Laxå kommun

Hasselfors

Hasselfors är en vacker mindre tätort mellan sjöarna Toften och Teen i kommunens norra del. Här finns en av Europas nordligaste bokskogar. Järnframställningen vid Hasselfors bruk var viktig för ortens utveckling men samhället präglas idag av träindustri. Idag bor här runt 600 personer och orten erbjuder såväl förskola som äldreomsorg.

Historik

Hasselfors har varit en typisk bruksort, som efterhand har ställt om sig till en ort med varierat näringsliv.
I huvudsak har här funnits villor men även enstaka flerbostadshus.

Nuläge

Näringslivet domineras av träindustri men andra verksamheter finns också.
Samhällsservicen behöver kompletteras.
Nästan allt boende kan anses vara sjönära eftersom vattendraget mellan sjöarna Teen och Toften rinner genom samhället. En förändring sker av bostadsbeståndet.

Önskad framtid

Kommunikationerna ska utredas för att utökas med ytterligare person- och godstrafik, speciellt mot väster.
Näringslivet ska utvecklas och kompletteras. Besöksnäringen har stor potential med hänsyn till ortens läge vid stora naturområden med rikt djurliv.
Ett varierat boende skall planeras för att möjliggöra ett generationsskifte i samhället.

Utvecklingsplan

En utvecklingsplan är framtaget för orten.

Här kan du ladda hem Hasselfors Utvecklingsplan Pdf, 13 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Hans Traav

Uppdaterad av: Anna Eriksson

Hasselfors

Karta över Hasselfors tätort.

skagershults gamla kyrka

Skagershults gamla kyrka

Kontaktuppgifter

Utvecklingschef
Hans Traav
695 80 Laxå
0584-47 31 00
Besöksadress:
Postgatan 2-4