Laxå kommun
Laxå kommun

Pressrelease

Stort intresse från kommuner och regioner för Agenda 2030

Laxå kommun är en av de 90 kommuner och regioner som har antagits i Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige.

Projektet Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner har antagit 90 nya kommuner och regioner som erbjuds att vara med i projektet under 2019. Laxå är en av dem.

  • Fantastiskt roligt att vi har antagits till projektet Glokala Sverige. Laxå kommun vill fortsätta ligga i framkant när det gäller hållbar utveckling. Under året kommer vi att genomföra flera olika projekt för att växla upp arbetet, säger kommunstyrelsens ordförande Bo Rudolfsson (KD)
  • Hållbar utveckling är en självklarhet men det räcker inte med dokument och beslut. Utbildningsinsatsen som vi får via Glokala Sverige ska bidra till ännu mer ”verkstad”. Jag är stolt över att vi kommit så långt i Laxå kommun. Nu ska det hända ännu mer, inte bara inom miljöområdet utan också de ekonomiska och sociala perspektiven, säger 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen Sara Pettersson (MP).

Tillsammans med de första pilotdeltagarna är nu 15 av landets 21 regioner och 82 av landets 290 kommuner antagna i projektet.

– Det är väldigt glädjande att så många har ansökt om att vara med i Glokala Sverige. Vi ser att många kommuner ligger i startgroparna med Agenda 2030-arbetet, medan andra har kommit längre, och vi har därför beslutat att ta in så många som möjligt redan i år, säger Petra Hallebrant, generalsekreterare på Svenska FN-förbundet.

Projektdeltagarna kommer att få ta del av utbildningsinsatser lokalt, med föreläsningar, diskussioner och workshops. De erbjuds också webbutbildning, nyhetsbrev, filmer och annat arbetsmaterial. Dessutom planeras en nationell konferens inom ramen för projektet för att bidra till gemensamt lärande och ökat engagemang.

– Tack vare att det är så många och olika typer av kommuner och regioner som deltar hoppas vi att projektet ska skapa breda erfarenheter som kan underlätta för fler att arbeta med Agenda 2030, säger Vesna Jovic, vd på SKL.

Glokala Sverige är ett treårigt utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med stöd av Sida.

Mer om projektet finns på fn.se/glokalasverige. Där finns också en förteckning över samtliga antagna kommuner och regioner.

För frågor som rör projektet kontakta Svenska FN-förbundet.

Kontaktpersoner, Laxå kommun:
Sara Pettersson, 1:e vice ordförande kommunstyrelsen
Tfn 072-515 89 98

Hans Traav, Näringslivsstrateg/kommunikatör
Tfn 072-235 96 60

Kontaktperson Svenska FN-förbundet:
Pekka Johansson, pressekreterare
Tfn 073-374 62 84

Kontaktperson Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:
Kerstin Blom-Bokliden, miljöexpert
Tfn 070-606 41 93

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl 2019-01-23 10.54

Logotype