Laxå kommun
Laxå kommun

Anpassning av restriktioner och åtgärder mot covid-19 från 1 juli 2021

Utvecklingen i pandemin går stadigt åt rätt håll. Smittspridningen och antalet personer som behöver sjukhusvård för covid-19 minskar. Nu har över hälften av den vuxna befolkningen fått åtminstone en dos vaccin.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har därför gjort bedömningen att från och med 1 juli 2021 gå vidare med steg två i planen för avveckling av befintliga restriktioner.

Mer information om vad det innebär finns på kommunens informationssida om coronapandemin.

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Maria Löfving