Laxå kommun
Laxå kommun

Information till dig som avser att besöka Ramundergården och Gläntan

Besöksförbudet på äldreboenden upphör nationellt från och med idag (1 oktober 2020). Det finns dock fortsatt risk att smitta kan komma in på vård- och omsorgsboenden, och därför är det viktigt att verksamheterna planerar och förbereder sig för att kunna genomföra säkra och trygga besök. I Laxå kommun har därför en lokal rutin skapats.

Syftet med rutinen är att arbeta för och tydliggöra hur besök till hyresgäster och vårdtagare kan genomföras på ett säkert sätt för att minska risken för smittspridning. Rutinen utgår från Socialstyrelsens föreskrifter, Folkhälsomyndighetens rekommendationer och den regionala smittskyddsenhetens rekommendation.

Den lokala rutinen gäller från och med måndag 5 oktober 2020.

Det innebär att det i Laxå kommun råder besöksförbud på vård- och omsorgsboenden fram till och med 4 oktober 2020.

Information till dig som avser att besöka Ramundergården och Gläntan.


Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Maria Löfving