Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Näringslivsprogram Laxå kommun 2022 - 2026


Med utgångspunkt i Laxå kommuns vision, värdegrund och ambitioner sammanfattar näringslivsprogrammet hur kommunen tillsammans med det lokala näringslivet och andra aktörer skapar en attraktiv och livskraftig kommun för framtiden. En kommun med ett välmående och växande näringsliv som bidrar till den hållbara omställning som behövs för framtida utveckling. En kommun där våra tätorter och vår livskraftiga landsbygd tillsammans med Sveriges sydligaste vildmark ger alla möjligheter för idéer, innovationer och företag att födas, växa och dra nytta av vårt fördelaktiga geografiska läge.

Näringslivsprogrammet bottnar i en analys av näringslivsklimatet och är förankrat i näringslivet genom näringslivsrådet och ska verka samlande för förtroendevalda, tjänstepersoner, företag och individer. Det ska bidra till att vi alla har en klar bild över hur visionen för framtiden ska förverkligas. Programmet fastslår en politisk viljeinriktning och tar inte någon detaljerad ställning till utförande, prioriteringar eller metoder, vilket i stället sker i en handlingsplan. En handlingsplan som revideras varje år eller utifrån behov.

Läs näringslivsprogrammet här Pdf, 740.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Sidansvarig: Anna Wiktorsson

Uppdaterad av: Arash Vahdati