Laxå kommun
Laxå kommun

Svar på skrivelse från Röfors


Det har inkommit en skrivelse till kommunstyrelsen i Laxå kommun med frågor från boende i Röfors rörande verksamheten vid det privata företaget Laxå Miljöåtervinning AB.

Frågorna har redan besvarats på det informationsmöte som kommunen genomförde i Röfors Folkets hus den 12 september. Eftersom många Röforsbor är engagerade i miljöåtervinningsföretagets etablering valde kommunstyrelsen att ta upp frågorna, och besvara dessa, som ett formellt ärende på sammanträdet den 25 september.

Kommunstyrelsen vill informera om följande:

Kommunstyrelsen ordförande, Bo Rudolfsson (KD), fattade i juli 2018 ett så kallat delegationsbeslut att sälja den aktuella marken efter diskussion med två partiföreträdare (S och MP). Anledningen till att det gjordes under sommaren var att företaget var angeläget om att snabbt komma i gång och det var långt till nästa kommunstyrelsesammanträde. Allt enligt Kommunallagen och med samma rutiner som när kommunen säljer mark till andra företag.

Politikerna i kommunstyrelsen har inte laglig rätt att besluta i miljöärenden eller stoppa företag från att bedriva verksamhet utan det görs i förekommande fall av en oberoende lokal myndighet; Sydnärkes miljöförvaltning och dess miljönämnd.

Enligt lagstiftningen (Miljöbalken) räknas miljöåtervinningen i Röfors som en mindre verksamhet och då räcker det med att göra en anmälan och en tillståndsprocess behöver inte inledas. Först efter att en anmälan kommit in kan miljöförvaltningen bedöma ett företags verksamhet. Miljöförvaltning konstaterade i detta fall att det rörde sig om ett par transporter per dag vilket inte krävde någon åtgärd. Dock ställdes krav på bullernivåerna. I anmälan beskrev företaget sin miljöpåverkan och miljöförvaltningen bedömde att verksamheten inte skulle påverka Laxån. Miljöförvaltningen har ställt som krav att en markundersökning måste ske innan byggnader får uppföras för att utreda eventuella föroreningar. Enligt Miljöbalken är det företaget som ska informera boende i närområdet.

Här kan du läsa handlingen med frågor och svar som behandlats på kommunstyrelsen. Pdf, 645 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson