Laxå kommun

Tived

Tived är ett stort skogsområde med många småbyar, med byn Sannerud som ett litet centrum vid Undens strand längs väg 575. Härifrån utgår många av de turister som söker sig till kommunen under sommarhalvåret med anledning av närheten till Tivedens Nationalpark. Antalet bofasta gör att både handel och förskola finns att erbjuda.

Här finns sjön Unden med ett djupt och klart vatten.

Historik

Byn Sannerud har och är en kyrkby och centrum för Tived med omgivande landsbygd med skolor och annan samhällsservice. Här har även varit en stor marknadsplats.

Nuläge

Kyrkbyn Sannerud är centrum för Tived med omgivande landsbygd med viss service som lanthandel, café och turistinformation.
Sjön Unden, liksom Tiveden, spelar stor roll för turister från hela världen som besöker dessa områden. Turisterna har betydelse för försäljning av alster från hantverkare och konstnärer. Tivedsbor har som exempel återupptagit marknadstraditionen.

Önskad framtid

  • Att det blir flera småföretag och entreprenörer.
  • Att alla tillvaratar de naturgivna förutsättningarna på ett bra sätt med hänsyn till långsiktig hållbarhet.

Utvecklingsplan

En utvecklingsplan är framtaget för orten.

Här kan du ladda hem Tiveds utvecklingsplan. Pdf, 8.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Hans Traav

Uppdaterad av: Anna Eriksson