Laxå kommun
Laxå kommun

Ett nytt liv för kunskapens hus?


Till Laxås föreningsliv och kulturengagerade.

Laxå kommun, kultur och fritid har på uppdrag inlett utredning för att se om Kunskapens hus kan få ett nytt liv och innehåll. Ett hus med plats för kultur, folkbildning föreningsliv och som en mötesplats för alla. En möjlig plats för fritidsgård, bibliotek, kulturskola, kafé, utställningar, programverksamhet, föreningslokaler, skaparverkstäder och musik. Med verksamheter för alla åldrar och intressen.

En projektgrupp kommer samlas i slutet av augusti för att titta närmare på de första fysiska förutsättningarna tillsammans med en arkitekt. Workshopen som genomfördes i februari visade att idéerna var många och flera av dem realistiska att genomföra. Vi vill få in fler synpunkter och fler intresserade. Vi vill bjuda in fler engagerade föreningar, enskilda, kulturskapare och entreprenörer att under hösten vara med i en dialog om en möjlig framtid för byggnaden.
Utredningen och dialogerna utgör en grund för ett politiskt beslut om ett slutligt projekt kan genomföras.

Välkomna med tankar, idéer och synpunkter.

Tomas Dahlberg, kulturchef
E-post
Tfn. 0584-47 31 08

Sidansvarig: Jan-Åke Karlsson

Uppdaterad av: Anna Eriksson

Kunskapens hus