Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Förstudie Rastplatser

EU logo jordbruksfonden
Leader logo

Förstudie Rastplatser i samverkan- är ett projekt som syftar till att kartlägga olika möjligheter för en hållbar naturturism i Tivedenområdet.

I och med den ökade naturturismen under åren 2020–2022 har belastningen av övernattningsplatser varit väldigt hög. Besöksnäringen, boende, föreningar, markägare och kommunen har uppmärksammat behov av fler övernattningsplatser. Vi har även sett en stor grupp av ovana besökare i naturen. Baksidan av det ökade intresset är ett ökat slitage, trängsel och ökad nedskräpning. Det blir också tydligt hur viktigt det är att synliggöra allemansrättens principer för nya friluftsutövare.
Förstudien vill ta tag i problematiken kring så kallade fricampare och det med dessa medföljande problem med nedskräpning och risk för skogsbrand. Då syftet är att motverka nedskräpning och brandrisk är ett av projektet syfte också att titta på hur man kan skapa säkrare eldstäder samt sprida kunskap om allemansrätten i anslutning till övernattning platserna.
Laxå kommun vill i förstudien, tillsammans med alla intressenter, hitta lösningar för att ta hand om naturturismen i området. Kartlägga intresse och möjligheter att skapa fler övernattningsplatser i Tivedenområdet.
Förstudien har även ett viktigt syfte i att skapa engagemang och delaktighet från alla ingående intressenter.

Sidansvarig: Malin Johansson

Uppdaterad av: Arash Vahdati