Laxå kommun
Laxå kommun

Arbete med Laxån

Som ett steg i arbetet med att uppnå god ekologisk status för Laxån så kommer borttagning av betongklackar som nu är ett vandringshinder att genomföras för att sedan återställa strömfåran till naturlig miljö med grus och sten för att främja vandringsvägar och lekplatser.

Arbetet påbörjas 11/11 och beräknas pågå i cirka 4 veckor.

Arbetet utförs av NCC och Laxå Kommunfastigheter på uppdrag av Laxå Kommun.

Kontaktperson är:

Mattias Looström

Tfn: 0584-47 35 00

Sidansvarig: Jan-Åke Karlsson

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson 2019-11-06 08.21