Laxå kommun
Laxå kommun

Information till vårdnadshavare om undervisning från och med 1 mars 2021

Enligt den senaste informationen från regeringen och Folkhälsomyndigheten, är smittspridningen av covid-19 i samhället fortfarande hög. I flera regioner har smittskyddsläkare rekommenderat övergång till distansundervisning efter sportlovet, och under en eller ett par veckor för i första hand högstadiet och gymnasieskolan.

De tidigare beslutade åtgärderna för minskad smittspridning i våra verksamheter i Laxå kommun, gäller fortfarande. Om smittläget förändras kan även våra åtgärder komma att förändras. Uppdaterad information kommer i sådant fall att lämnas via Edwise.

Det är viktigt att var och en tar ansvar för att följa våra åtgärder för minskad smittspridning. Hur smittan sprids beror på hur vi agerar i vår vardag.

Här kan du läsa mer om vad som gäller i Laxå kommun.

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Maria Löfving