Laxå kommun
Laxå kommun

Laxå kommuns arbete med nationella minoriteter

I Sverige finns fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Enligt Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska alla kommuner i Sverige anta riktlinjer för sitt arbete med nationella minoriteter. Laxå kommun har tagit fram dokumentet ”Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter” som har varit på remiss hos kulturnämnden, social- och omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen. Riktlinjerna ska fastställas av kommunfullmäktige i februari 2021. Enligt minoritetslagen ska kommunen ge de nationella minoriteterna inflytande i frågor som berör dem.

Riktlinjerna beskriver arbetet som Laxå kommun har åtagit sig. Arbetet är tänkt att svara mot de behov av service på minoritetsspråk som de nationella minoriteterna ger uttryck för på något av de fem nationella minoritetsspråken (jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli).

Läs förslag till riktlinjer Pdf, 885.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Har du synpunkter eller förslag på innehåll i riktlinjerna är du välkommen att skicka in dessa till kommunen senast den 10 januari 2021.

Du kan skicka dem på mejl eller via vanlig post till Laxå kommun, kommunstyrelsen, 695 80 Laxå

Om att tillhöra någon av de nationella minoriteterna

Att tillhöra någon av de nationella minoriteterna baserar sig på självidentifikation: det är upp till varje individ att avgöra ifall man uppfattar sig tillhöra någon av de nationella minoriteterna. I Sverige är det inte tillåtet att föra statistik över människors etniska tillhörighet eller språk. Det finns dock statistik på som har bäring på sverigefinnar då SCB registrerat hur många människor som är födda i Finland och/eller är barn eller barnbarn till sådana som är födda i Finland. Enligt denna statistik från 2019 har 10,2% av kommuninvånarna i Laxå kommun finländsk bakgrund – i procentandelen ingår tre generationer: de som är födda i Finland, deras barn och deras barnbarn. En relativt hög andel av kommuninvånare med finsk bakgrund och just detta faktum är orsaken till att Laxå kommun beslutade om att bli del av finskt förvaltningsområde. Det innebär att den sverigefinska minoriteten har särskilda rättigheter i Laxå kommun, till exempel rätt till förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska. Laxå kommun får årligen statsbidrag för merkostnader som uppstår med anledning av finskt förvaltningsområde.

Sidansvarig: Linda Wallgren

Uppdaterad av: Anna Eriksson