Laxå kommun
Laxå kommun

Pressmeddelande

Fler legitimerade lärare i Laxå kommun
Den senaste statistiken från Skolverket visar att andelen legitimerade lärare har ökat kraftigt i Laxå kommun läsåret 2019/2020 jämfört med tidigare år, såväl inom grundskolan som inom förskoleklasserna. Detta gäller både om man tittar på andelen legitimerade lärare räknat i årsarbetare och om man tittar på andelen av antalet tjänstgörande lärare. Andelen legitimerade lärare i Laxå kommuns grundskola och förskoleklass ligger nu över såväl läns- som riksgenomsnittet. När det gäller grundskolan ligger andelen på andra respektive första plats i länet.

Andelen legitimerade lärare per antal anställda i grundskolan i Laxå kommun har ökat från 76 procent 2018 till 89,4 procent 2019. Genomsnittet för Riket är en liten minskning från 77,8 procent till 77,7 procent. Genomsnittet för Örebro län är en liten ökning från 77,6 procent till 78,5 procent.

Andelen legitimerade lärare i förskoleklass i Laxå kommun är 100 procent. Genomsnittet i Riket är 83,5 procent och i Örebro län 83,8 procent.

  • Detta är verkligen en positiv nyhet för Laxå. Som gammal lärare blir jag otroligt glad säger Bo Rudolfsson (KD), kommunstyrelsens ordförande.
  • Efter att i flera år ha kämpat med att rekrytera legitimerade lärare har det vänt på senare år och statistiken talar sitt tydliga språk säger Katarina Holmsten, skolchef i Laxå kommun.

https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2020-03-12-nastan-var-tredje-larare-i-grundskolan-ar-obehoriglänk till annan webbplats

Siffror för Örebro län:

Leg

Andel av åa

Andel av antal


Leg

Andel av åa

Andel av antal

Nora

77,7

83,5


Laxå

76,1

89,4

Laxå

76,1

89,4


Askersund

70,8

83,7

Karlskoga

73,6

79,9


Nora

77,7

83,5

Degerfors

72,9

81,9


Degerfors

72,9

81,9

Kumla

72,1

81


Kumla

72,1

81

Askersund

70,8

83,7


Karlskoga

73,6

79,9

Lindesberg

70,5

78,6


Örebro

69,3

79,5

Örebro

69,3

79,5


Lindesberg

70,5

78,6

Lekeberg

65,2

72,6


Lekeberg

65,2

72,6

Hallsberg

59,1

67,8


Hallsberg

59,1

67,8

Ljusnarsberg

55,8

58,5


Hällefors

54,7

62,7

Hällefors

54,7

62,7


Ljusnarsberg

55,8

58,5

 

Personalstatistik

2017

2018

2019

Grundskola
Andel leg lärare, årsarbetare
Laxå

58,8

63,1

76,1

Örebro län

70,7

68,6

69,4

Riket

71,4

70,5

70,1

Andel leg lärare, antal anställda
Laxå

67,9

76

89,4

Örebro län

79,1

77,6

78,5

Riket

78,3

77,8

77,7

Förskoleklass
Andel leg lärare, årsarbetare
Laxå

100

82,4

100

Örebro län

85,5

79,3

84,1

Riket

84

84,7

84,4

Andel leg lärare, antal anställda
Laxå

100

83,3

100

Örebro län

84,5

78,2

83,8

Riket

82,8

83,6

83,5


Kontaktpersoner:

Katarina Holmsten, skolchef Laxå kommun, tfn 0584-47 33 83
Bo Rudolfsson (KD), kommunstyrelsens ordförande, tfn 0584-47 31 24

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl 2020-04-02 08.29