Laxå kommun

Byte av vattenledningar i Röfors


Måndag den 6 september påbörjas arbetet med byte av
VA-ledningar på Askersundsvägen, Bruksgatan.

Arbetet beräknas vara klart under oktober 2021.

Översiktsbild av arbetsområde Röfors ledningsförnyelse.

Sidansvarig: Jan-Åke Karlsson

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson