Laxå kommun
Laxå kommun

Pressrelease

Näst bäst i Sverige på service till företag

Laxå kommun är näst bäst i Sverige på service till företag. Det är organisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som genomfört en mätning om hur kommunerna bemöter företagen i sin myndighetsutövning.

Undersökningen mäter enbart faktorer som kommunerna själva kan påverka och resultat är en viktig indikation på företagsklimatet. Laxå kommuns totala Nöjd-kund-index är 85.

Enligt SKL, som gör undersökningen varje år, är Laxås resultat imponerande högt. Laxå har legat högt i flera år så det är ingen tillfällighet att kommunen ligger högt i år igen.

https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/foretagarenojdamedkommunernasservice.15822.htmllänk till annan webbplats

Vi är stolta över att återigen ligga högt när det gäller företagsklimat och service till kommunens företag. Laxå kommer att fortsätta jobba hårt för att kommunen ska vara en bra plats att driva företag på, säger utvecklingschefen Mats Franson.

  • Fantastiskt roligt och det ger energi till att fortsätta arbetet med att ge god service till företagen, säger kommunalrådet Bo Rudolfsson. Jag vill också skicka ett stort tack till alla tjänstemän som jobbar med bygglov, miljö, hälsoskydd med mera. Bra jobbat!

Kontaktuppgifter:
Mats Fransson, utvecklingschef, tfn: 070-660 77 47
Bo Rudolfsson (KD), kommunstyrelsens ordförande,
tfn: 070-580 93 92

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl 2018-05-07 07.38