Laxå kommun
Laxå kommun

Företagen i Laxå kommun är nöjdare

Sveriges Kommuner och Regionen (SKR) har presenterat servicemätningen Insikt. Undersökningen mäter hur företagen uppfattar kommunernas myndighetsutövning.

Mätningen omfattar brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, serveringstillstånd, miljötillsyn, livsmedelskontroll och med parametrarna information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Laxå kommun har klättrat från 71 i nöjd-kund-index till 77. Därmed hamnar Laxå kommun på plats 30 i Sverige jämfört med plats 114 föregående år.

Öppna jämförelser - företagsklimatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I dessa dagar är det extra viktigt att lyfta fram positiva nyheter. Att företagen är nöjda med kommunens service, är ett viktigt mått på vårt företagsklimat, säger Bo Rudolfsson (KD), kommunstyrelsens ordförande.

Företagens upplevelse av kommunens service ger oss svart på vitt vad som är bra och vad som behöver utvecklas. Vi tar till oss företagarnas syn på vår myndighetsutövning och fortsätter det ständiga utvecklingsarbetet, säger Hans Traav, utvecklingschef.

Kontaktpersoner:
Bo Rudolfsson (KD), kommunstyrelsens ordförande, tfn: 0584-47 31 24
Hans Traav, utvecklingschef, tfn: 0584-47 33 67

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Maria Löfving