Laxå kommun

Laxå tätort

Laxå tätort är kommunens centralort som passeras av både E20 och stambanan. Här passerar tusentals människor varje dag, och huvuddelen av kommunens befolkning bor här, cirka 3500 personer.

Historik

Läget vid europavägen 20 och länsvägen 205 samt vid järnvägens stambana har varit förutsättningar för utveckling av näringslivet.
Laxå har alltid varit industriort med bland annat stor exportindustri och är känt som en stor järnvägsknutpunkt.
Efter hand har bostadsområden med villor och flerfamiljshus byggts ut och kompletterats med service.

Nuläge

En förskjutning av betydelsen till vägarna har skett på viss bekostnad av järnvägen.
Flera företag i kommunen är högteknologiska och kräver många olika kompetenser så behovet av inpendlande till tätorten är stort. Ett varierat utbud av arbetstillfällen inom framför allt service- och tjänstesektorn saknas. En förändring sker av bostadsbeståndet.

Önskad framtid

  • Att Laxå fortsätter att utvecklas som bostads- och industriort med balans mellan olika näringsgrenar, så att såväl kvinnor som män får sin försörjning på orten.
  • Att näringsgrenar och annan verksamhet, som är beroende av skyltläge vid vägarna kan få utvecklas.
  • Läge och utbredning av centrum studeras, så att det ska upplevas koncentrerat och effektivt.
  • Järnvägens betydelse ska öka för såväl person- som godstransporter.

Utvecklingsplan

Ett visionsdokument samt en handlingsplan är framtaget för utvecklingen av orten.

Här kan du ladda hem Visionsdokument för Centrala Laxå. Pdf, 21.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Här kan du ladda hem handlingsplan för Centrala Laxå. Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Här kan du ladda hem Laxås utvecklingsplan Pdf, 21.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Hans Traav

Uppdaterad av: Anna Eriksson

Mötespunkt Laxå

Karta över kommunen.

Ramundeboda kyrka

Ramundeboda kyrka i Laxå

Kontaktuppgifter

Utvecklingschef
Hans Traav
695 80 Laxå
0584-47 31 00
Besöksadress:
Postgatan 2-4