Laxå kommun
Laxå kommun

Pressmeddelande

Skolinspektionen ger Laxå A

Skolinspektionen har undersökt hur Saltängsskolan i Laxå har klarat att ta hänsyn till de risker som covid-19 medför. Skolinspektionen har tittat på fyra delområden:

  • Rektors arbete för att säkra kvaliteten i undervisningen
  • Rektors arbete med att organisera för stödinsatser till elever
  • Främja närvaro genom att vidta åtgärder för att minska risk för smittspridning
  • God dialog med vårdnadshavare vid omställningar med anledning av den pågående pandemin

För alla fyra områden konstaterar Skolinspektionen att det inte finns behov av att ge någon rekommendation till skolan. Med andra ord högsta betyg, ett A!

Glädjande nog hittade Skolinspektionen inget att anmärka på. Det var heller inte väntat då vi tog tag i detta redan tidigt i våras på våra skolor säger Katarina Holmsten, skolchef i Laxå kommun.

Skolinspektionen har till större delen undersökt hur jag klarat att hantera arbetet med covid-19 och dess risker. Men jag vill ändå framhålla att personal, elever och föräldrar har medverkat till att vi hanterat covid-19 på ett så bra sätt säger Greta Särefors, rektor på Saltängsskolan.

Kontakt
Katarina Holmsten, skolchef i Laxå kommun, tfn 0584-47 33 83

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson