättningar, alltifrån förskola, skola och äldreboende, till ICA-butik och hårsalong.

Historik

Läget vid väg E 20 och järnvägens stambana har haft betydelse för ortens utveckling. Bygden runt Finnerödja har varit ett av Sveriges största jordgubbsdistrikt. Idag är det ett villasamhälle med inslag av flerbostadshus. Samhällsservicen har varit god.

Nuläge

Bärindustrin är så gott som avvecklad. I stället finns här flera mindre företag i olika branscher. Besöksnäringen har betydelse med hänsyn till närheten till sjöarna Unden och Skagern samt till nationalparken Tiveden.
Orten är ett villasamhälle med service. En förändring sker av bostadsbeståndet.

Önskad framtid

  • Att läget vid vägar och järnväg ska utnyttjas fullt ut.
  • Att industri och andra näringsgrenar skall utvecklas så att bostäder och samhällsservicen kan behållas och förbättras.

Utvecklingsplan

En utvecklingsplan är framtaget för orten.

Här kan du ladda hem Finnerödjas Utvecklingsplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Hans Traav

Uppdaterad av: Anna Eriksson

Finneröjda karta

Karta över Finnerödja tätort.

Finnerödja kyrka

Finnerödja kyrka.

Kontaktuppgifter

Utvecklingschef
Hans Traav
695 80 Laxå
0584-47 31 00
Besöksadress:
Postgatan 2-4