Laxå kommun

Laxå, en välmående plats med hög trivselfaktor,

stark sammanhållning och öppenhet mot omvärlden.

Fiske i Skymningen

Laxå är en kommun som ger god service och har ett gott bemötande vid handläggning av företagsärenden samt visar förståelse för våra företags betydelse för samhällsutvecklingen.

Utvecklingsenheten och Integration- och Arbetsmarknadsenheten arbetar enskilt och gemensamt med dialog och samverkan för att stötta näringslivet gällande exempelvis nyetableing, markfrågor, rekryteringar samt med att säkerställa arbetsträningsplatser samt praktik- och feriepratktikplatser.

Arbetet med att utveckla turismen sker hållbart och samordnat under det gemensamma namnet Destination Tiveden tillsammans med närliggande kommuner och Länsstyrelsen.

I Laxå kommun kan du aktivt uppleva naturen på nära håll. Vandra i Tivedens nationalpark eller i några av våra vackra naturreservat. Du kan paddla Tivedens kanotled och uppleva Tivedens mystiska, tysta natur sakta glidande i kanot. Du kan cykla på våra cykelleder runt Skagern och i Tiveden eller fiska i någon av våra många sjöar. Fiska regnbåge kan man även göra i Laxån i centrala Laxå. En simtur i de vackra och klara sjöarna Unden och Skagern är en upplevelse man minns länge.

Sidansvarig: Hans Traav

Uppdaterad av: Anna Wiktorsson