Laxå kommun
Laxå kommun

Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar (KAA)

Hemkommunen ska enligt skollagen löpande under året hålla sig informerad kring folkbokförda ungdomar som fyllt 16 men inte 20 år, som fullgjort sin skolplikt men inte påbörjat eller fullföljt en utbildning på ett program i gymnasieskolan, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. En elev har fullföljt ett nationellt program då denne fått ut ett examensbevis (29 kap § 9 skollagen). Därmed ingår elever som har studiebevis/gymnasieintyg efter avslutad utbildning.

Vid ett skolavbrott eller om du ej påbörjar en gymnasial utbildning är det viktigt att vi får information om det. Alléskolan i Hallsberg skickar en sammanställd lista varje månad om vilka ungdomar som inte har skoltillhörighet. Därefter skickar vi brev till dig som som står med på listan. Syftet är att få information om din nuvarande sysselsättning och om vad vi kan hjälpa till med för att planera framåt.

Vykort till dig som inte går i skolan Pdf, 1.6 MB.

Kommunen skall även erbjuda lämpliga individuella åtgärder som i syftar till att i första hand återuppta sina studier. Band annat:

- Kartläggning och en individuell handlingsplan

- Motiverande samtal

- Praktik

- Stöd vid kontakt med andra myndigheter

- Studiebesök på skolor/arbetsplatser

- Deltagande i olika aktiviteter

- Jobbsökaraktiviteter

Anmälan av elev med studiebevis/gymnasieintyg samt avbrottselev, görs av respektive skola via blanketten nedan:

Anmälan av elev till kommunala aktivitetsansvaret Pdf, 390.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan även som vårdnadshavare eller som ungdom själv meddela oss om du/ditt barn inte går i skolan eller funderar på att hoppa av skolan samt höra av dig till oss om du har frågor om vilken hjälp vi erbjuder.

Kontaktuppgifter till kommunens handläggare kan du hitta i den högra kolumnen.Sidansvarig: Jessica Vidberg

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson

Kontaktuppgifter:

Handläggare: Therese Hellström

E-post: KAA@laxa.se

tfn: 0584- 47 33 80

Besöksadress: Postgatan 3,

695 30 Laxå (mitt emot kommunhuset)


Länkar:

DUA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolverket Länk till annan webbplats.

MUCF Länk till annan webbplats.