Laxå kommun
Laxå kommun

Krisberedskapsvecka 2020

Krisberedskapsveckan är sedan 2017 en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Årets kampanj som genomförs 11-17 maj, anpassas till den pågående pandemin.

Människors egen beredskap är grunden i krisberedskapsveckan. Budskapet att vi alla, efter förmåga, behöver vara förberedda om något händer, gäller. Om du skaffar dig en anpassad hemberedskap innan något händer, minskar man behovet av att bunkra när väl krisen är ett faktum.

Mitt i allt det svåra, hjälper vi varandra och bidrar till att Sverige tar sig igenom krisen. I hanteringen av coronapandemin tar väldigt många människor ett stort eget ansvar. De behöver bli sedda, stärkta och bekräftade. Varje dag klockan 15.00, under krisberedskapsveckan, kommer olika artister att hylla ett initiativ live på instagram.

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Maria Löfving 2020-05-11 14.28

Bild på tom varuhylla.